Hvad er Sentura?| Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Hjem

      Hvert eneste sind er en verden - en citatmosaik om forfatterinden Martha Christensen     Af Johnny Hedegaard Madsen

Posthumt

 

Debut


Egne ord


Anmelderne


Aktuelt


Bøger


Start

 

"Den sidste novelle, Martha Christensen nåede at skrive", hed "Efter arbejdstid". Det var en lille socialrealistisk skitse om de tanker, der går igennem hovedet på en arbejder ved en afskedsreception...Hører historien ikke til Martha Christensens bedste og mest originale, så vidner den i al fald om hendes fuldstændig urokkelige solidaritet med de underste i samfundet. Og det var ikke tilfældigt at hun adresserede den til Carl Scharnberg (9670 Vraa), som offentliggør den i juli/august-nummeret af sit løsbladstidsskrift - uofficielle synspunkter"

(John Chr. Jørgensen, Politiken 3/9, 1995)


"Martha Christensens offentlige fremtræden var i overensstemmelse med grundtonen i forfatterskabet. Den forelæsning, hun holdt for de studerende, var kemisk renset for selvpromovering og sales talk - det var lige før man havde ondt af hendes medbragte forlægger...Da forelæsningen var afholdt og spørgsmålene fra den iøvrigt meget interesserede forsamling besvaret, gav jeg hende en honoraranvisning, der bare manglede hendes giro- og cpr-nummer. Men jeg fik aldrig vristet oplysningerne fra hende. Hun syntes ikke, at det, hun havde sagt, var 1100 kr. værd. Jeg holdt meget af Martha Christensen. Men i sådanne cituationer var jeg ved at blive tosset i hovedet på hende. Martha Christensen kunnne have skrevet en roman om det tyranni, en alt for beskeden person udfolder"

(John Chr. Jørgensen, Politiken, 7/1, 1995)


"I den store Danske Encyklopædi står der om Martha Christensen, at hun skrev "med faglig baggrund i socialsektoren". I hendes eget sprog betyder det, at hun var uddannet fritidspædagog og havde arbejdet som sådan i 35 år. Samme leksikon, der udmåler litterær betydning i centimeter, har tildelt Martha Christensen 27 linier. Det er Ún mere end Ib Henrik Cavling. Beskeden som hun var, ville Martha Christensen vide at sætte pris på den ene linie"

(John Chr. Jørgensen, Politiken, 13/7, 1996)