Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R               w w w . s e n t u r a . d k

 

LEDER
[Sentura #16,
udkom vinter 2003]

BESTIL bladet online
SE forhandlerliste
LÆS pressemeddelelsen


Forside til Sentura
Sentura #16Sentura
– magasin for litteratur og levende billeder

Valdemarsgade 19A, 2. th.
1665 København V
sentura@sentura.dk

 

Leder:
Forestillinger om Amerika

Amerikansk kultur kan der siges meget om. Og det bliver der. Amerikansk kultur er et uudtømmeligt reservoir for europæernes forestillinger. Vi frasiger os den, og vi dyrker den, vi er uundgåeligt viklet ind i den. Vi har måske endda opfundet den. Det siges, at Amerika eksisterede som en forestilling i europæisk bevidsthed allerede inden, kontinentet blev opdaget. Og disse forestillinger rumsterer stadig i vore europæiske hoveder.

Forestillinger om Amerika er temaet for dette nummer af Sentura. Emnet er svimlende stort, og bladets indhold er på ingen måde dækkende for alle de facetter, der findes i amerikansk kultur. Alligevel præsenterer vi vidt forskellige indgange, forskellige forestillinger, tekster, tegninger og billeder.

Den amerikanske drøm om frihed kommer vi ikke udenom. Den er tæt knyttet til kontinentets kolossale areal, og ude på den åbne vej i det tomme landskab udforskes frihedsdrømmen i både film og litteratur. Det enorme landskab, uden præg af tusinde års europæiske kultur, er om noget scenen, hvor forestillingerne om den nye verden, Amerika udspiller sig.

Forholdet mellem den nye og den gamle verden hænger sammeen med forholdet mellem fader og barn som en væsentlig del af den amerikanske selvforståelse. Litteraturen er simpelthen befolket af fædreløse, fordi amerikanernes selvstændighed i århundreder har været iscenesat som et oprør mod den europæiske fader.

I dag er Amerika på mange måder autoriteten, som den europæiske børneflok prøver forstå. Et land der i vores umiddelbare bevidsthed uundgåeligt fremkalder typiske burger-ikoner og cola-klichéer. Sentura har afprøvet denne påstand med en voxpop, der stiller de samme spørgsmål til folk, der har meninger om amerikansk kultur.

Vi har samtidigt givet ordet til en flok unge instruktører, digtere og manusforfattere. De har hver modtaget et udvalgt billede fra Amerika og skrevet om, hvad det satte i gang hos dem. Resultatet er en række unikke fiktionstekster, der demonstrerer mangeartede forestillinger.

Litteratur og levende billeder er udgangspunktet for Sentura, men denne gang har flere af artiklerne forgrenet sig ud mod andre emner. Længst ud bevæger den om gated communities sig. En hastigt voksende tendens i USA, som udvikler sig efter frygtens logik og demnonstrerer en markant forskel fra europæisk kultur. Et kritisk blik på USA er også i fokus hos den kontroversielle samfundsrevser, forfatter og instruktør, Michael Moore, der ikke bare taler, men råber magten midt imod.

Film er måske den mest dominerende kulturelle påvirkning, vi modtager fra USA. Den amerikanske billedpistol har med ammunition fra filmindustrien sat sit præg på vores opfatttelse af verden - på godt og ondt. Coen-brødrene med det gode. Vi bringer portræt af de originale filmskabere.

Poetry Slam er en af de mange nyskabelser, vi har importeret fra USA. En nyskabelse for poesien. Det samme kan man sige om Narrativ Journalism, der med litterære virkemidler har fornyet journalistikken i USA og måske breder sig til danske aviser. En anden litterær amerikansk tendens er mundtlig historiefortælling på scenen. Vores udsendte har mødt en ung dansk kvindelig storyteller-direktør i New York.

Lad dine forestillinger om Amerika komme an på en prøve i dette 16. nummer af Sentura.

God fornøjelse!

På redaktionens vegne/
Jakob Hansen

 

[ t o p ]       [ h j e m ]