Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 
  
foto: Nina Larsen

 

 


  Af Ulf Joel Jensen

 

 

 

 

 

Intro

Anmeldelser


Og tak for dét!

ANMELDELSE
Halfdan Rasmussen: og det var det
63 sider
kr. 200,-
Det schønbergske forlag
Udkom januar 2000


Jeg smider samtlige anmelder-forbehold over bord og overgiver mig totalt til Halfdan Rasmussens vidtstrakte ordhav. Den mand er lun og sprogligt præcis som en Piet Hein, medlevende og sympatisk som en mor – og klog som en gammel mand. Man er i godt og ikke mindst trygt selskab med 'og det var det'.

Det er en helt fantastisk flot bog! Både sprogligt, grafisk og menneskeligt. Halfdan Rasmussen har et suverænt greb om sproget, og Kaj Matthiessens træsnit og øvrige grafik, som i virkeligheden er en lige så stor del af læseoplevelsen som selve digtene, er formidable. Tilsammen udgør de to elementer en bog af virkeligt stort format – både fysisk og åndeligt.

Halfdan Rasmussen er vel mest kendt for sine rablende og vittige børnerim – og 'og det var det' understreger da også, at vi har at gøre med rimenes mester. Bogen indeholder en række rimede og rytmiske glimt fra tiden, der er gået. Fra et fattigt arbejderhjem i 10'erne og 20'erne, fra skoletiden og fra ungdommens spirende seksualitet.

Altsammen skrevet meget ærligt og med stor menneskelig indsigt. Bogen blev udgivet i anledning af Halfdan Rasmussens 85 års fødselsdag den 29. januar i år og rummer en række ubetalelige, humoristiske, ofte meget rørende og tankevækkende glimt fra et langt og indholdsrigt liv.

Vi bliver konfronteret med alt fra arbejderkamp over sadistiske skolelærere til tidlige forelskelser og bitre erfaringer. På forbløffende få sider og med utroligt enkle midler formår Halfdan Rasmussen at give sin læser en klar fornemmelse af en ellers forsvundet tid. Det er præcist, det er tæt på uden at blive udleverende, det er loyalt, og det er frem for alt båret af en stor forståelse for barnet og for de på andre måder 'små' i verden. Og som nævnt ovenfor: Matthiessens grafik følger med ordene hele vejen.

Tillykke til Halfdan Rasmussen. Det må have været 85 fantastiske år. Det er i hvert fald 25 fantastiske digte.

Og det var det – men forhåbentligt var det ikke det sidste!


Sprog:
Underholdning:
Potentiale:
Nødvendighed:
* * * * *
* * * *
* * * * *
* * * *
[Der gives mellem en og seks stjerner]

 

To teksteksempler og en illustration:

 

Og det var lærer Ørnebjerg

Og det var din lærer hr. Ørnebjerg
som aldrig talte ned til en dværg
og gerne fortalte om kæmper så små
at de næppe var til at få øje på.

Og han kunne mer end sin ABC
for han kunne lege og slå med sne
og lærte os mer om at tro på os selv
end om de vi sku glemme alligevel.

Og han kunne mer end sit Fadervor
for han ku forstå hvad kun få forstår
at større end kæmper i afgrund og dal
er en dværg på en kvist på en femtesal.

 

 

Illustration s. 33

 

 

Og det var Hans

Og det var Hans der var lidt langsom i det
og som de fleste kaldte Hansemand
og en og anden påstod var en nitte
endskønt han ikke manglede forstand
men næppe hørte til de ekspeditte.

Han havde let til venlighed og glæde
men var lidt sky og skræmt ved sport og spil
for Hansemand ku ikke tåle vrede
og ikke li når det gik voldsomt til
og alt for mange var for vildt til stede.

Hans øjne var troskyldige og milde
som så de noget rent og smukt et sted
og ingen børn i gaden talte ilde
om vores Hans og gjorde ham fortræd
skønt han som voksen stadigvæk var lille.

Han står et sted du aldrig selv har været
og hvor du aldrig selv blir lukket ind.
Hans værdighed og ro er ubesværet
og ufordærvet er hans barnesind
som ejer det han aldrig har begæret.


Intro

Anmeldelser

 

[ h j e m ]