Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 5.6.2004
[Opdateret d. 22.6.2004]

LYNINTERVIEW
med Klaus Kjøller om bogen Netværk på godt og ondt

 

Af
Pia Bertelsen 
Omslag til bogen Netværk på godt og ondt

Fakta om bogen
Klaus Kjøller:
Netværk på godt og ondt.
Magtmisbrug for begyndere.
Fagbog
280 sider
Kr. 269,-
Borgen
Udkommet 24. maj 2004

Klaus Kjøller
er f. 1944. Han underviser i kommunikation på Københavns Universitet og har skrevet ca. 30 skønlitterære og faglige bøger herunder Manipulation [Borgen 1991] og Spindoktor [Aschehoug 2001].
   Kjøller er flere gange bedømt værdig til et professorat, men har samtidig en udpræget sans for at formidle og omsætter gerne teorierne til praksis, tit med et glimt i øjet.
   Dét har bl.a. resulteret i bøgerne Jeg elsker dig – forførerens håndbog [Borgen 1994] der handler om kunsten af forføre kvinder – og den politiske thriller Dronningens hund [Hovedland 1999] hvor en del af intrigen er at hovedpersonen anklages for at have kørt dronningens hund over!

Vidste du mon, at...
Dansk Sprognævns ældste belæg på udtrykket 'at netværke' kun er otte år gammelt? Det stammer fra et tidsskrift: Nyhedsbladet Øko-net, 2. årg., nr. 10, s. 11: "Netværket vil hermed gerne invitere til at netværke igen - d. 19.-21. januar 1996 i Kerteminde".
[Kilde: Vibeke Sandersen, Dansk Sprognævn 2004]

*

RELEVANTE LINKS:

Besøg Klaus Kjøller på kjoeller.dk og læs mere om hans bøger, sammenhænge mellem dem, uddrag af anmeldelser og interviews og meget andet...

Klaus Kjøllers side på Forfatternet afslører at han bl.a. kan lide film af instruktører som Steven Spielberg og Fellini – og bøger af forfattere som Joseph Heller og Donleavy...

Hør et indslag fra P1's program Ugen på spidsen hvor Klaus Kjøller fortæller om begrebet 'ghostwriters'...

Læs lidt mere om Klaus Kjøllers bog hos forlaget Borgen


  "Jeg ønsker ikke at skabe moralsk forfald med bogen. Men ved at lægge teknikker og sammenhænge frem skaber jeg en åbenhed omkring ting som mange bare allerede bruger, men som andre næppe aner eksisterer. Her ønsker jeg at skabe større lighed og retfærdighed". [Sagt af Klaus Kjøller, 2004]

Vævet af hemmelige tjenester

Netværk er for alle, men de færreste ved hvordan man får det bedste ud af dem. Derfor har lektor Klaus Kjøller skrevet bogen Netværk på godt og ondt der også har den frejdigt-frække undertitel Magtmisbrug for begyndere.

Netværk på godt og ondt er ikke en kedelig afhandling i de højere teoretiske luftlag. Den smider både jakkesæt og slips og bevæger sig rundt i hverdagslivets sfære med mange tips, gode råd og praktiske øvelser.

Vi blev inspirerede og fik et lyninterview med forfatteren:

BONUS-INFO:
Kort indholdsfortegnelse til bogen
Udvalgte litteraturtips fra bogen

Hvad er baggrunden for at du har skrevet Netværk på godt og ondt?
– Jeg ønsker at gøre alt det uformelle og skjulte som er afgørende for ens liv, job osv. tilgængeligt for alle og enhver. Det er ikke kun noget som ledere og journalister og andre "dygtige" folk skal have lov til at benytte. Det skal alle kunne. Helst ville jeg have at man underviste i det i skolen.

Hvordan får man et godt netværk?
– For det første skal man gøre sig klart hvilke mål man har med sit liv. Derefter skal man finde ud af hvilke mennesker man har brug for, for at nå målene. Endelig for det tredje skal man så begynde med at hjælpe disse mennesker. Netværk, kærlighed og hjælpsomhed hænger tæt sammen. For at skabe sammenhold og kærlighed (med et stort ord) skal man hjælpe de mennesker man er eller gerne vil være i netværk med.

– Det som binder netværk sammen er konkret de tjenester (ofte hemmelige) som folk i netværket skylder hinanden. Det er en meget vigtig pointe at fordi netværksarbejde er hemmeligt og uofficielt, gælder det om at man holder af hinanden i netværket. Ellers bryder det sammen. At det man holder sammen om så kan være alt muligt som går ud over dem der er med i andre netværk, er så en anden historie.

Roller i netværket
Det er altså vigtigt at være målrettet. Men hvad gør tvivlere? Altså dem som bliver i tvivl om hvad de gør, hvad de skal, og som – når de har truffet en beslutning – fortryder den næste dag. Hvordan bruger de netværk?
– Så skal du trække på 'støtterne' i dit netværk. Dem i din inderste cirkel. Det er dem du vender dig til og får hjælp fra når noget går galt eller du fx fortryder ting. I dit netværk har du:

  • Strateger: Folk som hjælper dig med at udstikke en kurs frem mod dine mål – og som hjælper dig med at finde mål som passer til dig.
  • Målpersoner: Folk som er tæt forbundet til dit karriere- eller forretningsmål. Det kan være fremtidige arbejdsgivere eller chefer, kunder eller klienter.
  • Allierede: De specialister og eksperter som kan hjælpe dig med tekniske færdigheder og viden som letter dit netværksarbejde.
  • Rollemodeller/mentorer: Dem du beundrer og ser op til. De kloge og erfarne som er forbilleder for dig. Og som direkte eller indirekte giver dig råd og visdom.
  • Og så har du endelig støtterne: Folk som giver dig følelsesmæssig, personlig støtte mens du kæmper for at nå dine mål.

Netværk er kamp
Er det forstået rigtigt at det at være med i et netværk indebærer at bekæmpe eller skade andre netværk? Hvad gør man hvis man ikke har lyst til det?

– Du skal aldrig gøre ting som du ikke kan stå inde for. Du skal aldrig gøre ting som gør at du kommer til at hade dig selv. Du er altid selv den vigtigste person i dit netværk. Men meget ofte er du og dit netværk jo nødt til at kæmpe mod andre netværk, hvis I ikke bare vil finde jer i hvad de gør, fx hvis du skal have et job og der så er en anden der får det fordi du er 'ædel' og ikke laver netværksarbejde men kører det 'straight'. I mange situationer er du nødt til at lave netværksarbejde for at undgå at blive tromlet ned af netværk som ikke har skrupler over at bruge alle midler. Det gælder især hvor der er store penge og stor magt på spil -- eller stor kærlighed!

– Jeg ønsker ikke at skabe moralsk forfald med bogen. Men ved at lægge teknikker og sammenhænge frem skaber jeg en åbenhed omkring ting som mange bare allerede bruger, men som andre næppe aner eksisterer. Her ønsker jeg at skabe større lighed og retfærdighed. Det må være enhvers ret at kunne bruge netværksarbejde for at leve det liv som man drømmer om (mest muligt).

Kend en læge og advokat
Hvad er forskellen på netværk og nepotisme?
– Nepotisme betyder magtmisbrug (uretfærdig favorisering) af familie (og venner). Man skaffer kort sagt venner og familie ind i job eller skaffer dem ting og sager på særligt gunstige vilkår.

– Nepotisme er én af de almindeligste følger af netværksarbejde. Det behøver ikke består i at faderen hjælper sønnen. Det er langt mere almindeligt og svært at afsløre når det er faderens venner der hjælper sønnen. Og det behøver ikke være eksplicit aftalt. Det er bare noget som sker, når faderens venner ved at du er søn af ham. Det er jo også denne mekanisme der er på spil blandt rockere når nogle prospects eller hangarounds myrder én som har bad standing. Ved at udføre denne gode tjeneste (set med de gamle full members drenges øjne) kommer de prospects og hangarounds nærmere på deres mål: at komme ind blandt full members.

– Når de ansatte på et kontor er særlig hjælpsom over for chefens niece, så er det samme mekanisme der er på spil (selv om det ikke handler om at slå ihjel og andre voldelige ting): man sørger for at chefen kommer til at skylde én tjenester ved at hjælpe chefens niece. Samme mekanisme gælder når du bliver indlagt på et hospital: Hvis du kan signalere til personalet at du har en læge på højt niveau i dit netværk, så vil de ansatte også bøje systemets marginaler til din fordel -- og fx sørge for at du ikke bliver opereret af en kirurg som adskillige gange har glemt servietter og lignende i patienter.

– Jeg anbefaler direkte i bogen at man sørger for at få læger og advokater ind i sit netværk. De kan gøre forskel på liv eller død den dag man falder om på gaden og bliver bragt akut ind på det nærmeste hospital, eller får ørerne i retsmaskinen, fx fordi man tilfældigt har overværet et overfald en aften på gaden og skal vidne mod én som er med i et voldeligt netværk som kan finde på lidt af hvert.
BONUS-INFO #1

BOGENS INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING 9
Netværk til et godt job 10
Det handler om resultater 11
De tre vigtigste råd 11

LYNTEST AF DIT NETVÆRK 13
Noget for noget 14
Netværk er svaret på en uoverskuelig verden 15
Lige ret til sort arbejde 16
Nogle patienter er mere lige end andre 18
Politiet kan aldrig garantere et kronvidne 19
Dommeren som opgav og overlevede 21
Hvor det offentlige opgiver, tager dit netværk over 24
Ingen verden uden netværk 27
Din moral, bogens styrke 28

KEND DINE PROBLEMER OG FIND DINE LØSNINGSMULIGHEDER 30
Brug den person du er 30
Også selv om du er indadvendt 32
Indoktrineret tro på officielle systemer 33
Ikke noget at handle med 42
Har brændt fingrene 42
Bevidst fravalg 43

VEJEN TIL NETVÆRK 45
Enhver har et minimalt netværk: begravelsesfølget 45
Hvor netværk især gror 51
Målrettede netværk 77
Vurdering af en persons netværkspotentiale 80
Strategisk networking 116
Plant dig selv, og lad dine netværk vokse 121

NETVÆRKS BRUG AF OFFICIELLE
ORGANISATIONER 164
Netværkets vaskeprogrammer 165
Netværkets behandling af hårde kendsgerninger 168
Hvordan man undgår officielle anklager for misbrug 172
Organisationens reflekser 194

NETVÆRKETS NEDBRYDENDE KRÆFTER 217
Ydre modstand 218
Indre modstand og opløsningstendenser 221

HVORDAN DU FORLADER NETVÆRK SOM ER UHENSIGTSMÆSSIGE 232
Den minimale networker 232
Gode grunde når det er nødvendigt 233
Nedtoning af relationer i kølvandet på karriere 234
Balancen i netværket – efter dig 236

DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLINGS BETYDNING FOR SORT ARBEJDE 237
Hemmeligheder får det sværere 237
Kun sikker ansigt-til-ansigt-kontakt i elektronisk
døde rum 238

BELØNNINGEN

REGLER FOR NETVÆRKSARBEJDE – OG DE VIGTIGSTE DEFINITIONER 243
Regler 243
Definitioner, alfabetisk ordnet 247

OM FORFATTEREN 251
Ultrakort præsentation 251
Halvlang præsentation i 3. person = bio 251

LITTERATUR SOM DER HENVISES TIL 253
Danske loger og foreninger 260

UDFØRLIG INDHOLDSOVERSIGT 265

STIKORD 277
BONUS-INFO #2

ANDRE BØGER OM NETVÆRK

NB! Bøgerne og omtalerne er hentet fra Klaus Kjøllers bog hvor der omtales endnu flere. Citaterne er forkortet nogle steder.

Nancy Flynn:
Networking for Success. The Art of Establishing Personal Contacts
[Californien, Crisp Publications 2003]

"En "Fifty-Minute Series Book" som er beregnet på at blive læst med blyant, dvs. den rummer en masse skemaer og lister. Den fremhæver at networking 1) er at hjælpe folk, og at det derfor gælder om at yde for at kunne nyde, 2) forudsætter en strategi, dvs. nogle langsigtede mål.[...] Dens dominerende målgruppe er nyudannede som kæmper for at komme ind på en arbejdsplads. Behandler på den begrænsede plads mange emner: smalltalk, pressemeddelser, e-mails, web-sites og den mest hensigtsmæssige omgang med chefens sekretær og gatekeeper."

*

Tim Knudsen:
Offentligheden i det offentlige – om historiens magt
I serien: Magtudredningen
[Århus, Aarhus Universitetsforlag 2003]

"Trods offentlighedslov og politikererklæringer om åbenhed overlever enevældens hemmelighedskræmmeri i stor stil i den danske offentlige administration. Der sammenlignes med Sverige som bygger på en frihedstradition som bl.a. indebærer borgernes udstrakte kontrolmuligheder af forvaltningen. I Danmark betyder offentlighed især frihed fra censur; i Sverige betyder det tillige ret til at få af vide hvad myndighederne ved."

*

Bodil Pedersen:
Netværk. Viden, inspiration, værktøjer
[København, Aschehoug 2003]

"Introducerer til fænomenet for første gang på dansk. Bygger især på interview med danske netværkere, som både beskæftiger sig med emnet teoretisk og selv er gode praktikere. Bogens styrke er de mange eksempler på hvor forskelligt disse erfarne praktikere griber networking an, og hvilke generelle synspunkter de har. Forfatteren trækker også meget på egne erfaringer som journalist med eget tekstproduktionsfirma, herunder arbejdet med bogen Netværk.[...]"

*

Thomas Schiøtt:
Den økonomiske elites netværk
I serien: Magtudredningen
[Århus, Aarhus Universitetsforlag 2003]

"En videnskabelig undersøgelse af de officielle, kollegiale forbindelser mellem ledere i dansk erhvervsliv. Ud fra oplysninger fra Købmandsstandens Oplysningsbureau fra 1999 findes der 369.782 ledere i erhvervslivet. Disse ledere beklæder i alt 593.525 lederposter. Lederne deles op i to kategorier: eliten og massen. Eliten er den administrerende direktør og formanden for landets største erhvervsvirksomheder, og lederne af landets største advokatfirmaer. Eliten defineres som 376 personer. Massen er retgruppen på 369.406 ledere.[...]"

*

Carole Stone:
Networking. The art of making friends
[London, Vermilion 2000]

"Forfatteren er kendt fra sit arbejde i de britiske medier, især BBC´s radioprogram Any Questions? Hun har mere end 14.000 personer i sin elektroniske adressebog. Hun har gjort det at blive ven til en livsform. Hendes kontaktteknik består især i at hun altid har et arrangement på bedding hvortil hun inviterer alle hun møder, og som hun har den mindste personlige sympati for. Hun er blandt andet kendt for sine julekomsammener hvor der kommer ca. 1000 personer. Der opereres med et meget omfattende vennebegreb som også dækker folk hun kun har mødt én gang i en lufthavn. Bogen rummer mange gode råd om hvordan man afholder gigantiske receptioner, sætter folk i cirkulation og selv overlever.[...]"[ t o p ]       [ h j e m ]