Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 26.10.2007
[Opdateret d. 26.10.2007]

ANMELDELSE
Annemette Kure Andersen:
Andetsteds
Digte
72 sider
Kr. 150,- (vejl.)
Borgen
Udkommet 26. oktober 2007

 

Af
Tina Charlotte Møller
Omslag til bogen

Annemette Kure Andersen
Er født 1962, uddannet i dansk og italiensk ved Aarhus Universitet. Har desuden studeret moderne italiensk litteratur ved Universitetet i Siena fra 1985-86.

I 1990 blev Annemette Kure Andersen cand.mag. med speciale i ny italiensk lyrik, og året efter debuterede hun med digtsamlingen Dicentra Spectabilis. Siden har Annemette Kure Andersen udgivet yderligere seks digtsamlinger og en novellesamling.

I perioden 1996-2002 redaktør af Hvedekorn. Annemette Kure Andersen modtog tidligere på året Statens Kunstfonds tre-årige arbejdslegat

.


*

RELEVANTE LINKS:

Læs Senturas anmeldelse af Annemette Kure Andersens forrige digtsamling Vandskel [Borgen, 2005] – også digteksempler og andre gode links...

Læs et kort interview med Annemette Kure Andersen på litteratursiden.dk – i anledning af novellesamlingen Små afvigelser [Borgen, 2003]...

Annemette Kure Andersen har været redaktør for Hvedekorn – læs et interview med hendes efterfølgere på redaktørposten og få mange gode oplysninger om tidsskriftet...


 

Sort filigran mod hvid baggrund

Man skal lytte godt efter i Annemette Kure Andersens digte for at høre, hvad de siger.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bogen

ANMELDELSE: Andetsteds er Annemette Kure Andersens ottende digtsamling. Kure Andersen viderefører i den sin sædvanlige stille og nærmest minimalistiske stil i polerede, nedskårne prosastykker. Her transformerer digteren øjeblikkets sansning af den ydre såvel som den indre verden til sort filigran mod hvid baggrund.

Samlingen er inddelt i tre sektioner med titlerne Anslag, Modulation og Klangfylde. Teksterne i de tre afsnit simulerer en gradvis tilnærmelse mellem et du og et jeg. En tilnærmelse, der netop begynder famlende og prøvende i samlingens indledende afsnit, men samler sig og folder sig ud gennem anden og tredje del af værket.

Skønhed og smerte
Skønhed og smerte, længsel og opfyldelse opløser og gendanner uophørligt sig selv og hinanden i Kure Andersens digte. Måske derfor trænger de ikke umiddelbart ind under huden. Forfatterens kunstneriske udfoldelse er så stilistisk formfuldendt og overfladeglat, at den i første omgang glider af på mig.

Er det – som Erik Skyum-Nielsen engang har skrevet – det sted, hvor "talen bliver til tavshed", som Kure Andersen vil fremskrive, så lykkes projektet. Det kan jeg, efter anden og tredje læsning, se en skønhed i. Men som læser savner jeg alligevel en sætning, som fæstner sig, et billede, som springer mig i øjnene, en hårdhed, der vækker genklang i mit indre.

Én gang til
Druer i et drivhus, Anna Sybergs dejlige akvarel, som pryder digtsamlingens forside, har jeg aldrig kunnet glemme, siden jeg første gang så den på Faaborg Museum. Annemette Kure Andersens tekster husker jeg primært for deres sagte hvisken, hver gang jeg vender en side. Når jeg læser, vil jeg opleve en forandring, jeg vil sanse verden gennem digtet, smage den, lugte den og høre den.

Men der er så stille nu, at jeg, for at opretholde en vis tro på sprogets evne til at formidle tanker og sanseindtryk, må vende Skyum-Nielsens udsagn om og sige: Til sidst taler tavsheden. Derfor lytter jeg, stille og opmærksomt – én gang til. Og da kan jeg pludselig høre, hvad digtene fortæller andetsteds. Annemette Kure Andersens tekster kalder på en stilhed og et tomrum at folde sig ud i.* * *

 
Teksteksempler


1.

IX

Hvad
kunne
skubbe lyset
gennem
dine
hænder,
holde lyden
op, for
øjnene

[Fra Anslag]

2.

IV

Lad mig hviske dit navn, gentage de ord,
der er dig så dyrebare, at du lader dem
danne cirkler om din verden og får dine
linjer til at blive brudt i farver, der ligger
uden for regnbuens for til sidst at falde
som en tåre på et andet menneskes kind

[Fra Modulation]

3.

VI

En farvepragt presser sig op gennem jorden, leret slår revner,
lad min mund stryge hen over din krop, de vådeste steder,
du må træde ud i regnen, afklaret, jeg venter på dig, se, jeg
lægger mit blik fra mig i så lang tid, der skal til, for at et Paradis
kan tage form, hvad betyder mest for dig, den yderste del af
fingre strøget over din ryg eller fyldepennen sat mod papiret

[Fra Klangfylde][NB! Digtene er fra s. 17, s. 34 og s. 58 i bogen.]

[ t o p ]       [ h j e m ]