Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 31.8.2009
[Opdateret d. 4.9.2009]

OMTALE
Robert Henningsson:
Sammenstød
Bogmodificering
375 sider
Kr. 3.000,-
Forlaget E+
Udkommet 25. august 2009

Anders Mathiasen:
oplukker nedslag
Digteudfold
4 sider
Kr. 50,-
Forlaget E+
Udkommet 25. august 2009 

Af
Robert Henningsson og Anders Mathiasen
En sammenfoldet udgave af Anders Mathiasens oplukker nedslag.
En sammenfoldet udgave af Anders Mathiasens oplukker nedslag.

Robert Henningsson
Er født 1960, arbejder med både digte og maleri.

Har tidligere udgivet digtsamlingen Pizzicato (2003)

Om sammenstød
Sammenstød er det første af foreløbigt fire bearbejdede eksemplarer af Ingemanns Historiske Romaner, National-udgave 1913.

Nogle steder bruger forfatteren Ingemanns ord sammen med sine egne – fx ved at visse passager er undladt overmalet og så koblet med nye ord.

Andre steder får Ingemanns illustrationer ny betydning ved modificeringen med blæk, akryl, tusch, blyant, gaze, appelsinskal, kridt, limpapir, trælim, plantefarve m.m. Projektet er mere legende end udtænkt.

Forlaget undersøger muligheden for at udstille bogen i København, så interesserede kan læse i den.

Anders Mathiasen
Er født 1978, sangskriver og guitarist.

Har sammen med Jacob Bellens under navnet Murder udgivet to albums. Senest Stockholm Syndrome som i 2006 blev et af årets bedst anmeldte danske plader.

oplukker nedslag er hans første bogudgivelse.

Om digteudfoldet oplukker nedslag opstod ud af en større bunke skitser. Det trykte stykke blev hevet ud, da det havde et selvstændigt præg.

Forlag og forfatter ønskede at finde en ny og anderledes form til en pamflet. Ad omveje nåede de frem til det færdige resultat: et digteudfold – eller digtinstallation – holdt sammen af blå ledning.

En udfoldet udgave af Anders Mathiasens opluker nedslag.
En udfoldet udgave af Anders Mathiasens oplukker nedslag.*

RELEVANTE LINKS:

Forlaget E+ har en hjemmeside, hvor man kan se flere billeder...


  Fotos af Robert Henningsson:
Sammenstød

Illustration fra Robert Henningsons Sammenstød.

Illustration fra Robert Henningsons Sammenstød.

Illustration fra Robert Henningsons Sammenstød.

Illustration fra Robert Henningsons Sammenstød.

[ t o p ]       [ h j e m ]