Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 14.3.2005
[Opdateret d. 15.3.2005]

LÆSNING
Viggo Madsen:
Grænsefladning
Digte
Illustreret af Jesper Fabricius
200 sider
Kr. 225,-
Adressens forlag
Udkommet 18. februar 2005

 

Af
Vagn Steen
Omslag til bogen Viggo Madsen er f. 1943.

Manuskriptets baggrund
Grænsefladning dukkede op i marts 2004. Oprindeligt havde Viggo Madsen sendt manuskriptet til forlaget Edition World's End i 1988 på et tidspunkt, hvor han ønskede et skift i sit forfatterskab – fra børnebøger til digte. Han ledsagede manuskriptet med et brev, hvor der bl.a. stod: "Det er ikke en digtsamling i gængs forstand, intet skønvirke, men et forsøg på bogen som objekt. Egentlig et forsøg på at se, hvor få ord, det "korte digt" kunne udformes med [...]. Titlen "grænsefladning" har jeg hentet i Michael Chrictons roman Den elektroniske mand [...]".
Imidlertid lukkede forlaget hurtigt og manuskriptet blev glemt. Indtil musikeren og forfatteren Peter H. Olesen, der drev Edition World's End, huskede det og fandt papirerne i en skunk i Sorø.
Læs hele det oprindelige følgebrev [NB! Er i PDF-format]

Små digte i syltekrukke
"Det ser ud til, at de blev lagt i en syltekrukke. Jeg havde ikke selv en kopi og glemte siden alt om dem. Da jeg fik nogle af dem læst op i telefonen, var det først, da vi nåede til det tredje digt, at 10-øren faldt [...]."
"Det er et mærkeligt manuskript, der adskiller sig voldsomt fra mine senere digte. Det består af 58 minimale og konkrete tekster på under 15 ord."
"Tilsammen danner de et værk, der starter med livets opståen i ursuppen og gennemgår et helt livsforløb til det slutter med en gravskrift."
Citater: Viggo Madsen i interview med Bjarne Mouridsen [Fyens Stiftstidende, 16. februar 2005]

Afstanden mellem digtene
"Kan man kalde dem konkretistiske? Måske nok! Snarere vil jeg i dag nok betegne dem som kubistiske – sådan at forstå, at det ikke er digtene selv, som betyder noget, men den udspændte afstand mellem dem. Altså forsøg på et spændingsfelt mellem teksterne – som en elektrisk gnist, der springer mellem poler på et batteri."
Citat: Viggo Madsen i et brev fra 2004 om Grænsefladning
Læs brevet hos Adressens forlag

Konkregater
Sammen med Grænsefladning har Viggo Madsen og Svend-Allan Sørensen, headchief for Adressens forlag, i weekendens mulm og mørke begået en samling såkaldte konkregater. Det er et lille hæfte på 16 sider, der blev omdelt til receptionen for bogen – de resterende hæfter ud af de i alt 75 følger kun med, når man bestiller Grænsefladning. Det lille hæfte vil ikke blive genoptrykt.
Se en billedserie, hvor de to kreative hoveder er i færd med at fremstille Konkregater

Korte digte
I konkret digtning kan man finde digte på ét ord – plus en særlig formgivning. Eller på et ord der gentages flere eller mange gange. Viggo Madsen skriver "yoga" 32 gange og tilføjer med understregning: nu sker det! Og han former et træ ved at skrive "det højeste træ" syv gange – plus det løse.
En russisk futurist har et digt på ét bogstav, det transkriberes ju, det er endelsen i 1. person, nutid, aktiv og mere til, netop futurismens stikord. Kurt Schwitters har et digt på ét håndskrevet bogstav, men ledsaget af ordren til at skrive det smukt: 'og i løft prik'. Og Vagn Steen har et digt på ordet RØD, men R er spejlvendt og det er trykt på rødt papir, eller helst: på en rød dør.*

RELEVANTE LINKS:

Besøg Viggo Madsens side på Forfatternet – læs fx Vampyrens Natmad, der er et meget LANGT digt på 1120 ord...

Læs også Vagn Steens anmeldelse af Viggo Madsens udvalgte digte Åbenbaring [Hovedland 2003] – andre links og en kort note om Viggo Madsens hæfte i A8-serien, som han selv nævner som værende i familie med digtene i Grænsefladning...

Viggo Madsen udskrev en lille konkurrence hos Sentura i 2004. Ikke én gættede svaret... – også flere spændende links til ting om filuren Viggo Madsen...

Politiken spurgte i 2000 Viggo Madsen "Hvad læser du?" – læs hans svar...

Jesper Fabricius, der har lavet illustrationerne til Grænsefladning, driver selv forlaget Space Poetry...


 

Øvelse i minimale tekster

Forfatteren Vagn Steen har læst en nygammel digtsamling af Viggo Madsen, hvor han kredser om, hvor langt man kan gå med kortdigtet.

LÆSNING: Viggo Madsen er kommet i gode hænder. Hans gamle manuskript men nye bog Grænsefladning kan godt vinde en skønhedskonkurrence. Den sjældne grafiske Illustration fra bogen af Jesper Fabriciustilrettelægger Åse Eg Jørgensen, en yndefuld og præcis Jesper Fabricius med billeder på alle venstresider -- og så Madsens tekster på højresiderne. Ingen sidetal til at tynge det visuelle med pligtstof og forurenende grafiske detaljer.

Med højre tommelfinger på bogryggen kan man flippe gennem siderne og flimre sig gennem illustrationerne -- gør det! Og med venstre tommelfinger flipper man lige så elegant gennem siderne og ser teksternes grafiske dimensioner.
    Og den mere grundige læser får en opvisning i minimale digte. Hvor langt kan man, kan Madsen, gå ned i antal af ord og linjer?
    Jeg tæller ord på de første sider: 6, 7, 2, 5, 6, 9, 8, 9, 14, 6, 6, 4, 6... og mod enden er der to sider med 3:

et

spejls


eftermiddag

og endnu et treordsdigt:

jeg

sker

igen

Det afgørende at når digteren træder tilbage, minimerer sin aktivitet, så kan læseren træde så meget mere frem, maksimere sin aktivitet.

Der er andre eftermiddage i kulturen, fx En fauns eftermiddag. Men spejlet har en anden ro Illustration fra bogen af Jesper Fabriciusog modtagelighed -- og læseraktivitet. Du kan gå hen flere gange foran dit eget spejl og aflæse din og spejlets eftermiddag, hvorfor ikke? Og den ekstra linjeafstand mellem de to sidste ord er også en aktivitetspause, vil du fornemme et tillægsord der nærmer sig, eller netop blot pausens mangetydige åbenhed?
    Og der er meget der sker igen. Og sætter digteren et personligt pronomen (lad os tænke "stedord") ind, så kaster du nye øjne på dig selv. Og du går måske videre med de andre stedord. Siger til din elskede: "du sker igen!", eller "vi sker igen", både noget højtideligt og meget lavmælt og lykkeligt.

Til det første kortdigt har Fabricius tværs over hele siden en grå baggrund med to hoveder og tre skuldre der står hvidt sammen med papiret udenom. Til den andet, som har venstrekant, sætter Fabricius en form med højrekant, nederst en del af overarm og underarm med armbåndsur og så skyggen af hoved og hals af en anden person. Det vil sige at han foreslår at begge digte får en tosomhed diskret tilføjet.
    Der er aldrig nogen triviel sammenhæng så billedet gentager digtet.

Jeg vil afstå fra Illustration fra bogen af Jesper Fabriciusat sige eller vælge mere, efter at jeg har lagt op til en rolig medskabende læsemåde.
    Men lad mig dog tilføje at der er støtte fra Fagudvalget for Billedkunst -- Kunststyrelsen og fra BG Banks Litteraturpulje. De bruger deres penge godt.
    Det er en god udfordring for læsere at følge Viggo Madsens eksperiment med minimaltekster og maksimalt læsermedspil. Det er alle 225 kroner værd.* * *

Teksteksempler


små dyrs tillid

store dyrs skræk

*

kroppen, dens måde
at være krop på, indforstået
for det er det den er

*

uden at vide det taler jeg sandt: sætningen berigtiger mig

*

hyp, yppige sypiger,

hyppigt! Ypperligt!!

          (Hyperman)

*

yoga yoga yoga yoga yoga yoga

yoga yoga yoga yoga yoga yoga

yoga yoga yoga yoga yoga yoga

yoga yoga yoga yoga yoga yoga

yoga yoga yoga yoga yoga yoga

yoga yoga nu sker det!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ t o p ]       [ h j e m ]