Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Christian Yde Frostholm:
Afrevne ord
Digte
96 sider
Kr. 189,-
Borgen
Udkommet 1. september 2004


[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Christian Yde FrostholmOmslag til bogen

Christian Yde Frostholm (f. 1963) debuterede med digtsamlingen Før skrænten af sommeren i 1985. Siden har han udfoldet sit forfatterskab med en række digtsamlinger og en enkelt roman. Alle bøgerne – på nær debutbogen – er udkommet på Borgen.

Samtidig med udgivelsen af Afrevne ord udkom et udvalg af bogens tekster i en særlig netversion på AfsnitP – tillige med en fotografisk serie af forfatteren. Både tekster og billeder beskriver det offentlige byrum. Samtlige fotografier har fx blikket vendt nedad mod underlaget – på asfalt, afmærkninger og tabte genstande – og ind over denne flade lægger ordene sig med notater og citater, løse sætninger hørt i farten, digtfragmenter og iagttagelser.
Se netversionen af Afrevne ord

"For mig er der ikke så langt fra litteraturens til nettets verden. Når du sidder og skriver i hånden, er der jo også tale om noget visuelt og grafisk. Hvis jeg skriver et digt, er det også et billede i en eller anden forstand, og sådan ved jeg, der er mange digtere, der har det."

"Folk leger mere hos os [AfsnitP]. Det er i nogen grad blevet en legeplads i positiv forstand, og det gode ved at have opbygget et miljø omkring det er, at kunstnerne følger med i hinandens ting og får gode ideer ud fra det."
Citater: CYF i stort interview med Synne Rifbjerg [Weekendavisen 21. juni 2002]*

RELEVANTE

Læs Senturas anmeldelse af Afrevne ord – "...Frostholms åbne syn [smitter] af på læseren. Og det er lidt af en gave."

CYF har naturligvis en hjemmeside på cyf.dk – besøg den og dyk fx ned i teksteksemplerne fra hans digtsamlinger og find links til de mange andre spændende projekter, han har deltaget i...

CYF er initiativtager og hovedmand bag afsnitp.dk, det banebrydende udstillingsrum for visuel poesi på nettet...

 

Teksteksempel

Uddrag fra Afrevne ord

Det, som er kastet frivilligt bort,
udløbne billetter, men i skjul, fordækt.
Det, som er faldet ud af nogens besiddelse,
handsker enkelvist ud af lommer.
Det, som er blæst med vinden over trafikerede kryds,
sedler, servietter,
og som ikke har kunnet indfanges.
Det, som uden varsel er gledet, knækket, rutsjet,
fra et tag, et vindue, en balkon:
istapper reduceret til knuste hvide bunker,
planter, jord og potteskår blandet op,
et stykke vasketøj, der hang til tørre dumpet ned i en anden beskidt verden.
Papkasser uden form,
plastposer i klare farver,
opgivne maskiner med ledningen efter sig
stillet ud for at blive afhentet, overtaget, klunset.
Prismærker og skilte og emballager, som har løsnet sig,
er blevet listet af, rykket fri.
Tyggegummi som en eksem hen over asfalten.
Udtrådte, indtørrede, frosne, dampende ekskrementer fra dyr og mennesker.
Og nogle gange levende væsener,
en fladkørt due i en rød plamage,
en mand eller kvinde formummet og ubevægelig.
Alt sammen fuldkommen usynligt,
glemt som en anden tid, en middelalder, en evig øjenkrog,
en underverden lige for fødderne.
Og klos op ad dén,
alle tegnene, hårdtoptrukne, signalerende, alle pejlemærkerne.
Fødderne rammer, hvor de skal i deres zigzag,
hjulene følger kunstfærdigt spor og angivelser, lys og reflekser.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]