Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 

 
L y r i k m a r a t o n


omslag 42. Marina Cecilie Roné: Kaktushænder


omslag 41.Søren K. Lauridsen: Hyperlinks til et døende gudebillede


omslag 40. Brio Larsen: Vi kan ikke alle have et sjovt liv


omslag 39. Peter Martin Jørgensen: Parabeltanker (Om kærligheden)


omslag 38. Mette Tine Bruun: Deadline


omslag 37. T. Thøfner & T. Hilden: Det synkrone


 

Flere anmeldelser    Side 1 og 2
 
F l e r e   a n m e l d e l s e r    Side 1 og 2


omslag 36. Jørgen Leth: Billedet forestiller


omslag 35. Lars Skinnebach: Det mindste paradis


omslag 34.Svend Ranild: Postkort fra Limbo


omslag 33. Anne Lützhöft: Sjov for alvor


omslag 32.Inga Toft: Brud stykker


omslag31. Steen Andersen: Serveres i stykker


 

[ h j e m ]