Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 28.4.2009
[Opdateret d. 28.4.2009]

ANMELDELSE
Christian Dorph:
De sidste mange år har det handlet om børn
Digte
64 sider
Kr. 150,- (vejl.)
Gyldendal
Udkommet 2. april 2009

 

Af
Peter Due Jensen
Omslag til bogen

Christian Dorph
Er født 1966, uddannet fra Forfatterskolen i 1990. Underviser på Testrup Højskole.

Debuterede med digtsamlingen Et stykke tid i 1992 og med De sidste mange år har det handler om børn er det blevet til i alt fire digtsamlinger.

Sideløbende med digtene har Christian Dorph også skrevet fire kriminalromaner. To af dem i fællesskab med kollegaen Simon Pasternak.

Følelser, rutiner og længsel
"Den tager udgangspunkt i hans eget liv, og det er derfor en digtsamling om bl.a. parforhold og manderoller på den hårde måde. [...] At forholde sig til følelser, rutiner og instinker og på én og samme tid gøre op med sig selv uden at miste sin fandenivoldskhed og længsel, frækhed og maskulinitet."
Citat fra forlagets pressemeddelelse

Vi er ikke så private, som vi tror
"Der er lige nu en stor debat om, hvor privat man skriver. Jeg vil gerne stille spørgsmål ved, hvor private folk er blevet. Samtidig med at man er privat, maskerer man sig også, man tilslører samtidig med, at man blotter ting."
Citat: Christian Dorph i interview med Peter Nielsen [Information, den 3. april 2009]*

RELEVANTE LINKS:

Læs hele interviewet med Christian Dorph fra Information...


  Hvad vi gør ved os selv

Urovækkende, hverdagsagtige og ærlige digte.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bogen

ANMELDELSE: Normalt bruger vi tegnsætning, når vi skriver for at skabe orden og overblik.

I Christians Dorphs digtsamling med den lumske titel De sidste mange år har det handlet om børn (digtene handler nemlig slet ikke om børn som sådan) er der hverken punktummer, kommaer, spørgsmålstegn eller bare store bogstaver, hvor vi normalt ville forvente det.

Dorph valgt en løsning, hvor han bruger dobbelt-mellemrum i stedet for punktummer, som i fx det første digt:

din kjole sidder skævt   den sidder løst   jeg tror vi blundede   vi sov   vi var uenige om noget    det var en tvist   og jeg blev trist   men lyset prikker hul   det er en væg   et plettet æg   jeg tænker på så lidt som muligt   jeg tænker på en hamster som døde fordi jeg havde malet buet hvidt   jeg tænker at du burde smøres ind i flødeskum   jeg tænker på en linje fra en sang jeg havde glemt   jeg tror vi trænger til at komme væk   jeg tænker på den påfugl jeg så den anden dag   jeg gik derhen og kunne række ud og røre den    og nu den kjole dér der sidder skævt og krøller som en pjusket halefjer

Det giver det ellers hverdagsagtige sprog og den hverdagsagtige situation en underliggende tone af ubehag, ubestemmelighed og usikkerhed.

Forholdet som en skæv kjole
Det er altså ikke kun kjolen der sidder skævt i digtet – også forholdet mellem manden og kvinden sidder skævt.

På overfladen har vi at gøre med et skænderi mellem et par, som får manden – det er kun hans tanker vi får – til at føle afstand og trække sig ind i sig selv til et kaos, som tilmed spejles i digtes grafiske form med den manglende tegnsætning og springende i associationer fra den døde hamster til konen, der burde smøres ind i flødeskum (ikke uden humor).

Og det første digt angiver klart tonen og det videre indhold i denne rige, mystiske, urovækkende og humoristiske digtsamling.

Efter de to indledende digte følger seks afsnit med titlerne luksus, lyset er sjofelt, at gå ned, sig noget, den blinde mand, og ødeland, som det er mig umuligt at forbinde med indholdet, men udgør stadier på en drengs/mands vej gennem livet: Fra døds- og begravelseslege i barndommen for at tiltrække sig opmærksomhed, over en mors død og parforholdet og til sidst en rejse til New York, hvor forholdet vistnok revitaliseres.

Hensynsløs ærlighed
Vi har at gøre med en maskulin erfaringsverden, der tales hele tiden fra et mandligt jeg til et kvindeligt modstykke, og der lægges ikke fingre i mellem, når Dorph beskriver den moderne mands tanker og følelser.

Det er en hensynsløs ærlighed, som er befriende i en tid, hvor vi ofte er ved at drukne i forstillelse.

Jeg overvejede en overgang, om vi var tilbage i 70'ernes knækprosa, som den praktiseredes af Vita Andersen, Lola Baidel og Kristen Bjørnkær, hvor det private blev hængt ud til beskuelse som vasketøj på en tørresnor.

Men sproget, formen, holdningen og tonen gør hele forskellen, og vi er nærmere i holdning på den sanselighed, som man finder hos Jørgen Leth; "jeg holder kæft   det er min ret," skriver Dorph oven i købet et sted med umiskendelig Leth-frasering.

At stå ved sig selv
"Den sociale mimik gør mig træt," er en karakteristisk formulering og en mulig overskrift på samlingen, for Dorph vil gerne have, at man står ved, hvem man er som mand – og som kvinde for den sags skyld – og al den forstillelse og snak står i vejen for begæret og lysten.

På det umiddelbare plan kan samlingen forekomme forvirrende, fordi den iscenesætter et meget velkendt og dagligdags univers i et dagligdags sprog, men hvor der hele tiden lurer noget uforklaret, uroligt i digtenes lakuner og tomhed og abrupte linjeskift og pludselige spring i associationer.

Samlingens sidste to verslinjer er også sjove og karakteristiske: "jeg går ud og pisser   ordene er med som gæslinger efter en gås." Hvem mon det er, som er med ham på toilettet, når nu det mandlige forbindes med det tavse og kvinden med snak?* * *

 
Teksteksempel


Uddrag fra De sidste mange år har det handlet om børn

jeg tænker kun på mig selv   det er mit problem   det er mænds problem   jeg vil gerne have at du tager mig i munden   vi kunne forsøge at forstå hinandens hensigter   jeg snyder mig til sex   jeg snyder mig uden om følelserne   jeg taler til dig   taler   lyset er sjofelt og du er sjofel   jeg burde sætte dig på plads   jeg burde bure dig inde   jeg savner dig   lyset er sjofelt og længslen gør ondt   du lyner ned    i øjet   døden er sjofel og lyset er på vej herind som en luder   hvor længe endnu kan du have det her digt i munden   her taler jeg   her taler en anden   her taler jeg igen   her taler du til dig selv   du får mig galt i halsen   betal de ubetalte regninger   se en mor dø af kemo   jeg river mig ud af mig selv og brøler som et billede på sorg   lyset er sjofelt og lykken er en svanehals   du har mig stadig i munden   hvordan er det[NB! Digtet står s. 25. Opsætningen kan forekomme lidt anderledes end i bogen. Det gælder også det citerede digt i selve anmeldelsen.]

[ t o p ]       [ h j e m ]