Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 31.10.2008
[Opdateret d. 31.10.2008]

OMTALE
Kurt Harrits:
Fem grunde til ikke at dø
Digte
93 sider
Kr. 148,-
Jorinde & Joringel
Udkommet 22. september 2008

NB! Bogen kan købes ved henvendelse til:
Cecilie Harrits, Randersvej 75 st. tv, 8200 Århus N
Tlf.: 28 40 50 30 eller 25 73 22 33
cecilie@harrits.dk 

Af
Erik Helger
Omslag til bogen

Kurt Harrits
Er født i Viborg i 1945, bosat i Århus.

Forlægger, underviser og administrativ leder af Aarhus Golf Club, en af landets ældste golfklubber.

Jorinde & Joringel – i korte træk
Da Henning Mortensen i 1971 oprettede Jorinde & Joringel, opkaldt efter et af Brdr. Grimms eventyr, var hensigten at udgive nye talenter, hvis de i første omgang selv finansierede trykningen.

Bøgerne udkom som regel i hæfteform, A5 format, i serier som alle kunne tegne abonnement på.

Efter et par år overtog Kurt Harrits den daglige administration – indtil sidste serie udkom i 1988 – heriblandt Mortensens Jeg er blevet tyndere, som var udgivelse nr. 327 i serie nr. 21.

Harrits opdagede hurtigt, at den frie adgang til forlaget gjorde en stor del af teksterne for uinteressante. Han indførte derfor en cencurinstans og herefter begyndte forlagets egentlige blomstringstid.

Peter Laugesen, Vagn Steen, Per Højholt, F.P. Jac og mange andre deltog i dette "vidunderbarn af et forlag", som pressen havde døbt det.

Et forlag genåbner
Med udgivelsen af Kurt Harrits' bog genåbner Jorinde & Joringel. Det vil fremover blive drevet af Kurt Harrits og datteren Cecilie Harrits, der er uddannet litteraturhistoriker.

Forlagets mål er at give først og fremmest lyrikken bedre vilkår i dette land.*

RELEVANTE LINKS:

Læs Senturas omtale af Kurt Harrits forrige digtsamling Alias ingen, der udkom i 2005...


  Ad omveje til endestationer

Det lille forlag Jorinde & Joringel er dukket op igen. Det lægger ud med en digtsamling fra Kurt Harrits. Digteren Erik Helger sanser sig her gennem bogen.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bogen

OMTALE: Efter en pause på 20 år er der sket det glædelige, at Jorinde & Joringel har besluttet at genoptage sin virksomhed. Det er sket ud fra den opfattelse, at der stadig findes for mange forfattere, hvis tekster lever som fugle i bur, og som har brug for et talerør.

På hver side af nytår har Jorinde & Joringel planer om at udgive flere digte, og i sensommeren 2009 er der en aftale med F.P. Jac.

Den første udgivelse, der slippes løs, er Kurt Harrits' Fem grunde til ikke at dø. Han har tidligere udsendt Alias ingen på Attika i 2005.

Skifter positioner
Et iøjnefaldende træk ved Harrits' nye bog er de mange positionsskift.

Meget handler om at finde faste ståsteder. Men udsigterne til, at dette skal lykkes, vil det ofte anderledes, og det må man rette sig efter. I stedet forholder det sig tilfældigvis sådan her i følelsesregistret – på dette sted, i denne farve, denne drømmeløse morgen "mellem feber og aske."

At fastholde identitet
Digtenes rande skifter. De kan ofte være meget smukke, som kirsebær og fregner er det – og ofte være lige ved at forsvinde, som evighederne lever gennem døden. De kan også så let som ingenting dukke sig i mørket, lyse op i glimt, og slå smut som sten over vandet.

Bogen forsøger i et mylder af væremåder at fastholde en identitet. Den vil omdanne tilstanden "at være ingen" til tilstanden "at være en anden".

Blommer i græsset
Indledningsdigtet om den nordlige halvkugles passage over et villakvarters blommetræ og rækværk, når lige at overraske beboerne, der ellers var optaget af deres søvn og syn.

Hvis ikke halvkuglen havde udsendt så meget varme, var den ikke blevet opdaget. Så lille var den. Men nu bagefter kan vi ånde lettet op, hilse på hinanden og samle på blommer i det grønne græs.

Digtet viser en generel holdning. At noget tilsyneladende ufarligt pludselig er til stede og flimrer forstyrrende. Utroligt, hvor hændelsen lå tæt på vores eget liv, hvis man tænkte over det.

Præcise digte
Digteren skriver bevægende om det, der berører ham og vugger ham. Fx en aften en bro, simpelthen.

Teksterne er fortællende, præcise med meget humor, for straks efter at skifte toneleje til det alvorlige. De kan oplyse, at intet hører op. De er konstant frihedssøgende. Selv når de virker opgivende, ramt af kun en rest af håb.

Et digt er så lyttende, at det kan høre sildene gå op mod Kronborg.

Glidende åndedrætstempo
Det er i det hele taget spændende at flyve sammen med disse digte.

Det glidende åndedrætstempo, de er skrevet i, virker så overtalende og ulmende, at der er langt flere grunde end de fem – som titlen siger – til ikke at dø.* * *

 
Teksteksempler


Ode til den nordlige halvkugle

Den nordlige halvkugle er lige fløjet
hen over tørresnoren
og forsvundet bag et afskallet rækværk.

Der var én der sov og én der stod i terrassedøren.
De fleste af os stod ved blommetræet
da vi så den passere.

Den var så lille
at den kunne ligge
i kommoden på vores loft.

Hvis det ikke havde været for
den massive hede
ville jeg være gået ind
uden at tænke mere over det.

Som det var nu
gav vi hinanden hånden
og samlede et par blommer op.


Drømmeløs

Sådan en morgen
når jorden emmer af væde
vågner jeg og ved
at alt er fordelt.

Stilheden gentager sig selv.
Vi drak oceanisk hele natten.
Øjet blindt, øret skåret af
tungen krøllet sammen
og hjertet tæt ved at græde.

Jeg står op
og ser ned ad gaden.
Den sidste gæst er faret vild
mellem dagens arbejde
og nattens udbytte.

Verden er en tilstand
mellem feber og aske.


Lys større end lys

Det er os
der bygger tårne over byen
og lægger sandkasser i parkerne.
Det er os
der sætter dunhammere
i mergelgrav efter mergelgrav.

Fuglene synger i den time
der forsirer lys og mørke.
Dråben falder
i intervallet
mellem stilhed og stilhed.


Aften

Vi sidder på bænken.
Jeg lægger hovedet
på din skulder.
Intet er mig nærmere
end denne bænk
i dette landskab.[NB! Digtene er fra s. 11, s. 19, s. 37 og s. 74 i bogen.]

[ t o p ]       [ h j e m ]