Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 5.5.2008
[Opdateret d. 5.5.2008]

ANMELDELSE
Eske Troelstrup:
Bortset fra himlen
Roman
240 sider
Kr. 229,-
Athene
Udkommet 25. april

 

Af
Nicolas Jespersen
Omslag til bogen

Eske Troelstrup
Er født i 1974 og har læst filmvidenskab og moderne kultur på Københavns Universitet.

Han er chefredaktør på københavneravisen Citadel, som overvejende skriver om hovedstadens mere ungdommelige kulturliv.

Bortset fra himlen er Eske Troelstrups romandebut.*

RELEVANTE LINKS:

Hør et interview med Eske Troelstrup i P2's Kulturnyt – "drømmene har man vel lov at ha'"...

Eske Troelstrup er chefredaktør på Citadel – læs diverse artikler og blogindlæg af ham på citadellet.dk...

Læs om Henrik Dahls forstadsanalyse og forskellige litteraters replik til Det usynlige Danmark i en præsentationsartikel på information.dk...


 

Forbandede, forelskede og forhåbningsfulde ungdom

Ungdommelige drømme og skyggesider. Eske Troelstrup debuterer fornemt med en tankevækkende roman.

ANMELDELSE: Det er ikke meget mere end nogle få uger siden, at sociologen Henrik Dahl i bogen Det usynlige Danmark argumenterede for, at det såkaldte "forstadsdanmark" var så godt som ikke-eksisterende i de mere finkulturelle repræsentationer af vores beskedne, men dog mangfoldige andedam. Deriblandt i litteraturen som forekom ham mere eller mindre fraværende i relation til de mere ansete beskrivelser af oplandet.

Og lad det blot være sagt med det samme: Hvad man end måtte mene om Dahls lidt reduktionistiske udlægninger af den danske litteratur anno 2008, så er Eske Troelstrups debutroman Bortset fra himlen ikke ligefrem en bog, som dementerer Dahls analyse.

Troelstrups afkom er således en veritabel eksistentiel københavnerroman med hovedstadens mange ungdommelige fristelser som kulisse.

Nutidig kronisk uskyld
Bogen omhandler den 22-årige danskstuderende Rune, som flytter ind et levende kollektiv, hvor han hurtigt lader sig fascinere af sin bofælle, den eventyrsultne, kreative wunderkind Malthe, der – som det smittende og livsbekræftende bekendtskab han er – ubesværet trækker den mere forsigtige hovedperson Rune til sig.

Det udvikler sig til et symbiotisk, men langtfra ukompliceret venskab i stil med Janus og Tores i Klaus Rifbjergs evigtgyldige ungdomsklassiker Den kroniske uskyld, hvor både venskab, kærlighed, jalousi og vaklende identitetsforestillinger bestandigt sættes på prøve.

Men – og dette er bogens centrale omdrejningspunkt – Malthes himmelstorm har dunkle slagskygger og hedonismen sit pletvis utilregnelige og dæmoniske ansigt, hvilket Rune, trods fascinationen af Malthe, nødvendigvis må konfrontere i romanen.

Det gør Rune så på sin egen ambivalente og tankevækkende vis, ved netop at skrive denne roman, på nærmest indirekte foranledning af Malthes uforsonlige levevis: "Jeg har siddet på dit værelse og hørt dine plader, læst dine bøger og øvet mig, og jeg har langsomt gjort mig klar til at tage min opgave på mig. [...] Den bog som det er meningen at jeg skal skrive. Den bog du holder mellem dine hænder."

For Malthe ser Rune som en tøvende spejling af sin egen kunstneriske udlængsel og forfattertrang, og fortælleren Rune betaler sin selvvalgte gæld ved at skrive denne eksistentielle generationsroman om vennen og verden omkring årtusindskiftet.

Forløsende smukt
Og det har Rune og Eske Troelstrup i fællesskab gjort forløsende smukt, i en vekselvirkning mellem eksakte tidssvarende replikskifter og knugende, indsigtsfulde og poetiske beskrivelser af den både forbandede, forelskede og forhåbningsfulde ungdomsgeneration i omegnen af nu.

Troelstrup besidder den særligt vanskelige balanceakt mellem nutidige, mundrette passager, velvalgt humoristisk sans og tankevækkende eksistentielle beskrivelser, som bør kunne vække enhver slumrende gymnasielærer til at sætte bogen på pensumlisten i danskundervisningen.

"And but for the sky there are no fences facin'", fantaserer Bob Dylan i bogens indledningscitat fra sangen Mr. Tambourine Man. Bortset fra himlen er der ingen hegn. Men måske har ungdommen spækket med frihedshymner og valgmuligheder alligevel brug for nogle fiktive inddæmninger til at gøre drømmene mere konkrete og undgå den uforsonlige narcissisme og uansvarlighed?

Det er lige her mellem himlen og den københavnske asfalt, at Troelstrup placerer sig med sin nuancerede og eftertænksomme debutroman. Spørgsmålet besvares – heldigvis – ikke entydigt, og netop derfor fremstår bogen som en nutidig og beundringsværdig bog, som tager sin generation alvorligt uden at tale henover eller nedenunder den.

[ t o p ]       [ h j e m ]