Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Anni Broue:
Min elskede er en have
[Illustreret af forfatteren]
Digte
56 sider
Kr. 150,-
Attika
Udkommet 14. september 2004


[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Anni Broue 
Omslag til bogen. Illustrationen er lavet af forfatteren.

Anni Broue er født 1924. Hun debuterede i Vild Hvede, 1944, under sit pigenavn Kiærbye. Flyttede i 1955 til Odense, hvor hun senere skrev magisterkonferens i litteraturvidenskab. Udgav i 1983 sin første digtsamling Og kysser dig [Vindrose]. Hun har desuden udgivet bogen Penge og kærlighed om Thomasine Gyllembourgs forfatterskab [Odense Universitetsforlag], anmeldt bøger i Fyens Stiftstidende, undervist i dansk og tysk og forelæst på Folkeuniversitetet. Arbejder på en bog om forfatteren Martha Christensen.

"Enkle, smukke og modne digte, hvor fokus ligger i refleksionerne over nærvær og tab af samme, i sorgen over tabet, men også i glæden over livet og dets mange muligheder."
Citat: Fra forlagets præsentation af bogen*

RELEVANTE LINKS:

Bogense bibliotek præsenterer på deres hjemmeside en række fynske forfattere, heriblandt også Anni Broue...

Læs en ultrakort omtale af Anni Broues digtsamling hos Fyens Stiftstidende...

Læs et digteksempel mere fra Min elskede er en have på forlaget Attikas hjemmeside...

 

Teksteksempel

Uddrag fra Min elskede er en have


Hele tiden
møder jeg folk
der vil tale om dig
savner dig
så dig stå som
en en stor varm sydende fakkel
over deres vinter.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]