Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 26.8.2009
[Opdateret d. 26.8.2009]

ANMELDELSE
Niels Simonsen:
Datoer
Digte
96 sider
Kr. 179,-
Gyldendal
Udkommet 28. maj 2009

 

Af
Tina Charlotte Møller
Omslag til bogen

Niels Simonsen
Er født i 1946. Han er vokset op i Østjylland, men flyttede i 1976 til Christianshavn.

Simonsen har skrevet adskillige digtsamlinger, siden debutsamlingen med en fængende titel En kusse er en kuffert, der udkom i 1969. Senest kom Anekdoter i 2001.

Han har modtaget flere legater fra Statens Kunstfond og blev i 1998 tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.*

RELEVANTE LINKS:

Hør en række udsendelser om Augustenborg fra P1 Reportagen...


  "Flødeskæg" på hospitalet

Niels Simonsens erindringstekster rejser katedraler i læserens indre rum.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bogen

ANMELDELSE: "Tag flødeskæg, han skriver digte", siger patienterne på sindssygehospitalet, da det skal besluttes, hvem der skal lukkes ind. Det er september 1964, og Niels Simonsen alias "flødeskæg" er atten år gammel og moden til indlæggelse.

Præcis sådan, som det lyder i teksten, er det måske ikke foregået i den virkelige verden, men hvorfor skulle netop Simonsen ikke tage sig et par digteriske friheder undervejs i sin erindringssamling fra sit to måneder og én dag lange ophold på Augustenborg, når den digtsamling, der er kommet ud af det, driver sig som en kile af hvidt lys ind i solar plexus og rejser katedraler i læserens indre rum?

Det hvide lys hidrører fra fuldmånen, "det første menneske jeg så i dag", som digteren siger. Som læser får man uvilkårligt associationer til Macbeth og hans udmelding om månen, der er kommet for tæt på jorden og har gjort menneskene gale. Og gale er de på Augustenborg. Gale i verdens øjne. Fordi de skiller sig ud fra det såkaldt normale.

Bag hospitalets mure
Niels Simonsen byder læseren overskride tærskelen og følge med på en rejse ind bag sindssygehospitalets mure og ud i normalitetens særområder og paralleluniverser.

Og her er Kristus med de troende alle deres dage, som han har lovet det, om end måske i en lidt anden forstand, end vi vel til daglig er vant til at opfatte det løfte. I hvert fald er digtene fyldt med både direkte og indirekte referencer til bibelske billeder.

Foruden den allestedsnærværende Kristus er her også kipkalve, fedesvin og halmballer, fædre og fætre med fedtede kasketter, falske hertuger, måner og roser, en mor, der kommer med rent vasketøj – hvide snit, glemsel og lys, lys, lys.

Springende, hakkende, hinkende
Formmæssigt fremstår samlingens tekster springende, hakkende, hinkende og haltende som de(t) sind, hvis virkelighed de formidler.

Syntaksen bevæger sig i bratte skred fra det mest enkle og indholdsmæssigt jordnære til en knudret og næsten ulæselig baroklignende patos fyldt med nostalgisk poetiske billeder afbrudt af pludselige lynsnare glimt af absolut klarhed.

Samtidig benytter digteren sig af en grad af flerstemmighed, jeg sjældent har set i (nutidig) lyrik, og hvor det af og til, i det mindste ved første gennemlæsning, kan være vanskeligt at afgøre, hvilke stemmer, der tilhører digterjeget selv, og hvilke der er stemmer udefra – det være sig reelle eller indbildte.

Gennemskinnelig skrøbelighed
Overordnet set giver samlingen et indtryk af en gennemskinnelig skrøbelighed, som befandt man sig med de(n) sindssyge i en krystalglitrende spejlsal, hvor de utallige spejlinger synes at gengive de sarte sind som solstråler og sireners sang, som væsener – ikke af denne verden, men fanget i den.

Man må opgive en stringent tankegang og forestillingen om det allerede kendte, hvis man vil følge med Niels Simonsen tilbage til tiden på Augustenborg. Man må vove at tage den gale i hånden og for en stund overgive sig til hans lederskab. Man vender beriget, overvældet og lettere frostsprængt tilbage fra den anden – og den sidste – side.* * *

 
Teksteksempel


JEG VAR 18 ÅR

"hvem har syet munden sammen på månen
over statshospitalet i Augustenborg"
   tænkte jeg
   den 5. september i 1964
og så op på min medpatient for at se
om han kunne smile ned til mig alligevel

det var en 9-mandsstue som jeg lå på
   den første aften
   jeg var flyttet hjemmefra
og månen viste sig nu i vinduet
at være tiende mand på afdeling 13

"her er det de oppegående patienter
   der giver os en illusion om
at det at være myndig
er det samme som at have terrænfrihed"
   sagde jeg til den

"medmindre de har givet dig
   det hvide snit
og din bevægelse hen over himmelbuen
blot er et udtryk for rastløshed
   iblandt lobotomiens ofre
   her på Als"

jeg rejste mig op i min seng og sad
   sådan at han kunne se
at hospitalets hvide trøje ikke var
spændt fast til sengen under mig
   og hviskede
"at i min journal var han
det første menneske jeg så i dag"

[NB Digtet står s. 35-36 i bogen.]

[ t o p ]       [ h j e m ]