Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 13.3.2007
[Opdateret d. 14.3.2007]

ANMELDELSE
Simon Grotrian:
Tyve sorte kinder
Digte
44 sider
Kr. 150,- (vejl.)
Borgen
Udkommet 13. marts 2007

 

Af
Martin Johs. Møller
Omslag til bogen

Simon Grotrian
Er født 1961, debuterede i 1987 med Gennem min hånd og har siden udgivet atten digtsamlinger og et digtudvalg – alle på Borgen. Han har modtaget en række priser og blev i 2004 nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris for Korstogets lille tabel.

Titlen Tyve sorte kinder spiller på, at bogen er Grotrians tyvende digtsamling. En ting Grotrian har benyttet sig af tidligere – hans fjerde bog hed således Fire og den tiende Ti.

Enkle billeder og taknemmelighed
"Med sin nye digtsamling, Tyve sorte kinder, vender Simon Grotrian tilbag til temaerne tro, håb og hengivelse, men i en kortere form, præget af enkle billeder og af taknemmelighed over livets og nådens mangfoldighed."
Citat fra forlagets pressemeddelelse*

RELEVANTE LINKS:

Læs Senturas anmeldelse af Simon Grotrians forrige bog Talkumekspressen [2006]...

Læs Senturas uddrag fra Simon Grotrians bog Jordens salt og verdens lys [2006] – også gode links...


 

Kropskontakt

Det er hårdt at lægge krop til Grotrians musik – men også givende.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bogen

ANMELDELSE: Kristus, Bibelen, Himmel og Helvede optræder sammen med hindbærbrus, brun sovs og urtete...

Sidestillingen af det dagligdags og det metafysiske har man set hos Grotrian mange gange før. Det synes at have den pointe, at det er gennem de jordiske ting, man kan få adgang til det Hinsidige. Man har nu engang kun de forhåndenværende redskaber til at gribe om det metafysiske med.

På samme måde er det med læsningen af Simon Grotrians digte. Billedsproget bevæger sig ofte væk fra det håndgribelige og over i et surrealistisk univers, hvor man kommer længst ved at forsøge at sanse digtene kropsligt, eller i hvert fald med kropslig erfaring. Denne måde at læse på er tidligere blevet prædiket af Morten Søndergaard i indledningen til Simon Grotrians Udvalgte digte fra 2003.

Mindre format
Tyve sorte kinder er mindre i format, og teksterne breder sig også mindre over siderne, end de ellers typisk har gjort i forfatterens seneste samlinger. Det drejer sig om fyrre korte eller kortere digte. Mange samlinger på tre gange så mange sider lader sig læse væsentligt hurtigere og lettere.

Grotrian er altid udfordrende, men denne gang mere end nogensinde. Nogle af teksterne er forholdsvist afkodelige, som fx samlingens første overvældende positive tekst om kristen hengivelse:

Kroppen smelter ned
i sin betagelse af solen
jeg kan tro på dét, jeg ikke ser
og folde mine hænder som en rose.

Men hen ad vejen bliver det dog meget sværere. Der skal en mere end almindeligt veludviklet fantasi til at følge med i billederne, når Grotrian for alvor folder sig ud med vendinger som "kattevioliner ses i himlens læg" eller "Jeg fostrede en sneglesætning/nanometersovende på kyskheds vinger." Her bliver sproget fremmedgørende og man tvinges til i en slags ydmyghed at forholde sig til sin egen ufuldkommenhed som læser.

Varm lomme i lyrikjakken
Simon Grotrian er en mester med vokalerne, og alle teksterne i Tyve sorte kinder emmer af vellyd.

Han har gennem årene fået syet sig en stor varme lomme i den danske lyrikjakke, som han ikke behøver at dele med nogen. Tyve sorte kinder bevæger sig ind i det inderste og ned i det dybeste af det uudgrundelige grotrianske univers, men er samtidig også en samling af lette digte, der besynger det helliges indtrængning i det profane. Eller det helliges "mulige" indtrængning. For man må være villig til at åbne sine arme.* * *

 
Teksteksempler


1.

Lydløst falder håret af
i stjernefløjen
kattevioliner ses i himlens læg
rabarberskove åbner sig i ganen
man har kæmpet om det virkelige
iglekuld af nervetons
magneter under påskedagens kiste
jeg har strejfet min hukommelse
den lidende i sorgens hose
Kristus folder korset ind
en tonefletning
svarets pantomime er et bløderbad
af urtete
en kirkemosaik af halve hjertesplinter
engen basker
tyve sorte kinder.

2.

Vi så
den dybe kløft
der går imellem sindene
et vingefang af overskårne bibler
i en Skaberslynge
gløderne står åbne som et sejl
der drager halefjeren gennem os
og stjernevæggen falder eksploderet
i en hare
universet planter
englens næb i asken
kilometerven
den tålelige sandhed er, at Kristus findes
blafrende i skyerne med lighterflammer
ud af sine vrister.

3.

Fadet smider regnen
et teater sluger al din længsel
Kristus flettes ind i vore hjerter
som en bambuskrone
fugle tier uden for membranerne
som bonevoks
og månerne i intetheden galer
men når korsets bjælker skrider fra hinanden
ser vi dyner i kvadratets cølibat
du brækker halsen på det ufuldkomne
derfor er du til.[NB! Digtene står s. 12, s. 19 og s. 41 i bogen.]

[ t o p ]       [ h j e m ]