Hvad er Sentura? | Indeks | Forhandlere | Links | Notits | Søg | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 

[Opdateret d. 15.11.2007]

 

Aktuelt nummer:
Sentura #23 – skrot og skrammel. Vinter 2007.


Klik for at læse en leder til Sentura #23 - skrot og skrammel.


Indhold af nummer:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12/13  14  15  16  17/18  19  20  21/22  23

 

 

      A b o n n e m e n t      

Du kan vælge at bestille et enkelt nummer eller tegne et abonnement.

Flere måder at bestille på:

E-mail:
Online: bestillingsformular
Du kan også sende et brev
(NB! Se adressen nedenfor)

 
B E T A L I N G
Vi vedlægger et girokort til betalingen, når vi sender din bestilling.

Men du er også velkommen til at sætte betalingen direkte ind på vores bankkonto hos BG Bank:
Reg.nr.: 1551
Kontonr.: 0016751642
(Husk at skrive navn, adresse og bestillings-type)
 

P R I S E R:
(inkl. porto og moms)

P R I V A T E
Abonnement: 4 stk.: kr. 220,-

Enkelt nr: kr. 65,00
Dobbeltnr.: kr. 85,00
Gamle numre kr. 30,00 pr. stk. (ekskl. porto!)
Alle gamle numre kr. 300,00 (ekskl. #2, der er udgået)


I N S T I T U T I O N E R
Abonnement: 4 stk.: kr. 440,-

Gamle numre kr. 60,00 pr. stk.
Alle gamle numre kr. 600,00 (ekskl. #2, der er udgået


B E S T I L L I N G
Sentura
Magasin for litteratur og levende billeder
Valdemarsgade 19 A,
2. sal, 1665 Kbh. V