Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k

 

ANNONCEINFO:
Opdateret d. 16.11.2005

F
A
K
T
A

 
Udgiver:
Foreningen Sentura

Udkommet første gang:
September 1998

Udgivelsesfrekvens:
2-3 gange årligt

Oplag:
1000 stk.

Sideantal:
52 sider
[kan variere]

Format:
19,5 x 25,5 cm

Pris i løssalg:
Kr. 59,50
[dobbeltnummer: Kr. 80,-]

Gentagelsesrabat:
10% (tre fortløbende indrykninger)

Offsetfilm:
Positiv, spejlvendt, 60 lin. raster (CMYK-farveseparation)

Lagermedier:
CD-rom, diskette, Zip, Jaz

Filformat:
EPS


Sentura
Magasin for litteratur og levende billeder

Redaktion:
Valdemarsgade 19A,2
1665 København V
E-mail:
Internet: http://www.sentura.dk 
MEDIEINFORMATION


Forside til Sentura #12/13
 • Bladets formål
 • Analyse af målgruppen
 • Priser og formater
  BLADETS FORMÅL:

  DET TRYKTE MAGASIN SENTURA er et uforudsigeligt og velskrevet tidskrift med fokus på litteratur og bidrag af visuel art. Hvert nummer kredser om et tema og afprøver et nyt koncept for, hvordan man kan lave et kulturtidsskrift. Formålet er at formidle både viden og glæde ved litteratur og visuelle oplevelser.

  Nogle numre rummer kritik og analyse i form af artikler og interview, mens andre kan være rent litterære og kunstneriske bidrag. Sentura balancerer mellem seriøsitet og underholdning, mellem eksperiment og formidling [Se indhold af tidligere numre her].

  Sentura forsøger både at udfordre og underholde sin læser, og udfylder i øjeblikket et tomrum i udbuddet af kulturelle blade i Danmark – mellem avisernes dag til dag og de "tungere" tidsskrifter. Det er derfor et blad man samler på, gemmer, tager frem igen og genlæser – og deler med familie og venner.

  Artiklerne har et imødekommende og spændende layout og er sprogligt lettilgængelige. Vi forsøger at få annoncer til at passe ind i bladets samlede æstetiske udtryk og vi prioriterer derfor en relevant placering højt [Se eksempler på layout i PDF-format her]

  Vi sender gerne eksempler på opsatte artikler til det kommende nummer, så man kan se hvordan det grafiske udtryk er.

  Bladet udbydes til salg i hele landet samt enkelte steder i Sverige. [Se forhandlerliste her]


  ANALYSE AF MÅLGRUPPEN:

  MÅLGRUPPEN ER VELDEFINERET, og indkredset gennem en interview-undersøgelse foretaget i juni 1998. I interviewet indgik et spørgeskema med 27 spørgsmål om forbruget af og interessen for litteratur, film og tv – herunder forbruget af kulturtidsskrifter.

  Senturas målgruppe:
  – er primært de 20-49 årige
  – ca. 60% er kvinder.
  – findes spredt over hele landet, men med koncentration i hovedstaden og større provinsbyer.
  – er studerende og folk med en mellemlang eller lang videregående uddannelse (udgør ca. 75%).
  – læser meget – både fag- og skønlitteratur – og desuden typisk i aviserne Politiken, Weekendavisen, Aktuelt, Information og tidsskriftet Samvirke.
  – har generelt et stort kulturelt forbrug; man går i biografen og ser oftest kultur- eller debatprogrammer på tv.


  FORMATER OG PRISER:

  1/1 side

  Format
  H: 224 mm, B: 166 mm
  (til kant H: 255 mm, B: 195 mm)

  Pris
  Sort: kr. 3.200,-
  4-farve: kr. 4.400,-
  Bagsiden (4-farve): kr. 5.600,-

  2 spalter

  Format
  H: 224 mm, B: 109 mm

  Pris
  Sort: kr. 2.300,-
  4-farve: kr. 3.200,-

  1/2 side

  Format
  H: 112 mm, B: 166 mm
  (til kant H: 127 mm, B: 195 mm)

  Pris
  Sort: kr. 1.800,-
  4-farve: kr. 2.400,-

  1/3 side, tværformat

  Format
  H: 75 mm, B: 166 mm

  Pris
  Sort: kr. 1.200,-
  4-farve: kr. 1.700,-

  1/3 side, højformat

  Format
  H: 224 mm, B: 52 mm

  Pris
  Sort: kr. 1.200,-
  4-farve: kr. 1.700,-

  NB! Opfylder ingen af formaterne dit behov, så kan andre formater evt. aftales. Kontakt os på og hør nærmere.

   

  [ t o p ]       [ h j e m ]