sentura.dk
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Forside til Bodil Bech: Vi der ejer Natten. Illustration af Per Kirkeby. 
Klik for at se næste forside.
X Luk siden
17.

Bodil Bech:
Vi der ejer Natten
[2. udgave]
Udkommet 18. marts 2004

GRILLE

Jeg gaar rundt blændet
og skimter Verden
gennem et Slør
jeg er ikke længer paa Jorden –
naar jeg gør et Hop
forlader jeg Kloden –
jeg vil forloves med en Flyver
og snurre opad
i det uendelige vandblaa
eller maaske hellere
ligge med ham i Græsset
og flette mine Fingre
i hans danske Haar
og se vore sammenslyngede Sjæle
duve sagte gennem Æteren
paa en blegrød Dynesky<---- Forrige       Næste ---->