Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R               w w w . s e n t u r a . d k

 

Publiceret d. 16.11.2005
[Opdateret d. 20.1.2006]

LEDER
[Sentura #20 – Senturahjernen,
vinter 2005]


BESTIL bladet online
SE forhandlerliste
LÆS pressemeddelelsen
[også mulighed for download af forside m.m.]


Klik for at abonnere
Sentura #20Sentura
– magasin for litteratur og levende billeder

Valdemarsgade 19A, 2. th.
1665 København V
sentura@sentura.dk

 

Leder:
Senturahjernen
En associativ kortlægning af hjernen

Til det tyvende nummer af magasinet har vi bedt forfattere, skribenter, grafikere, billedkunstnere o.a. om at sammenstykke senturahjernen til læserne.

Redaktionen var i opstartsfasen fælles om en fascination af ideen om de forskellige centre i hjernen, der hver især menes at have indflydelse på menneskets følelser og handlinger. Da en rent naturvidenskabelig omgang med dette emne ligger uden for vores erfaringer, lå det herefter lige for at forsøge en intuitiv og legende undersøgelse af, hvad der ville komme frem, når vi kastede emnet ud i verden til udvalgte personer med vidt forskellig baggrund og metier.

Det har været hensigten at have lige dele tekst og billeder i denne undersøgelse. Tekst og billeder er således ligestillede og spiller op til hinanden uden direkte at illustrere.

Senturahjernen er blevet en mosaik af tekst og billeder, der på meget forskellig vis reflekterer over, viser og taler om den måde, hvorpå vi lever, tænker, føler og associerer som mennesker. Man kunne kalde det for en associativ kortlægning i form af digt, essay, dokumentation, fjolleri, form, fortælling, fotografi, tegning, o.a.

Genreblandingen viser sig således at være en frugtbar, underholdende og udfordrende måde at skabe et billede af et komplekst emne.

Tak til alle de velvillige bidragydere.

Redaktionen

 

[ t o p ]       [ h j e m ]