Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 
  
Til anmeldelserne

 

 


  Af Ulf Joel Jensen

 

 

 

 

 

Intro

Anmeldelser


For mange ord og for lidt kunst

ANMELDELSE
Hans Halling: "Betragtninger
under kastanien"
44 sider
Kr. 50,-
Forlaget Luna
Udkom i oktober

Forlaget Luna

 

Titlen antyder løse, fabulerende digte. "Betragtninger under kastanien" klinger lidt som en varm sommerdag, hvor tankerne får lov at løbe, mens man ligger i skyggen af kastanietræet og kigger ud i luften. Og samlingen holder, hvad titlen lover. Her er digte om alt fra sport til kærlighed, religion og politik.

Og det er lige så sympatisk, som det lyder. Hans Hallings digte er velmenende; de er af den type, som man ville blive varm om hjertet af at læse i et brev fra en god ven. Men man ville også blive temmelig pinlig berørt, fordi digtene er så private, naive og jordbundne, at man uvilkårligt krummer tæer. Det er hårde ord - men de er desværre fortjente.

Hans Hallings bog løfter sig aldrig. På intet tidspunkt nærmer den sig noget, man selv med den bedste vilje kunne kalde kunst. Nu er det muligt - endda sandsynligt - at det aldrig har været forfatterens intention - men så burde samlingen måske aldrig have været udgivet. Det gør næsten ondt at skulle sige det, fordi man fornemmer et godt og varmt menneske bag digtene, men det her er altså en hamrende uinteressant og ligegyldig udgivelse.

En enkel oplysning
Til tider er det ikke helt til at finde ud af, om forfatteren faktisk er dybt, dybt ironisk - se f.eks. digtet Fjernvarme nedenfor, men der er en næsten krampagtig villethed i de fleste af teksterne, der får mig til at tro (frygte), at det ikke er tilfældet. Det er meget svært at finde noget positivt at sige om de enkelte digte, men én gang lyste jeg dog op under læsningen; det var da jeg i digtet Biblioteksafgiften (det står også nedenfor) stødte på ordspillet "loft over afgifterne - forfatterne under loftet".

Men ét acceptabelt ordspil gør altså ingen digtsamling. I forordet takker Hans Halling både hustru og søn for hjælp under redigeringen, og mere end noget andet er denne bog måske et eksempel på, at man altid bør lade andre end familien læse korrektur på sine tekster. "Betragtninger under kastanien" burde aldrig være kommet længere end til dem, den angår: Hans Hallings allernærmeste kreds af familie og venner, og dét indser man som udenforstående læser desværre alt for hurtigt

Sprog: *
Underholdning: *
Potentiale: *
Nødvendighed: 0      

[Der gives mellem en og seks stjerner]

Teksteksempler:

 

Fjernvarme

Energiselskabet lovede,
inden vi blev
tilsluttet fjernvarmen,
guld og grønne skove,
nemlig bl.a. at den nye
varmeudgift blev meget
mindre end den hidtidige -
og så blev den rent
faktisk meget større -
og det fik energiselskabet til -
at den blev ca. 5% mindre!
Og der er ingen
retfærdighed til
her i landet,
hvis selskabet kan
slippe godt fra
dette i retten!

 

Biblioteksafgiften

Socialdemokraterne bliver
mere og mere reaktionære!
Nu foreslår én af dem f.eks.,
at der skal lægges
"et nyt loft over,
hvor meget en forfatter
kan få i årlig afgift
på biblioteksbøger."
Besparelsen skal nu ende
i statskassen i stedet for hos -
"forfattere under loftet."

 

Når vandafgifterne

Når vandafgifterne stiger,
når vi sparer på vandet,
er de grønne afgifter
kun - skjulte skatter!

 

Intro

Anmeldelser

 

[ h j e m ]