Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Undervejs
[i Metroen med 21 forfattere]
Antologi
24 sider
Kr. 5,-
Frederiksberg Bibliotek
[Udkommet 29. maj 2003]

[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forfatteren]

 

Af
Lars Bukdahl


 

Omslag til bogen; Kilde: http://www.fkb.dk
NB! Bogen kan også købes ved de nye Metro-stationer på Frederiksberg og Forum


*

RELEVANTE LINKS:

Læs hele Metro-antologien via Frederiksberg Biblioteks hjemmeside – bl.a. digte af Vagn Steen, Kenneth Krabat, Eli Lund og F.P. Jac

Berlingske Tidendes bagsideredaktør ringede til Bukdahl og gik ham på klingen om Metro-digtet...

 

Teksteksempel                           

Manifest for mindre poesi                                             
i den kollektive trafik!                                             

  1.    Ingen digte i eller uden på busserne, ingen digte
         på busstationerne!
  2.    Ingen digte i eller uden på regionaltog og IC-3-tog
         og lyntog, ingen digte på banegårdene!
  3.    Ingen digte i eller uden på S-togene, ingen digte
         på S-togstationerne!
  4.    Ingen digte i eller uden på metroen, ingen digte på
         metrostationerne!
  5.    Ingen digte i eller uden på færger, ingen digte ved
         færgelejerne!
  6.    Er luftfart kollektiv trafik? I så fald: Ingen digte i
         eller uden på flyvemaskinerne, ingen digte i
         lufthavnene!
  7.    Ingen oplæsning af poesi heller i de nævnte
         transportmidler og på de nævnte lokationer, især
         ikke af Jørgen Nash og hans venner (som f.eks.
         dokumenteret i den uhyrlige publikation
         ”LYRIKEKSPRESSEN Det rullende digt 50 nordiske
         poeter på odyssé gennem Danmark anført af
         Jørgen Nash & Kjeld Vindtorn” (Tiderne Skifter,
         1989)!
  8.    Jeg bekender, at jeg for bare to år siden var med
         til at indvie Århus Sporveje og Århus Kommunes
         Bibliotekers projekt ”Snup et digt - undervejs” i
         Århus, ikke bare hang et af mine gamle digte en
         tid lang i de århusianske busser, på indvielsesdagen
         stod jeg gudhjælpeme også og læste op inde i en
         rigtig gul århusiansk bybus, OG JEG FORTRYDER
         BITTERLIGT!
  9.    Fordi poesi er en hemmelighed!
10.    Som rager den kollektive trafik og det
         trafikerende kollektiv EN PAPAND!

Lars Bukdahl, maj 2003 (og nej, dette er (heller) ikke et digt)!

 

 

 

 

[NB! Opsætningen kan variere en anelse fra originalen]

 

[Tilbage til Lyriklisten]