Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 22.9.2008
[Opdateret d. 22.9.2008]

ANMELDELSE
Per Kirkeby:
Bemærkninger og noter
Digte
125 sider
Kr. 199,-
Borgen
Udkommet 27. august 2008

 

Af
Jesper Elving
Omslag til bogen

Per Kirkeby
Er født 1938, uddannet geolog og var sidst i 60'erne tilknyttet den eksperimenterende kunstskole Eks-skolen.

Udover at beskæftige sig med mange forskellige sider af billedkunst og skulptur, har Per Kirkeby også en stor produktion af digte, essays og romaner bag sig.

Bemærkninger og noter udsendes samtidig med, at Per Kirkeby den 1. september blev 70 år. Hans runde fødselsdag fejres med tre udstillinger af billedkunst på Silkeborg Kunstmuseum, ARoS og Louisiana.

NB! Anmeldelsens rubrik er et citat fra s. 30 i bogen.*

RELEVANTE LINKS:

Læs Senturas anmeldelse af Per Kirkebys digtsamling Kursiv, der udkom i 2007 – også andre gode links...

Læs mere om de tre udstillinger af Per Kirkeby på Silkeborg Kunstmuseum, AroS og Louisiana...


 

Tavse styrt i den fjerne natur

Per Kirkebys nye digtsamling Bemærkninger og noter er lige så klar, afdæmpet og ydmyg som titlen antyder.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bogen

ANMELDELSE: Når pressemeddelelsen fortæller, at Per Kirkeby i sin nye bog demonterer digtformen, så kunne læsere, som ikke i forvejen kender til malerens skriftarbejde, måske få den fornemmelse, at der venter et prangende ekshibitionistisk eksperiment.

Eksperimenterende er det da også, men ikke et højtpulserende festfyrværkeri fra en forfatter, som søger at bevise sin originalitet.

Kirkeby i fortællehumør
Digtene er forsynet med forklarende noter, og det har en interessant effekt, men jeg tror først og fremmest, at den positive virkning opstår, fordi man fornemmer, at Kirkeby virkelig er i humør til at få fortalt nogle ting.

Han skriver som en mand, der har fundet sin egen måde at bevæge sig undersøgende rundt blandt tingene på. Tonen er klippefast og lige så let genkendelig som den, der summer i den jævnaldrende Peter Laugesens bøger.

Faktisk kunne man sagtens forestille sig at et af digtene var skrevet til Laugesen:

"Jeg har en ven/der skriver det samme/år efter år/det er vel i orden/ellers kommer han aldrig videre".

Tilbagevendende interesser
Der er en del fælles træk mellem de to, men Kirkeby dyrker nogle ganske specielle interesser og formår at omsætte dem i digte og noter med personlig stemme.

Geologi og forskellige aspekter af malerkunsten er felter, som med stor præcision gennemgås forfra og bagfra, igen og igen, og det er sjovt, hvordan det bliver ved med at virke, når Kirkeby gør farverne og maleriets grundmaterialer til noget, man også kan skrive om.

Præcis som hos Laugesen er udgangspunktet det samme år efter år, men nysgerrigheden er intakt, og Bemærkninger og noter er, med sin store rummelighed og farverigdom, vældigt opløftende læsning.* * *

 
Teksteksempel


Uddrag fra Per Kirkebys Bemærkninger og noter

Cézanne
det er et ord der trøster
tegnede som en klamphugger
malede som en pølsemaskine
det sorte marmor-ur
falder i slag
det revnede hus
ubehjælpsomheden
den sene start
den langsomme
aldrig endende modning
til perspektivet
udelukkende ved hjælp af farver

Note:
En af mine bibler i de forventningsfulde ungdomsår var Cézanne: Breve. En af de små smukke bøger i Hasselbalchs Kultur-Bibliotek redigeret af Jacob Paludan. (Bind XXI). Mit nyfundne gamle eksemplar hænger i laser. Ryggen er brækket op så man kan se trådene der
holder arkene sammen. Det er en lille bog med stort brug. Den er slidt, og når jeg læser i den, opdager jeg forskellige ting som har påvirket, selv om jeg ikke kan huske at de var der. Noget jeg havde læst hen over dengang i min sult efter noget andet.
    Hvad jeg ikke kan huske er at Cézanne i sine breve nogle steder slår over i digt. Det har jeg sikkert læst hen over som noget pjat. Men i det lange løb er det måske noget der har påvirket mig dybest. Af det han har skrevet. Malerierne er en anden sag.
    Måske har jeg belastet omverdenen med alle mine digte fordi Cézanne blev poetisk i nogle breve. Som i et brev 5. januar 1863, Paris. Her kun et par linjer af en længere smøre:

Men det vintergule løv
Har tabt den skære Friskhed, som vi så Somren brede.
Ved Bækkens Kant er Planterne blevet til Støv
Og Træet, tungt berendt af Vintervindens Vrede
Ryster som et uhyre Lig i Rummets Øde
Sine bladløse Grene, Mistralen blæser imøde

(oversættelse Paul la Cour)[NB! Digtet og noten står s. 104-105. Opsætningen kan forekomme lidt anderledes end i bogen.]

[ t o p ]       [ h j e m ]