Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 
  
foto: Nina Larsen

 

 


  Af Johnny Hedegaard Madsen

 

 

 

 

 

Intro

Anmeldelser


Lyrikkens kloge bedstemoder

ANMELDELSE
Birthe Arnbak: Skyggesang
44 sider
kr. 150,-
Gyldendal
Udkom i 1999

Omslag


Den 76-årige Birthe Arnbak har nu skrevet digte i næsten en hel menneskealder. Fra debuten i 1945 til og med denne samling er det blevet til 16 digtsamlinger. Der har altid været noget tillidsvækkende habilt og rent over hendes digtning. Når man bliver træt af alle de moderne eksperimenter og at studere folks mavekneb i søsyge elektriske ordeksplosioner, så kan man altid gå til Arnbak og få renset ud i systemet.

Det gælder også disse 21 nye digte, der er udgivet under titlen 'Skyggesang'. Skyggesang er et begreb, der inden for ornitologien bruges om visse fuglearters dæmpede sang uden for sæsonen. Bogens omslag viser et fotografi af vand, siv og himmel, og det er uklart, om det er aften eller morgen. Det er en mellemtid. Og bogen opleves også på mange måder som en pause uden for tiden, sæsonen. Eller - som der står i første digt - et skræmt barn, der synger i mørket for at berolige sig selv...

Forsigtigt leder hun - med de små enkle digt-notater, der virker som spin-off i kølvandet på et levet liv - langsomt én tilbage til poesiens rødder - ukrukkede, ukunstlede og nøgne som de er. Men det er kun på overfladen, at de virker så enkle. Nedenunder gemmer de mørke dybder sig - eller 'det Grimms eventyr for voksne,' som hun siger. Bogen gennemsitres af følelser som vemod, afsked, ensomhed og død. Uden at det dog nogensinde opleves som privat eller tyngende.

Selvom det enkelte digt er fuldendt som et stykke hugget sukker, så er det i 'Skyggesang' alligevel mest bogens samlede stemning, der påvirker een. Nogle af digtene er lidt for farveløse og spinkle. Det fik jeg understreget, da jeg læste et par stykker af dem op for en ven, der ikke kendte hende på forhånd. Det var svært at finde et virkeligt fængende digt, der kunne stå alene og videregive min egen entusiasme.

Men den slags indvendinger er bare småtterier. I glæden over at være i overvejende godt og trygt selskab, så tilgiver man hende det gerne. Forlaget oplyser, at 'Skyggesang' kun bliver trykt i et oplag på 400 - andre af Arnbaks bøger er kommet i betydeligt større oplag. At oplaget er så lille er faktisk ærgerligt. Og da titler altid vækker respekt, så udnævner jeg hende hermed til dansk lyriks kloge bedstemoder - og håber dét får flere til at læse hendes bøger.


Sprog:
Underholdning:
Potentiale:
Nødvendighed:
* * * *
* * *
* * * *
* * * *
[Der gives mellem en og seks stjerner]

 

Tre teksteksempler:

 

En stille latter

Billedet tiltaler mig
så jeg må smile:
oprøret
vel at mærke det indre,
som påhængsmotor
til min lille båd
nærmest en pram!

En stille latter
så længe efter
ved mindet om en tid,
da mit skrøbelige fartøj
anvendtes som trojansk hest
til stor forundring
for fjenden.

 

 

 

Selv i de sorteste øjeblikke

Selv i de sorteste øjeblikke -
således kunne jeg begynde
beretningen om dengang
kampen stod på.
Men det er mig ikke muligt
at forstå, hvad der skete.

Heksen i bjerget slap mig kun fri,
hvis jeg lovede at tie,
truslerne var konkrete nok
i det Grimms eventyr for voksne,
der var min frihedskamp.

Var jeg Den tapre Skrædder,
Tommeliden eller endte jeg til sidst
som H.C. Andersens Elisa,
der syr skjorter af brændenælder
til alle sine drømme?

 

 

 

Selvfølgelig hører det med

Selvfølgelig hører det med,
at jeg lyttede til ledsagemusikken
og alle ordene, vekslende
mellem kommandoer, sagte sange,
jubel eller nødråb.
Selvfølgelig hører det med,
at jeg skrev digte.

Skrev jeg mit liv?
Var det det, jeg gjorde,
det, jeg nu i min tilstand
mellem ikke-liv og ikke-død
ser i glimt
som fugle, der højt oppe, langt borte
flyver forbi?

Himlen dækkes af fugle,
fugleflokke af ord,
både de skrevne
og dem, jeg aldrig fangede,
de alt for store, de alt for små,
de alt for onde
til at skjules i kode.

Selvfølgelig hører det med,
at jeg skrev digte,
ligesom det hører med,
at jeg ikke skrev alt.


Intro

Anmeldelser

 

[ h j e m ]