Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 12.10.2006
[Opdateret d. 15.10.2006]

ANMELDELSE
Thomas Hvid Kromann:
Hr. Toksvig
Roman
78 sider
Kr. 175,-
Borgen
Udkommet 26. september 2006

 

Af
Martin Johs. Møller
Billedet på bogens forside stammer fra en fotografisk negativplade som Thomas Hvid Kromann fandt på Christianias Julemarked for en del år siden.

Thomas Hvid Kromann
Er født 1974. Uddannet cand.mag. i Moderne Kultur og Kultur-formidling. Ansat som ph.d.-stipendiat på RUC.

Debuterede som forfatter i 1998 med den beatinspirerede digtsamling Vexelstrøm [Borgen]. Og har siden udgivet tre bøger med prosa i forskellige former.

Er i øvrigt medredaktør på et udvalg af Hans-Jørgen Nielsens artikler om kunst og kultur, der udkommer på Gyldendal til november.

Navnet Toksvig?
"Jeg har måske [...] tænkt på "toksisk"+"vig". Et delta for ufrugtbar tankevirksomhed. Navnet figurerer også i min bog Operation Hvid, omend mere perifert."
Citat: Thomas Hvid Kromann i sin blog Plusfourplysfor*

RELEVANTE LINKS:

Besøg Thomas Hvid Kromanns blog med det sære navn Plusfourplysfor – læs gamle interviews, sjove sidehistorier [forfatteren har fået en opringning fra Fru Toksvig!] og andet...

Besøg Thomas Hvid Kromanns hjemmeside på RUC – læs fx mere om, hvad han interesserer sig for som litteraturforsker...

Læs Senturas anmeldelse af Thomas Hvid Kromanns anden bog, Tilstandsrapporter [Borgen], der kom i 2000...

Læs et essay af Thomas Hvid Kromann om visuel poesi og computerpoesi i 00’erne på nypoesi.net...


 

Strålende læserfjendsk værk

Thomas Kromann har skrevet en roman, der passer bedst på den litteraturteoretiske hylde.

BONUS-INFO:
Direkte til uddrag fra bogen

ANMELDELSE: Hr. Toksvig er på overfladen en selvbevidst og urkomisk karakter. Han tuller rundt i sin have, tænker på muldvarpe og solsorte, samler et skab eller spiser frokost med sin onkel – og gør i det hele taget ikke meget væsen af sig. Men tag ikke fejl: Hr. Toksvig er samtidig en giftig anti-helt, der saboterer bogens handling med sine evindelige tankeflugter og svinkeærinder...

Thomas Hvid Kromanns roman Hr. Toksvig er, i endnu højere grad end hans tidligere bøger, præget af en særlig, overdreven omstændelighed. Og den lille roman er næsten uden rigtig handling; den skildrer mere indre virkninger på ydre årssager, som når fx Hr. Toksvigs observering af en solsort fører til spekulative associationsrækker, der bedst kan læses som beskrivelser af forholdet mellem afsenderen og modtageren af et litterært værk. Hr. Toksvig bliver i forhold til solsorten, hvad læseren er i forhold til bogen.

Et trænet showpiece
På grund af romanens høje koncentration af parenteser og indskud tog det denne anmelder hele tre dage at komme igennem dens kun 78 sider. Bogen snørkler sig, med sin knudrede syntaks, nærmest ulæseligt af sted – til tider føles det som et skriftligt terrorangreb på læseren, af den mest intellektuelle skuffe. Her er gjort helt op med begreber som plot, begyndelse, midte og slutning – ting, der jo ellers er uløseligt forbundet med romanformen.

Det er sine steder frugtbart, fordi forfatteren giver Hr. Toksvig tid til at se tingene fra flere vinkler, og oftest giver læseren plads til selv at drage sine konklusioner. Men selvom Kromann viser imponerende, ekvilibristisk evne til at holde styr på sine lange sætninger, er bogen mest af alt en trænet akademikers showpiece ud i særligt snørklet, litterær jargon.

Hr. Toksvig er noget så sjældent som et strålende læserfjendsk værk, der nok egner sig bedre til den litteraturteoretiske hylde end til den skønlitterære.* * *

 
Uddrag fra Hr. Toksvig


[...]
Se nu solsorten som den vipper der oppe, sortklædt, næbbet, aristokratisk: Hvilke muligheder foreligger egentlig for en dialog? En første mulighed ville være at betragte solsorten som et væsen eller en genstand blandt mange, med hvilke der potentielt kan indgås en verbal, visuel eller taktil pagt (hvor ensidig denne end måtte forekomme), med andre ord: objektivisere relationen mellem hr. Toksvig og solsorten, dvs. lade alt stå åbent og lade det forblive stående åbent og dog ihukomme, at afstanden formodentlig ikke lader sig overvinde, men at objektiveringen på sæt og vis annekterer objektet til begges velbehag. Hr. Toksvig læner sig tilbage i havestolen og lader blikket vandre over de forgrenede buske, den lettede hængekøje og endelig til solsorten, idet dén med sine fjerede fagter og sine sarte triller formår at lokke mere toksvigsk opmærksomhed til sig end hvad der objektivt set forekommer rimeligt.
    En anden mulighed ville være at betragte solsorten som et andet jeg, der måske kan siges at have afgørende træk, der etablerer en forskel og fremmedhed imellem hr. Toksvig og sig selv, men immervæk tillader, at denne anderledeshed kan stå i anden række i forhold til dén geografiske lokalitet, der forsyner hr. Toksvig og solsorten med en fælles referenceramme, hvilken synes at overvinde de øvrige forskelle, eller i det mindste lader disse glide i baggrunden. Forholder det sig ikke således, at de to, hr. Toksvig og solsorten, al sprog og indkodede manerer til trods, er fælles om regnvejret, om solskinnet, om urtehaven, irritationen over naboens græsslåmaskine, og hvad der ellers rør sig i nærmeste omkreds? I netop denne viden, som de deler med hinanden (og med et fåtal af andre: husstruen, andre fugle, andre dyrearter, postbuddet, hin opstøver af småsnak og kaffetåre) findes byggestenene til den bro, der kan slås over et viltert hav af forskelle. Hr. Toksvig rynker panden og ser fuglen lige i øjnene. Ingen reaktion.
    En tredje mulighed er at smide disse fælles referencer og det meste andet over bord, reducere sig selv til et sæt øjne, et glødende bundt nervetråde og kassere fortidstildragelserne for et godt ord: behagelighedsamnesi. Eller formuleret anderledes: at dehumanisere sit sarte gemyt. At give afkald på sig selv til fordel for en umiddelbar dialog i ordets rummeligste betydning, hvor en tonerække kan repliceres af et grynt eller en klirren med kaffekoppen; hvor en basken med vingerne bør besvares af hændernes gestikulationer eller en synlig virren med hovedet. Hr. Toksvig vinker. Ingen reaktion. Hænderne klaskes sammen. Et lille hop. Grimasser skæres gavmildt. Ingen reaktion. Fastfrysning og ingen lyd. En tonerække. Fortsat fastfrysning. En tonerække til. Musklerne spændes. Ingen reaktion. Første vers af en midsommervise. Et lille hop. Andet vers. Et påbud om stilhed fra den anden side af haven. Ingen reaktion fra træets grønne top. Hr. Toksvig sukker. Ingen reaktion. Hr. Toksvig sukker. En tonerække. Hr. Toksvig sukker. Et suk fra den anden side af haven (et ekko?). En tonerække. Hr. Toksvig sukker. Ingen reaktion.
[...]


[NB! Uddraget er fra s. 27-29 i bogen, fra kapitlet Hr. Toksvig under et mangfoldigt kuk-kuk.][ t o p ]       [ h j e m ]