Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 21.5.2007
[Opdateret d. 22.5.2007]

ANMELDELSE
Henrik Nordbrandt:
Besøgstid
Digte
56 sider
Kr. 150,-
Gyldendal
Udkommet 22. maj 2007

 

Af
Stefan Kjerkegaard
Maleriet på bogens omslag er af Erik A. Frandsen og hedder Rose i uringlas, 2001.

Henrik Nordbrandt
Er født 1945. Debuterede som kun 21-årig i 1966 med Digte [Gyldendal].

Henrik Nordbrandt er kosmopolit og har været bosat i udlandet i store dele af sit voksne liv, bl.a. Tyrkiet, Grækenland og Italien. I de senere år har han foldet sig lidt ud som debattør, særligt hvad angår religionsspørgsmål.

Af de priser Henrik Nordbrandt har modtaget, kan man nævne Det Danske Akademis Store Pris i 1980 og Nordisk Råds Litteraturpris i 2000 for digtsamlingen Drømmebroer [Gyldendal, 1998].

Henrik Nordbrandts foregående digtsamling hed Pjaltefisk [Gyldendal] og udkom i 2004.

Om titlen
Digtsamlingen har fået sin titel efter et af de syv haiku-digte i bogen.

Det pågældende digt lyder:

Med ét blomstrer alt
og enhver er alene
i sin besøgstid.

[NB! Teksten er fra s. 51 i bogen.]*

RELEVANTE LINKS:

Læs et digt fra Henrik Nordbrandts forrige digtsamling Pjaltefisk på Senturas lyrikliste...

Senturas anmelder mener, at Henrik Nordbrandts Besøgstid har en del småsjusk og korrekturfejl – læs hans kommentar...


 

Enhver er alene i sin besøgstid

Henrik Nordbrandt tør som digter tage sig nogle friheder, han ikke har turdet tage før.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bogen

ANMELDELSE: Henrik Nordbrandts nye digtsamling, den første i tre år, bærer det flertydige navn Besøgstid. Herved henvises både til det, man singulært kalder for besøgstid, altså sådan noget man kender fra lægekonsultationer og sygehuse – og til det faste udtryk "at kende sin besøgstid". Det sidste skal forstås som det, at man skal sørge for at gøre det rette i tide. At man skal vide, hvornår det afgørende tidspunkt er, for ellers kan man forpasse en mulighed, når den er der.

Tager man denne betydning med sig, når man går til læsningen af Nordbrandts nye digte, er det måske lidt uklart, hvad det er, han gør i tide. Omvendt er man ikke i tvivl, når man når til bogens sidste digt Narrefisse:

Må jeg have lov at præsentere Dem for et digt
med titlen "Narrefisse"?
Eller synes De, det er for vulgært?
Det er ellers det, jeg altid har haft lyst
men aldrig mod til at skrive.
Og nu får de chancen for at være med

Det handler om, at Nordbrandt som digter tør tage sig nogle friheder, han ikke har turdet tage før. Og det foregår ikke kun i dette digt, hvis indledende linjer måske kan forekomme en smule platte, men som i virkeligheden indleder et ganske godt digt, dog af noget frivol karakter.

At Nordbrandt overhovedet tør være så frisproget, hænger sammen med flere ting, tror jeg. Han har jo i læssevis dokumenteret, hvor god en digter han er, på den klassiske måde vel at mærke, men under al den klassik lurer og har der altid luret en humoristisk djævel, som Nordbrandt især lukkede ud med den selvbiografiske og fantastiske bog Døden fra Lübeck [2002], som for mig at se udgør et højdepunkt i den sene Nordbrandts forfatterskab.

Mobilerne i sproget
Men hvad så med disse nye digte?

Jo, Nordbrandt er stadigvæk en eminent digter, og han har stadigvæk styr på sine nordbrandtske mekanismer, der iværksættes, nærmest som paradoksale og tankemæssige mobiler i sproget, imellem dets mange modsætninger og blindgyder, som fx når der i digtet Fra bymuseets arkiver afsluttes med linjerne:

Den der forsvandt
i det glimt, hvor jeg så, hvad jeg glemte
kommer tilbage, når jeg forsvinder.

Sådanne poetiske forsvindingssteder i sproget er Nordbrandt ekspert i. Læg desuden mærke til et par andre typiske træk, dels at Nordbrandt ofte deler sine vers sådan, at udsagnsordet fra hovedsætningen indleder et vers længere nede, som i "kommer", og dels den detalje at kommaet efter "glemte" forsvinder ned i versets afgrund, dvs. linjebruddet erstatter simpelthen kommaet.

Polemik mod egen digtning
Man kan altså næsten stille hans særtræk på en formel, men så også kun næsten, for Nordbrandt anstrenger sig hver gang med at destruere den formel. I denne samling ved både at væve syv haiku-digte ind – og ved at digtene simpelthen går ind i et opgør med det, man kunne kalde det nordbrandtske, som når et digt begynder med linjen: "Hvorfor begynder du altid med årstiden?" Her fornemmer man, udsagnet er vendt polemisk imod hans egen digtning.

Derudover er der de digte, der ligesom blot eksploderer midt i det hele:

SÅR

En vind fra et fjernt efterår
forsøger at rejse sig.

Bag gule birkekroner glimter solen
nu og da i den rustning
der trækker den ned i skovbunden.

Aftenen kommer som et angreb
fra en hær uden mennesker.

Mørket og stilheden
suger sig ind i hinanden
gennem hver sit sår.

Imploderer er nok mere det rigtige ord i denne sammenhæng, men lad nu det ligge.

I hvert fald findes der i Nordbrandts sene digtsamlinger hver gang et par sådanne dybt koncentrerede digte, enten af eksploderende eller imploderende karakter, som giver mindelser tilbage til Ivan Malinovskis klassiker Galgenfrist fra 1958. Dog er der måske nok mere tale om galgenhumor end om galgenfrist i Nordbrandts digte – altså ikke lige i det sidst citerede, men generelt set.

Giv ham Nobelprisen!
Nordbrandt er og spiller altså Nordbrandt på godt og ondt i sin digtning. Det selvbiografiske stof indgår således også på en mere selvfølgelig måde end tidligere – læserne behøver ikke at få forklaret, hvem det her drejer sig om.

Takket være ham er Danmark gennem de seneste godt og vel 50 år blevet en digter af rang rigere. Giv ham dog en Nobelpris! Han fortjener den, og der er endnu åben besøgstid hos Nordbrandt.* * *

 
Teksteksempel


NARREFISSE

Må jeg have lov at præsentere Dem for et digt
med titlen "Narrefisse"?
Eller synes De, det er for vulgært?
Det er ellers det, jeg altid har haft lyst
men aldrig mod til at skrive.
Og nu får De chancen for at være med.
Set fra den synsvinkel kunne alle digte hedde "narrefisse".
Hvis man erstattede "komedie"
i Dantes Guddommelige Komedie
med "narrefisse", ville det ikke gøre værket mindre dybt.
Tværtimod: Skoven hvor vi først møder ham
ville få en ny dimension
ligesom scenerne fra skærsilden og helvede
ville blive mere overbevisende.
De såkaldt hellige skrifter
er fulde af vold, hævn og fordømmelse.
Den der får narrefisse, bliver ydmyg og mild.
Jeg vil påstå, at narrefisse lærer én næstekærlighed.
Faren for at den gør en slesk, som nogle mener
mener jeg er til at overse.
Jeg har fået masser af narrefisse, og vil gerne have mere.
Dog skal ingen tro, jeg kommer krybende på alle fire.
Fisse er godt, men narrefisse er bedre.
Det gør en så åndelig, så let, man føler faktisk, man svæver.
Hold nu op med det hykleri!
De har selv været med til at skrive dette
så sandt som dette sprog er vores fælleseje.
Det er sgu ikke mig der har fundet på narrefisse![NB! Teksten er fra s. 52 i bogen.]

[ t o p ]       [ h j e m ]