Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Jakob Brønnum:
Vejen ud og vejen hjem
Digte
148 sider
Kr. 148,-
Unitas Forlag
Udkommet 19. oktober 2004


[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget og forfatteren]

 

Af
Jakob Brønnum 
Omslag til bogen

Jakob Brønnum, f. 1959. Er uddannet Cand. theol. Debuterede i 1988 og har skrevet tre romaner og seks digtsamlinger, desuden faglitteratur.
Han er aktiv i Dansk Forfatterforening og har tidligere været formand for foreningens skønlitterære gruppe. Han er redaktør af Præsteforeningens Blad. Og har været freelance ved tidsskriftet Det danske Bogmarked og aktiv anmelder ved forskellige dagblade, heriblandt Kristeligt Dagblad.

Meditativ stemning
Med 120 digte er Jakob Brønnums bog mere fyldig end en traditionel dansk samling. Men under læsningen går det op for én, at de mange digte, der dog alle er forholdsvis korte, egentlig er skvulp fra samme strøm: den personlige, fortløbende samtale med eksistensen, Gud og betydningfulde øjeblikke i et menneskes liv.
Digtsamlingen oser af meditativ stemning. Og sprogbrugen forstærker effekten ved at være renset for tunge påtrængende billeder. Det er inderlighed, søgen – og små gib af humor – der trænger op af siderne og langsomt vugger sig til rette i læseren.*

RELEVANTE LINKS:

Unitas Forlag, der har udgivet Jakob Brønnums digtsamling Vejen ud og vejen hjem, bygger på kristent livssyn. Besøg forlaget og læs nogle få linjer om og et enkelt digt fra bogen...

Læs en anmeldelse af Jakob Brønnums digtsamling Vejen ud og vejen hjem hos poetica.dk – også et par digte fra bogen...

Besøg Jakob Brønnums side på Forfatternet – bl.a. mulighed for at sende ham en mail og at høre ham læse op af sin roman Den lange søndag [Centrum, 1994]...

Jakob Brønnum har til Det Kongelige Bibliotek skrevet en række korte og introducerende præsentationer til nyere danske forfattere...

Jakob Brønnum er en rutineret foredragsholder – se en kort beskrivelse af nogle af de emner, han tilbyder...

Læs et interview med Jakob Brønnum fra Bogmarkedet, hvor han fortæller om sin bagrund og arbejdet med den 542 sider tykke Kulturhistoriske årstal [Haase], som udkom 2001...

 

Teksteksempel

Vejen ud og vejen hjem

Dit ansigt røber dig. På vej
mod det du ikke kender.

Mod det der vil forsvinde
når du nærmer dig.

Mod det der er blevet træt
og har glemt sit navn.

Du er bestandigt på vej og vejen ud
er blevet lig med vejen hjem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]