Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 31.10.2008
[Opdateret d. 3.11.2008]

ANMELDELSE
Klaus Høeck:
Palimpsest
Digte
576 sider
Kr. 299,- (vejl.)
Udkommet 27. oktober 2008

 

Af
Jakob Bækgaard
Omslag til bogen

Klaus Høeck
Er født 1938, uddannet exam.art. i filosofi.

Debuterede med digtsamlingen Yggdrasil i 1966 og har siden skrevet over 40 bøger – heraf nogle stykker i fællesskab med F.P. Jac og Asger Schnack.

I 1985 tildelt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse. Medlem af Det Danske Akademi siden 1989.

Rigtig mange digte
"I det år, hvor Klaus Høeck fylder 70 år, er han klar med endnu en stor digtsamling, Palimpsest, der indeholder mere end 1000 digte."
Citat fra forlagets pressemeddelelse

Portræt af Klaus Høeck. Foto: Rasmus Bo Sørensen, 2008.
Portræt af Klaus Høeck.
Foto: Rasmus Bo Sørensen, 2008.*

RELEVANTE LINKS:

Læs en grundig forklaring på, hvad en palimpsest er – også med eksempler på berømte palimpsester såsom Ciceros De Re Publica...

Klaus Høecks digtsamlinger Hjem (1985) og Eventyr (1992) er tilgængelige som såkaldte elektroniske håndskrifter på Det Kongelige Bibliotek – i en engelsk udgave....

Besøg den eksklusive herreklub Det Danske Akademi, som Klaus Høeck er medlem af (4 ud af 18 medlemmer er kvinder)...


  Kærlighedserklæring til livet og kunsten

Mesterværk!

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bogen

ANMELDELSE: En palimpsest er en pergamentrulle, hvis princip er overskrivelsen. Ordet stammer oprindeligt fra græsk og knytter sig til rødderne palin (igen) og psên (skrabe). Idéen med palimpsesten er at have et næsten uforgængeligt materiale til at skrive på (skind), der samtidig kan bruges igen og igen, ved at det skrabes rent.

Det fascinerende ved palimpsesten er imidlertid, at sporene fra tidligere tiders skrift ikke helt kan viskes ud og derfor lægger sig i flere lag som et arkæologisk vidnesbyrd. Det er ikke tilfældigt, at den franske litteraturkritiker Gérard Genette brugte palimpsesten som en metafor for kunstens intertekstuelle væsen, hvor kunstværker bestandig skrives videre og lægger sig ovenpå hinanden.

Lag på lag
Klaus Høeck har med sin monumentale digtsamling Palimpsest, der bærer undertitlen over et århundrede, valgt at tage Genettes idé om en litterær palimpsest ganske bogstaveligt.

Digtbogen, der består af 578 svimlende sider, er inddelt i tre hovedafsnit, der hver især beskæftiger sig med forskellige sider af kunsten: "Billederne", "Tonerne" og "Ordene".

Målet er det fuldstændigt vanvittige og vidunderligt umulige at opsummere det 20. århundredes kunst. Måden det gøres på er via den idiosynkratiske udvælgelse, hvor digterens egen historie lægger sig som en biografisk palimpsest ovenpå det kunstneriske stof, som igen holdes fastspændt af de objektive systematiske principper, der redegøres tørt for i de to bilag, bogen slutter med.

Digtningen før systemet
Det er netop Klaus Høecks ry som uforbederlig systemdigter, der før har skræmt denne læser væk og gjort en monstrøs bog som Eventyr (1992) ulæselig i mine øjne.

Det er imidlertid som om, at der er sket et skift i Høecks digtning fra og med den selvbiografiske In Nomine (2001). Inddragelsen af det biografiske har været med til at få stoffet til at leve på en anden måde.

Høeck er ikke blevet mindre systematisk med årene, men den formelle virtuositet, der kunne virke forstyrrende, er blevet neddæmpet og digtningen kommer nu før systemet og ikke omvendt. Her er mere menneske end (skrift)maskine.

Ubesværet elegance
Høecks styrke er den ubesværede elegance, hvormed han forener køligt, intertekstuelt sprogspil, eksistentiel biografisme og livsvarm humor.

Tag som et eksempel digtet "So What" fra sektionen "Tonerne":

SO WHAT

   jeg har også spil
let saxofon engang på
   nørrebrogade

   sågar – helt oppe
på fjerde sal under lof
   tet hvor kun gud kun

   ne høre toner
nes bøn selvom de lød helt
   ad helvede til

   og jeg gjorde det
af ren og skær forfænge
   lighed – og hvad så?

Digtet sender en hilsen til nummeret "So What" af Miles Davis fra den legendariske jazzplade Kind of Blue (også en af Per Højholts favoritter), hvor saxofonisterne John Coltrane og Julian "Cannonball" Adderley medvirker.

Det lyriske Jeg mindes, hvorledes han selv har forsøgt sig som musiker med et mindre heldigt resultat, men bestræbelsen var den samme: at nå det guddommelige ("tonernes bøn"). Den eksistentielle patos, der ligger i digtets metafysiske struktur, bliver holdt humoristisk i skak ved, at de tunge metaforer bliver fysisk konkrete. Den himmelstræbende musiker befinder sig vitterligt på toppen af en bygning og når han spiller så konstateres det tørt, at det lyder "ad helvede til".

Endeligt slutter digtet med en bogstavelig oversættelse af sangtitlen ("So What"): "og hvad så?", der på fornem vis forbinder det lyriske Jegs humoristiske, personlige kommentar med den objektive kunsttitel.

Livskunst
Og sådan er Palimpsest i det hele taget: En forening af det personligt biografiske, det alment eksistentielle og det systematisk objektive. En kærlighedserklæring til livet og kunsten, der bliver til livskunst.

Et sted mellem en sitrende nerve, en fasthamret tanke og et stykke krøllet, uopslideligt skind, befinder Klaus Høecks ord sig. Ord taget fra fortiden givet til eftertiden.

Et tonstungt mesterværk, der simpelthen ikke må få lov til at samle støv.* * *

 
Teksteksempler


SKY
(1956)

   udvælg dig et styk
ke himmel for eksempel
   vinduet mod vest

   stil dig hver morgen
klokken otte nøjagtigt
   på det samme sted

   betragt skyernes
bison- og bøffelhjorde
   på vej over him

   len – hvor latterli
ge er ikke resten af
   dagens gøremål


               *

BODY AND SOUL

   er det kun kroppen
der dør eller genopstår
   sjælen af sin mod

   sætning som calci
um og roser? hvor ophol
   der den sig så i

   mens i hvilket in
tethedens tårn på hvilken
   strand mellem digtets

   muslingeskaller
er livet ikke lige
   så stort som døden?


               *

ODE TIL EN LIMEFRUGT

   jeg triller en li
mefrugt ind igennem dig
   tet den er dæle

   me smuk som en grøn
golfkugle eller en u
   kendt fugls æg – du kan

   ikke se den for
di den for længst er trillet
   ud af digtet i

   gen på den anden
side over bordkanten
   og ud af syne[NB! Digtene er fra s. 165, s. 256 og s. 568 i bogen.]

[ t o p ]       [ h j e m ]