Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 

  
foto: Nina Larsen

 

 


 

Af Ulf Joel Jensen

 

 

 

 

 

Intro

Anmeldelser


Glade blå tanker

ANMELDELSE
 
Anne Lützhöft:
Sjov for alvor – grukagtige aforismer II
80 sider
Forlaget Mellemgaard
Udkom foråret 2000

omslag


Efter min medløbers barske modtagelse af Lützhöfts 'Noget af noget – grukagtige aforismer' sidste år, så er det vel kun på sin plads, at vi giver Anne Lützhöft en fair chance og et par friske lyrikbriller til toeren udi de grukagtige aforismer.

Den behageligt blå forside og den Piet Hein-inspirerede titel gør sit til at åbne mit sind, inden jeg åbner bogen. Selvom toere ikke har det med at leve op til etterens niveau, så kan man da altid håbe på en undtagelse hér... Og sandelig om ikke vi har at gøre med én af disse sjældenheder. Omvendt kunne det næsten heller ikke blive meget værre end sidst, hvor "Noget af noget" slet ingen stjerner fik i kategorien sprog.

Men 'Sjov for alvor' er et skridt fremad for Lützhöft. Ikke et mægtigt tigerspring – mere et lille tøvende skridt hen i retningen af et mere lyrisk og sprogligt udtryk. Opbygningen er den samme som sidst; de løse indfald og skæve vinkler på tilværelsen er samlet i en lang række afsnit – 35 i alt – hver med en titel, som starter med ordene 'Noget om...' Og der er noget om lidt af hvert. Der er noget om årtusindskiftet, noget om naturen, noget om døden, løgne, sex, mennesker, mænd, kvinder, børn, teenagere og dyr. Der er noget om noget – og noget for enhver.

Denne springende og tilfældige opbygning af bogen tiltaler mig. Og den taler også for, at man måske ikke bør se på "Sjov for alvor" som en egentlig digtsamling – men mere som et personligt redskab, man kan slå op i og blive inspireret, trøstet, bekræftet, overrasket eller hvad ved jeg af.

For selvom Lützhöft bestemt har langt mere sprog – og et langt stykke hen ad vejen også mere indhold – at byde på denne gang, så ligger 'Sjov for alvor' altså stadig et godt stykke under en gennemsnitsudgivelse, hvis man læser teksterne som digte. De fleste er tunge og klodsede. Og kun i glimt, som i 'Noget om kærlighed' forsøger forfatteren sig med noget, der ligner lyriske anstrengelser. Resten af teksterne er i virkeligheden blot strøtanker af skiftende originalitet og indsigt. En sjælden gang imellem går det helt galt. Så ender det hele, ligesom sidst, i mærkelige, indlysende og derfor kedelige programerklæringer – som i 'Noget om børn'.

På bogens bagside kan man læse følgende citat: 'På min lille palmeø / kan man tænke / glade blå tanker' – og det har Lützhöft så gjort af to omgange nu. Bliver hun sådan ved, så kan nogle af de næste bøger i rækken, faktisk ende med at blive helt vellykkede.


Sprog:
Underholdning:
Potentiale:
Nødvendighed:
*
*
* *
* *
[Der gives mellem en og seks stjerner]

 

Tre teksteksempler:

 

 

Noget om børn

Alle børn uanset farve
eller social status
der er velsignet
med en intelligens over middel
burde tilbydes uddannelse
på lige vilkår

 

 

Noget om konsekvenser

I ekstreme situationer
vil man forsøge
at sætte sit liv i perspektiv
i forhold til den omgivende verden
ud fra et irrationelt ønske
om forståelse
og primitivt instinkt
for overlevelse

 

 

Noget om kærlighed

Kærlighed er som et maleri
et landskab malet i smukke farver
men kærlighed er også som universet
uendeligt stort og fuld at sorte huller

Kærlighed er som et lynnedslag
man ved aldrig, hvornår man bli'r ramt
men kærlighed er også som keramik
smuk, skrøbelig og ruster aldrig


 

Intro

Anmeldelser

 

[ h j e m ]