Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 30.3.2006
[Opdateret d. 30.3.2006]

ANMELDELSE
Ivan Malinowski:
Når vejskiltene er vendt
Digte
[Samlet og med indledning Carl Erik Bay og Erik Stinus]
124 sider
Kr. 199,-
Borgen
Udkommet 30. marts 2006

 

Af
Ulf Joel Jensen
Illustrationen på bogens omslag er lavet efter et tæppe af Ruth Malinowski.

Ivan Malinowski
(1926-89) udgav i sin levetid en lang række digtsamlinger, noveller og essays og modtog flere priser herfor, bl.a. Det Danske Akademis Store Pris i 1970. Blandt de væsentligste af hans værker bør nævnes Galgenfrist (1958), Poetomatic (1965) og Kritik af tavsheden (1974). Hans digt Myggesang, der stammer fra Galgenfrist, blev i øvrigt udvalgt til Kulturministeriets kanon tidligere på året.

Udenomsdigte
"Udvalget spænder fra Malinowskis tidlige produktion til hans sidste digt, og redaktørerne har ved udvælgelsen lagt vægt på at vise såvel nye aspekter af forfatterskabet som at dokumentere faser og overgange fra en form eller genre til en anden i Malinowskis digtning og udvikling."
Citat fra forlagets pressemedelelse

Dengang digte gjorde en forskel
"Under eftersøgningen af materialet har det været svært ikke at falde i staver over, hvor hyppigt Malinowski både som polemiker og som digter kastede sig ud i den offentlige debat, men også over den plads der eksempelvis i dagspressen blev ham og andre af tidens digtere til del. Sådan ser aviserne ikke ud i dag. Litterære bidrag er så godt som forsvundet fra dem; poesi er i bedste fald noget, nogen giver karakter eller i forbifarten nævner.
   Digtets synlighed dengang gjorde en forskel. Ivan Malinowski gjorde en forskel i litteraturen, men også der hvor ord og billeder bruges i massevis. Anbragt just der på kamppladsen oplevedes digtet, der gik ord og billeder på klingen, som en foræring på et par minutters tid til at se, lytte, trække vejret."
Citat fra Carl Erik Bay og Erik Stinus' indledning

Portræt af Ivan Malinowski fra bogen. Copyright forlaget Borgen.
Portræt af Ivan Malinowski.
© forlaget Borgen.


*

RELEVANTE LINKS:

Få lidt yderligere oplysninger om Ivan Malinowski hos litteraturpriser.dk...

litteratursiden.dk giver de et kort litteraturvidenskabeligt indblik i Ivan Malinowskis digtsamling Poetomatic – det er en samling meget korte digte...

 

Malinowski revisited

Borgen har samlet et udvalg af Ivan Malinowskis digte fra hans debut til hans død. Det er der blevet en herlig umoderne – men forstemmende eviggrøn – bog ud af. En bog, der overlever på lige dele politisk stillingtagen og poetisk overskud.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bogen

ANMELDELSE: Ivan Malinowski har i dén grad "left the building". Afdød i snart 17 år – og seriøst umoderne i sin politiske digtning, sin insisteren på den socialistiske idé, sit internationale, solidariske sigte. I februar ville han have fyldt 80 – og i den anledning udgiver Borgen et stort udvalg af hans "udenomsdigte" – digte fra den store produktion, som af forskellige årsager ikke har fundet vej til en af hans samlinger. Digtene er udvalgt af Carl Erik Bay og Erik Stinus og stammer fra perioden 1952 – 1989.

Og bogen ser da også lidt bedaget ud. Med et enkelt, s/h omslag, fyldt med kornede fotos fra 60'erne og 70'erne, som virke fotokopierede fra en eller anden tilfældig avis. Og digtene – ja, nye er de jo i sagens natur ikke, og virker da heller ikke sådan med referencer til Hækkerup, Vietnamkrig m.m.

Umoderne – men aktuel
Umoderne, javel. Uaktuel..? Døm selv:

Forfulgte i alle lande! / Når I flygter fra livet, / gå uden om Danmark, / det er mit råd. / Her i mit land, / som er en oase, / et smørhul og et kødbjerg, / hersker stenhjerter. / Loven er lovende / og justitsministeren / ikke en hvem som helst / men en dannet mand, / han kan fremmedord som asyl, / og humanitet, men / de er og bliver / fremmede i hans mund.

Man kan være politisk enig eller uenig – men man kan, ville jeg mene, kun begejstres over Malinowskis insisteren på retfærdighed, på de enkle sammenhænge, på sin kritiske røst. Som i digtet Kritik af fællesskabet: I en tid da hvert år ti millioner / – især børn – dør af sult, kan en organisation / Der yder økonomisk støtte til ødelæggelse af fødevarer / Kun betegnes som forbryderisk / En sammensværgelse mod menneskeheden…

Glimt af det uforglemmelige
Og lige så fantastisk hans glødende engagement i verden, hans enorme vilje til at blande sig i debatten tilsyneladende var, lige så forstemmende det er, at de vrede, uforsonlige digte er præcis så aktuelle i dag som for 17 – 20 – 30 år siden, ja lige så enestående klar er Malinowskis poesi.

Det er en fantastisk bog, som har alle – eller i hvert fald mange – sider af Malinowski med: I og med at det er digte fra hele hans poetiske karriere, så er der glimt af det hele: De lapidariske digte, de politiske digte, de personlige digte, de nihilistiske digte, viser, sange, oversættelser, kritik, vrede, skønhed… Det er alt sammen glimt fra en glemt verden – og det gør bogen til et glimt af en forfatter, vi ikke må glemme.* * *

 
Teksteksempel


SPANSKE FORKORTELSER

spanien
er noget der skrues ind i nakkenhvor tøj og papir
pludselig blodrødt
pludselig flængesdet er nat i madrid

et andet sted
er det morgensmukkere end den smukke kresende skraldemand
højt over denne hvide plagede pande:

tanken
om imorgender er
ingen
forandring til det værre

enhver
forandring er at foretrækkeen ørken fuld af edderkopper
hvor spanierne er henne må guderne vide

tomt værelse
med en nøgen pære i loftet

i mørket efter skuddet
en ny venten
en anden slagsmed visse spaniere
får man ikke vekslet mange ord

(de har familje)at rage spanien stub for stub
med en håndsegl for lille til et land af den størrelse

det er godt gjortnoget
tilsyneladende stort og roligt
på sin søjle af flimrende hede

»hvad hedder den fugl«
spørger turisternehvis
håbet er til
er
spanien
håbet

spanien har modhager
spanien
for livstid


[NB! Digtet står s. 44-46 i bogen. Oprindeligt trykt i Politisk Revy, nr. 29, 1965.]

[ t o p ]       [ h j e m ]