Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 6.11.2007
[Opdateret d. 6.11.2007]

ANMELDELSE
Per Kirkeby:
2 digte
[2. udgave. Oprindeligt udkommet 1973]
Digte
96 sider
Kr. 150,-
Bebop
Udkommet 19. oktober 2007

Torben Ulrich:
Stilhedens cymbaler
[Forord på dansk og engelsk af Lars Movin]
Digte
88 sider
Kr. 150,-
Bebop
Udkommet 19. oktober 2007 

Af
Jesper Elving
Omslag til Per Kirkebys 2 digte

Per Kirkeby
Er født 1938, debuterede i 1965 digtsamlingen Per Kirkeby Litt., som også er blevet genudgivet af Bebop. Har udgivet over 30 bøger.

En af Danmarks kendteste billedkunstnere.

Torben Ulrich
Født i København i 1928, kendt som tennisspiller, jazzmusiker, skribent, billedkunstner og buddhist.

I mange år har han boet og arbejdet i Seattle på den amerikanske vestkyst.

Stilhedens cymbaler er en pendant til hans første skønlitterære udgivelse, Terninger, tonefald, som udkom i 2005 på Bebop.

Omslag til Torben Ulrichs Stilhedens cymbaler


*

RELEVANTE LINKS:

Besøg forlaget Bebops hjemmeside...

Læs Senturas interview med Asger Schnack, hvor han fortæller om forlaget Bebop...

Læs Senturas anmeldelse af Per Kirkebys forrige bog Kursiv fra 2007...

Læs et digt hos Sentura fra Torben Ulrichs første digtsamling Terninger, tonefald...


 

Tilstanden poesi

Bebop tilbyder to fine muligheder for at træde ind og ud af nogle digte.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bøgerne

ANMELDELSE: Bebop byder efteråret velkommen med to fine bøger. En genudgivelse af Per Kirkebys 2 digte fra 1973 samt Torben Ulrichs anden og helt nye digtsamling Stilhedens cymbaler. Den 79-årige multiaktivist debuterede med Terninger, tonefald i 2005.

Begge forfattere benytter sig af lange digtstræk. Kirkebys to digte fylder tilsammen 90 sider, og især det første af dem er en meget monoton oplevelse. Der er næsten ingen strittende sproglig ekvilibrisme, men det betyder altså ikke, at der mangler noget i digtet. Det, at digtet får lov til at køre monotont over så mange sider, gør, at læseren fastholdes i en tilstand.

For mig var det ikke muligt at koncentrere mig tilstrækkeligt til at høre alt, hvad der blev sagt i digtene, men når jeg lagde bogen fra mig for at notere noget, skiftede min tilstand alligevel, som om jeg havde været i noget uden at vide, hvad det var. Måske i tilstanden "poesi".

Poesi er ikke filosofi
Torben Ulrich gør med sine lange smalle digte,best replica watches oftest med ét ord pr. linje, brug af et tilsvarende digtstræk.

I et skakreferat-lignende forord til bogen taler Lars Movin om digtene som "sprogligt-filosofiske improvisationer", men for mig at se, er det slet ikke det, der er tale om. Poesi er det modsatte af filosofi. Det handler ikke om at vide noget, men om at være det og dermed vide det. Poesien fortæller ikke læseren noget. Den rækker ind i læseren, som dermed bliver del af det, poesien rummer og handler om. Digteren er ikke bare sin krop og sin hjerne, og det samme gælder læseren.

Poesien er en tilstand, som læseren befinder sig i og er, når vedkommende læser digtet. Disse to bøger fra Bebop er adgange til poesi.* * *

 
Teksteksempler


Fra Per Kirkeby: To digte


[...] den vissengrønne kratskov oplyst af ildfarvede glimt et sønderdelt fjeld af lysende blokke delvis dækket af gulligt græs under en himmel hvor grå skyer og blå himmel er lysende afbleget lange skygger fra skyerne hen over det vældige flade kratland bygningsværker af lysende blokke glider ind i de lange strøg jord af samme farve som bygningerne og strittende buske mellem tykke søjler tunge ornamenterede bygninger står på det visne græs har vissent græs over den lodrette mur ornamenter der gør himlen farveløs og over det viftende græs og svajende buske falder lyset gennem ornamenterne hvis øverste grænse afskæres af lyset [...]

[NB! Klippet er fra s. 23. Det stammer fra bogens første digt.]Fra Torben Ulrich: Stilhedens cymbaler


and
here
where
the night
song
may
settle

into
something
like
the noise
of
waiting
traffic,
we

may
be
breathing
into
something
deeper,
sound

itself
full
of
silence,
full

of
dust
and
duration

[NB! Digtet er fra s. 42. Digtene er alle på engelsk.][ t o p ]       [ h j e m ]