Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Lars Mønster:
Oktobergange
Digte/haiku
60 sider
Kr. 150,-
Attika
Udkommet 10. august 2004


[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Lars Mønster 
Omslag til bogen

Lars Mønster har tidligere udgivet:
Løvinde – tre kvindeportrætter hos Karen Blixen [Kimære 1987]
Vingeløse dage. Digte [Kimære 1987]
Den sølvplettede allé. Digte [Kimære 1988]
Maj i en dråbe. Digte/haiku [Attika 2004]

Oktobergange er en række moderne haiku. De handler om at tage afsked med livet og forlige sig med det – set gennem iagtagelser af naturen og efteråret. Haiku-digtets virkemidler er i sagens natur små, men ender med at give et stærkt indtryk af alvor og klarhed.
Digtene er arrangeret i følgende afsnit:
Oktobersolen
Kristorntræet
Søjleslanke lys
Lig på lig på lig
År på år på sår
Om et liv i glimt
Som drømmeløs søvn
En dans med hvid sol*

RELEVANTE LINKS:

Du kan bestille Lars Mønsters Oktobergange hos forlaget Attika...

Lars Mønster udgav i marts 2004 en anden haikusamling, Maj i en dråbe. Læs et teksteeksempel fra den på Senturas lyrikliste...

 

Teksteksempel

Uddrag fra Oktobergange


Alle har adgang:
Jeg sparker i bladene
før det er forbi.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]