Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Anders Benmouyal:
Hej hjerte
Digte/collager
Illustrationer af Kristian Devantier
62 sider
Kr. 100,-
Adressens forlag
Udkommet 3. december 2004


[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Anders Benmouyal 
Omslag til bogen

Anders Benmouyal er født 1976 i Vestjylland. Er pt. ved at afslutte speciale i filosofi. Bor på Christianshavn. Stamværtshus: Eiffelbar. Har tidligere udsendt digt- og collagehæftet God tur i det grå [Adressens forlag 2003], der var nummer fire i dogme-serien A8. Og den muntre Superflyver [Adressens forlag 2004], der ligeledes var en blanding mellem digte og collager.
Anders Benmouyal er medredaktør på tidsskriftet Apparatur.

Sofistikeret samarbejde
"Kristian Devantier & Anders Benmouyal har sammen bedrevet en stak postkort i bogform. Kristian som tegnedreng og Anders som skriverkarl. [...]
Denne bog kredser [...] om det sofistikerede (primitivt sofistikerede) ord og billede. Her er intet FULD STOP for naive drengestreger."
Citat: Fra forlagets omtale af Hej hjerte

Teksteksemplet Med mit røntgenblik... er lidt atypisk for Hej hjerte ved at være bogens længste tekst. Mange af teksterne består kun af nogle få ord eller en kort sentens, fx "Indespærret brevdue" eller "Med tungespidsen Mr. Sleasy".

Benmouyals ragekniv
– et lyninterview med Anders Benmouyal

Kan man kalde dine tekster for digte?
– Digte er det! Kondensdigtning er måske en overskrift man kan hæfte på. Jeg ved det ikke. Jeg betragter det som digte, hvor jeg forsøger at skrabe alt det overflødige væk. Benmouyals ragekniv.

Hvordan er din arbejdsmetode?
– Der ud af, tilbage igen og så der ud af. Jeg reducerer ofte teksterne hvor det oprindeligt fylder en side eller lignende og ender op med nogle få linier.
I forbindelse med Hej hjerte har det direkte arbejde med Kristian Devantier haft en væsentlig indflydelse på digtenes udformning.

Hvordan sikrer du, at eksperimenterne ikke ender i det rene ingenting?
– Ofte ender det i ingenting, hvilket er en præstation i sig selv, og en umulighed. Dette paradoks tiltaler mig. Jeg vil på den anden side ikke gøre mig til herre over for dette ´ingenting´ og holder mig derfor ikke for god til at tage platheden i hånden. Vi skændes ofte.

Har du nogen forbilleder?
– Forbillede nej. Inspiration ja. Ofte finder jeg inspiration inden for kunstverdenen. (eks: Jørgen Carlo Larsen og Cai Ulrich von Platen) Musik finder altid vej til teksten på en eller anden måde. For tiden meget Neu, Faust og en enkelt dråbe Johnny Burnette.
– Udover det. Alle har vel en plakat af Højholt hængende på drengeværelset. Læser ellers mest detektivhistorier og gamle klassikere.

Kristian Devantier er f. 1971. Han er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og Hej hjerte udgives samtids med hans udstilling Tys tys, snart bliver det lyst på Tranegården. Han har bl.a. udstillet på kunstudstillingen Den Frie [2000] og Charlottenborgs Forårsudstilling [1999]. Arbejder både med grafik, maleri, skulptur og tegning.*

RELEVANTE LINKS:

Læs et digt på Senturas lyrikliste fra Anders Benmouyals forrige digtsamling Superflyver...

Anders Benmouyal har i alt udgivet tre bøger, alle på Adressens forlag – besøg forlagets hjemmeside og læs lidt mere...

Anders Benmouyal har haft bidrag i nogle numre af Apparatur [NB! Kig i arkivet]...

Se en serie fotos af Anders Benmouyal i sejt kluns og med heftige briller ...

Læs lidt mere om Kristian Devantier hos artnet.dk – også mulighed for at se nogle af hans billeder...

 

Teksteksempel

Uddrag fra Hej hjerte

Tekst fra Hej hjerte af Anders Benmouyal

Illustration fra Hej hjerte af Kristian Devantier
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]