Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k  

 l

 

 

Ideal
jeg er kun et menneske,
men jeg skal engang
rive jordens bjerge op
og lade dem rasle
for ørerne af dem, der sover -
jeg er kun et menneske,
men jeg skal engang
tage solen ned fra himlen
og lyse i alle mørke huller
med hvidt ubarmhjertigt lys -
jeg er kun et menneske,
men jeg skal engang
stjæle gudernes lyn
og feje jorden ren for støv.

'Det nøgne menneske' (1932)


[Fortsat]

Et Racespørgsmål

Lady Chatterley og hendes Elsker. 1934. Privat eje.   - Hvor i Verden befinder De Dem bedst?
   - Der, hvor der lever rare Mennesker. Jeg har jo allerede været adskillige Steder har studeret ved mange Fakulteter og ved Universiteterne i København, Lund og Berlin jeg er jo halvt svensker gennem min Mor, Dr. Valfrid M.-P. jeg ser paa Verden som en Række Lande, af hvilke jeg kan lide at leve i nogle, og ikke lide at leve i andre. Frankrig kan jeg f. Eks. Ikke udholde, men de arabiske Lande i Nordafrika holder jeg af ogsaa Grønlænderne og Italienerne , navnlig Sicilianerne de er en ualmindelig heldig Blanding af Italienere, Grækere, Saracenere og andre. Det hele er nemlig et Racespørgsmaal, naar det kommer til Stykket.
   - Og her i Norden?
   - Her foretrækker jeg absolut Svenskerne man mærker, at de bor i et udstrakt Land. Forholdene derovre er frie og store. En svensk Landsby er større end en dansk.

Hver anden Gang
   - De har foreløbig kun skrevet disse to Bøger?
   - Ja, men om et Par Maaneder kommer der en Digtsamling: "Det underste Land". Det lader til, at det hver anden Gang skal være Prosa og hver anden Gang Poesi.
   - Hvor ligger "det underste Land"?
   - Det er Kunstnernes Land! Almindelige Mennesker lever i Luften Kunstnerne lever i Blodet, og da Blodet er tungest og synker ned, bliver Blodets Land det underste Land.
                                             Frib.

[ t o p ]      [ t i l b a g e ]