Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 
  
foto: Nina Larsen

 

 


  Af Johnny Hedegaard Madsen

 

 

 

 

 

Intro

Anmeldelser


At skrive virkelighed

ANMELDELSE
Kaspar Kaum BonnÚn:
Træning
- øvelser for rum
59 sider
kr. 162,-
Borgen
Udkom i 1999

Omslag


Et sted i virkeligheden sidder en opfinder-type på omkring de 30 år. Han hedder Kaspar Kaum BonnÚn. I sit digter-laboratorium eksperimenterer han med sprog, tid, rum og biologi. Det syder, det rumsterer, det bobler i kolberne. Det er et højeksplosivt miks, der kan eksplodere mellem hænderne på selv den mest agtpågivende.

Resultatet af anstrengelserne - 59-siders søgende og langsomt eksploderende rable-digte - kunne samles under overskriften: at skrive virkelighed. I afsnittet 'Opvarmning' åbner han for sluserne med - som han selv udtrykker det - 'kroppens virvar af forskelligrettede energier'. Og så vanker der ellers en veritabel billedstorm af tanker, skæve indfald og sprogligt flotte formuleringer i forsøget på at fanget øjeblikket. Det ene billede, den ene tanke afløses med voldsomt hast af den næste. Intet kan fastholdes.

Det bliver til lange floder af tekstmasse, der ind i mellem afbrydes af romertal og overskrifter, som fortæller at man nu ankommer til et nyt rum. Vi løber på den måde gennem bl.a. veranda, stue, køkken og hall. Men denne opdeling af teksten virker ikke umiddelbart indlysende - mere som tiltrængte pauser i sprog-stormen. Måske netop for at undgå den berømte 'mur', hvor mælkesyren sætter ind.

Personligt har jeg en svaghed for den slags stream-of-consciousness. Det kommer sikkert fra en gammel optagethed af f.eks. Beat-generationen og Allen Ginsbergs digte. Men det er også på denne baggrund, at problemet ved tekster som dem i 'Træning' bliver klart. Beat-generationens forfattere skrev tit med de personlige brændpunkter langt fremme i billedet. Og det er måske lidt i den retning, han skal bevæge sig fremover.

Teksterne tenderer nogle gange i sine lange, meditative strømmen det søvndyssende. Også selvom læsningen ofte afbrydes af en glitrende formulering, der får læseren til at holde dampen oppe. Han kunne med udbytte tage fat i den længsel, han nogle gange suser henover i teksten. Bore lidt i den og droppe noget af det for abstrakte - og arty-farty konceptuelle - i laboratoriet. Det kunne man sikkert godt, uden at det nødvendigvis skulle gå hen og blive privat.

Det er prægtigt, at der endelig er en digter, der gør styrvolter i sproget. Som tør lade eksperimenterne sejle nedover siderne. Men det er lige så meget tanken om det, der kan komme, der rykker. 'Træning' er stadig kun opvarmnings-øvelser. Energiske øvelser, vel at mærke. Og så skal Borgen i øvrigt have ros, fordi de tør udgive den. Det gør sikkert ondt i pengepungen; men det er godt for digtningen.

 

Sprog:
Underholdning:
Potentiale:
Nødvendighed:
* * * *
* * *
* * * *
* * *
[Der gives mellem en og seks stjerner]


 

Teksteksempel:

Intro

Anmeldelser

 

[ h j e m ]