Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Peter Laugesen:
FORSTAD TIL ALT
Digte
127 sider
Kr. 199,-
Borgen
[Udkommet 3. juni 2003]

[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Peter Laugesen

 

Omslag til bogen
 

Teksteksempel

Uddrag fra FORSTAD TIL ALT

            Lad os drukke
      den apokalypso
        blå
   lad os floppe
      til der
kommer stjerner
        på
  Lad os hoppe
        den hypno
           til alle
             de grå
        skimler
         vrimler
            på himlen

 

 

 

[NB! Opsætningen kan variere en anelse fra originalen]

 

[Tilbage til Lyriklisten]