Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 1.10.2009
[Opdateret d. 1.10.2009]

UDDRAG
Simon Grotrian:
Evahave Digte/salmer
128 sider
Kr. 225,-
Borgen
Udkommet 17. september 2009


[Uddraget bringes med venlig tilladelse fra forlaget] 

Af
Simon Grotrian
Omslag til bogen

Simon Grotrian
Er født 1961. Debuterede i 1987 med digtsamlingen Gennem min hånd.

Udsendte Udvalgte digte med forord af Morten Søndergaard i 2003.

Evahave er Simon Grotrians tredje salmebog. De tidligere var Jordens salt og verdens lys (2006) og Din frelser bliver din klippe (2007).

Han har udgivet et par mindre salmehæfter i mere privat regi også.*

RELEVANTE LINKS:

Læs Senturas uddrag fra Simon Grotrians første salmebog Jordens salt og verdens lys, der udkom i 2006...


  Uddrag fra Simon Grotrians digtsamling:
Evahave

Herre, du gir livet mayonnaise

Herre, du gir livet mayonnaise
den er troens skrifter, vi kan læse
store skyer presser du fra tuben
over os i verdenshvepsekuben.

Herre, vi kan se din himmel sejle
med den tunge fragt af dødes negle
dagen ser vi også stemme næven
solen rødme fosterligt som ræven.

Herre, mellem dine pålægsmadder
står vi ofte op til kaffesladder
tryk da tuben fast til vore læber
vi blir dine børn med gumlekæber.

Herre, du gir også remoulade
sejlende som raps i gule bade
lad os smække fødekæden sammen
til et liv med fostertroens amen.

Herre, mellem os og dig, der nærer
er der mange himmelfald, vi bærer
Biblen foldes ud til skyalléer
det er verden selv med fødeveer.

Herre, vi kan se dig stemme foden
imod verden, der er overmoden
frugterne, som rummer vore tænder
ser vi der, hvor tropelyren ender.


Jeg tænker på dagen, en rejse i vin

Jeg tænker på dagen, en rejse i vin
før den triller mod hænderne hér og blir min
med det blussende lys for min pande
og en skål til de fjerneste lande.

Jeg tænker på natten, en stampen i slør
der har gjort mig beredt, til forvirringen dør
vi må håbe som skælvende brude
jeg kan se dig, du står bag min rude.

Din fossende aura er rød som et flag
det blir nat, det blir også den følgende dag
jeg er altid beredt til at linde
jeg kan se dig, du står jo herinde.

Hukommelsen bærer på alle slags døgn
der er nogen, der siger, at tro er en løgn
jeg vil ære dig, hanerne vækker
over strofer i snorlige rækker.


Verset forlader sin påfuglevifte

Verset forlader sin påfuglevifte
halleluja
vi stiger opad i stjernernes lifte
halleluja
strålerne knaser som ure
påfugle letter fra bure
halleluja.

Ordet kan sendes tilbage i munden
halleluja
hvor vi fornemmede dybdehavsgrunden
halleluja
hele syntaksen står stille
over den samsonske pille
halleluja.

Tien og tale er druer til læben
halleluja
da har vi ofret den jordiske klæben
halleluja
alle magneter i tåen
flyder i Evighedsåen
halleluja.

Sangen vil blusse i himmelske sale
halleluja
sommerfuglsjælene vågne af dvale
halleluja
verset forlader sin rømmen
skyl vore stemmer i strømmen
halleluja.

Da blir vi læsket med sprøjtende ganer
halleluja
blomsterkorsetter i stedet for vaner
halleluja
slangen, der spiller i græsset
spiller med solopgangsesset
halleluja.

Vingerne slår som brokade på ryggen
halleluja
æblet på grenen er modent af ryggen
halleluja
havet står frem i sin vælde
hvor du lod bølgerne tælle
halleluja.

Verset kan sprænge et hjerte bag tremmer
halleluja
hér i din æter med flødeskumsstemmer
halleluja
bølgerne trykker som blade
panderne høje som fade
halleluja.


NB! Digtene/salmerne stammer fra s. 35, s. 38 og s. 114-115. De er titelløse i bogen, men vi har for overskuelighedens skyld her givet dem førstelinjen som titel.

[ t o p ]       [ h j e m ]