Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 31.3.2005
[Opdateret d. 21.9.2007]

ANMELDELSE
Adda Djørup:
Monsieurs monologer
Digte
71 sider
Kr. 169,-
Samleren
Udkommet 15. februar 2005

 

Af
Stefan Kjerkegaard

[Stefan Kjerkegaard er ph.d.-stipendiat ved Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, og forsker bl.a. i ordspil.]Fotoet, der pryder forsiden af Adda Djørups bog, er taget af den østrigsk-amerikanske fotograf og journalist Inge Morath (1923-2002). Det stammer fra en serie af maske-billeder og forestiller i øvrigt den amerikanske tegner Saul Steinberg (1914-1999), der bl.a. tegnede til tidsskriftet The New Yorker.
Selve bogens omslag er skabt af Camilla Jørgensen, Typografi.nu
Adda Djørup er f. 1972. Monsieurs monologer er hendes debut. Har læst litteraturvidenskab. Til daglig voksenunderviser i dansk.

"Man har brug for at af-automatisere tingene. Når man har sagt smuk 10 gange, giver det ikke mening mere. Men behovet for at udtrykke noget smukt er der jo stadigvæk. Ordene skal bare have mistet den autoriserede brug af dem, før de bliver sjove at lege med igen".
Citat: Adda Djørup i interview med Marie Louise Kjølbye [Information 3. marts 2005]

"[...] jeg ærgrer mig lidt over, at jeg ikke havde mere åndsnærværelse i min studietid på gymnasiet og universitetet. Man blev jo præsenteret for et uendeligt hav af god litteratur, men dengang var det mere interessant at sidde på en café og prøve at finde livets mening i en café au lait. Jeg ville ønske, jeg havde haft et mere opmærksomt blik på, hvad der foregik uden for mig, i stedet for hvad der foregik inden i mig."
Citat: Adda Djørup i interview med Victoria Westzynthius [i serien Hvad læser du?, Politiken 19. februar 2005]

Foto: Robin Skjoldborg

Portræt af Adda Djørup fra bogens omslag. Foto: Robin Skjoldborg.
Portræt af Adda Djørup*

RELEVANTE LINKS:

Se flere fotos af Inge Morath, der har taget fotoet på forsiden af Adda Djørups bog. Billedet forestiller i øvrigt tegneren Saul Steinberg....


 

Æggende og glad

Adda Djørup bruger gentagelsen som poetisk motor.

ANMELDELSE: Det er meget længe siden, at jeg har glædet mig så meget til at skrive en anmeldelse, dels fordi den bog, som jeg om lidt vil anmelde, er virkelig god, dels fordi den tager en tradition op, som jeg tilfældigvis ved noget om. Men stop en halv – det er kun to ting på én gang og ifølge kinderægslogikken skal der helst være tale om hele tre ting. Okay så: Den tredje er selve bogens forside, der er ganske fremragende, og som forestiller en mand med en noget interimistisk forklædning af sig selv. Sådan!

Adda Djørup debuterer med disse digte, som i dagspressen allerede er blevet kaldt "tænksomme" og "storcharmerende". Det kan jeg kun tilslutte mig, men samtidig vil jeg gerne uddybe, hvad det tænksomme går ud på, for med hensyn til charmen, så er det jo ved at være et kendetegn ved alle de digtere, der debuterer nu om dage. Det tænksomme derimod har mange haft svært ved at tage op, og det især pga. én skikkelse i nyere dansk poesi, som de fleste kun kan tænke til sokkeholderne, nemlig Per Højholt.

I forlængelse af Højholt
Hvor fx Peter Adolphsen med succes forsøger at skrive i forlængelse af Højholts sene prosa, der forsøger Adda Djørup for mig at se at skrive i forlængelse af Højholts sene lyrik. Og det er straks en anden prekær sag, fordi Højholt (eller Højholy, som jeg først kom til at skrive) jo først og fremmest var digter, og tænksom digter endda.

Men Djørup gør for mig at se noget helt rigtigt og sætter ind et af de steder, hvor der faktisk kan tænkes og skrives videre, nemlig i forhold til gentagelsen. Det handler ikke blot om at gentage for derved at producere forskelle, men om at gentage med glæde og affirmation. Nogenlunde som forsidebilledet allerede iscenesætter det, hvor den interimistiske gentagelse bliver sjov, ja bliver show for alvor.

Hvad intet er?
Djørup selv skriver i digtet Jegsom, i noget der kunne ligne en mini-poetik: "At skabe er at spørge hvad intet er./At spekulere er at gentage spørgsmålet". Det kunne for så vidt have været et af Højholts egne udsagn, men forskellen er gentagelsens karakter, dvs. hvor megen glæde og humor man lægger i denne. Og dér lægger Djørup en masse af begge dele.

Gentagelsens glæde handler så igen om karakteren af dette "intet", dvs. om intet blot er intet, eller om det nu også er noget – og sådan kan man jo (gab) blive ved. For Djørup er det blot en poetisk motor, et ordspil der kan generere poesi, og pist væk er pludselig alle de ontologiske hokuspokus-spekulationer. Det er et gentaget intet, men det er gentaget med glæde til fordel for poesien.

Den poetiske erkendelse
I det hele taget kan det anbefales til alle lyriklæsere fremover at bruge det fabelagtige digt Mørkeæderen II som en øvelse i eller meditation over, hvad lyrik kan og gør. Det er meget lang tid siden, at jeg har læst et digt, der stiller så store krav til den poetiske erkendelsesevne, ja måske ikke siden nogle af Niels Franks digte fra Tabernakel, som også på flere måder arbejder videre på Højholts erfaringer.

Gud ske lov og tak er det ikke al poesi, som er og skal være så tænksom, men når det nu er tilfældet, er det jo fantastisk, at det lykkes så flot. Så lad os håbe, at Adda Djørup snart følger op på denne formidable debut og skriver om, hvad der sker når Monsieur opløses i virkelighed.* * *

Teksteksempler


1.

Jegsom

Jeg ligger ved den største flods bred
og ser forbi træerne bjergene himlen
                                      i intet ind.

Sol og måne skifter plads, flodens sølvbånd
glider gennem lys og skygge under træernes
og vindens åndløse konversation.

Bjergene er så stille som de er store.
Jeg er i bjergene
så meget som jeg er her.

– Et øje.

At se er at vide
at vide er ikke at tænke.

– Jeg ser ikke ind i intet.

Træerne bjergene himlen har jeg skabt.
At skabe er at spørge hvad intet er.
At spekulere er at gentage spørgsmålet.

Floden har ikke sit hjerte i bjergene
og vinden ikke sit i intet.
Men sådan kan man sige det.

Floden og vinden er ikke andet
end et par smukke metaforer
for det og det intet der er.

– Jeg er ikke andet end som.

2.

Almægtig

Man bli'r gal af at være almægtig:
Jeg er begyndelsen jeg er enden. Ja ja.
Lad gå med det. Men jeg er også uendeligheden
af det der ligger midt imellem
midt imellem og midt imellem. Så forstår man måske
hvor jeg vil hen. (Bortset fra at jeg overalt
kommer ingen steder. Hverken fra eller hen.)
Så forstår man vel: Jeg ville give hele
mit forbandede kongerige: Med vulkaner og kyster,
med famlende daggry, med sunkne katedraler,
med nattergale og sølvpopler.
Selv mine ekko-gekkoer, mine giraffer, min fugl,
mine usynlige kamæleoner, selv den listige Libelle
med hoved og hale, med øjne og arme.
(Ja! Selv disse mine yndlinge, mine yndige ubrugelige kræ!)
Jeg ville give det hele
med munter fortvivlelse, med vind og vinger, I guder
og klamphuggere, med pauser og mellemrum; alt dette
                                      poetiske isenkram – for en arm!

3.

Uddrag af Mørkeæderen II

Den begyndte med et tomt rum.
Et rum med gulv vægge loft og vindue.
Den drejede rummet en omgang
så loftet blev væg
væggen med vinduet gulv
og gulvet endnu en væg
– så vinduet vendte nedad
og lyset strømmede op i rummet.

Den var udmærket klar over
at den syslede med nonsens.

                    *

På væggen der før var loft
hængte den et billede tilsvarende det den hængte
på væggen der før var gulv.
Billedet forestillede rummet set fra én
af de to vægge der blot var drejet en omgang
og på disse to hængte den et billede
forestillende rummet set fra det der før
var henholdsvis loft eller gulv.

Billederne gloede dumt på hinanden
over vinduets afgrund.

                    *

Den havde nu
rum tid repræsentation
og var allerede træt af legen.

Den åbnede vinduet.
Rummet faldt ud
som en sok vendt på vrangen.

[...]

[ t o p ]       [ h j e m ]