Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 17.11.2005
[Opdateret d. 17.11.2005]

UDDRAG
Klaus Rifbjerg (red.):
Livord
Danske forfattere om deres yndlingsord
Illustrationer af Niels Bo Bojesen
Antologi
256 sider
Kr. 249,-
Politikens Forlag
Udkommet 28. oktober 2005BONUS-INFO:
Se en liste over bidragyderne og deres yndlingsord[Uddraget bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Peter Poulsen
Forsideillustrationen er af Niels Bo Bojesen. Bogen er grafisk tilrettelagt af Olga Bramsen.

Peter Poulsen
Er født 1940. Debuterede med digtsamlingen Udskrifter [Gyldendal] i 1966. Har siden skrevet både romaner, novellesamlinger og digte. Også dramatik til radio og tv. Har senest udgivet digtsamlingen Forvandling [Vindrose] i 2003.

Peter Poulsen har modtaget adskillige priser og anerkendelser for sit eget forfatterskab – men har også haft tid til at være Filmkonsulent og formand for Danske Skønlitterære Forfattere i en lang årrække. Han er desuden berømmet for sine oversættelser, bl.a. af den portugisiske digter Fernando Pessoa.

Ømhed for kollegaerne fik redaktøren overbevist
"Lad os nu være ærlige: det er sin sag at blive hevet ind ved øret for at redigere og lægge navn til en bog om "livord". Jeg var også lige ved at ringe til min livlæge, da jeg fik buddet. Men så kom jeg til at tænke på kollegaerne rundt omkring, alle skriverkarlene og -damerne og blev ramt af en følelse, jeg ikke kan kalde andet end
ømhed. [...]
Det har været sjovt at se, hvad den lille lunte i stikordet "livord" tænder (jeg vidste i øvrigt ikke, at der var noget, der hed livord, før forlaget ringede!), og hvis jeg skal sammenfatte, så må det være med etiketterne "inspiration" og "diversitet". [...]"
Kilde: Klaus Rifbjerg i forordet "Med livord som indsats".

Ordet blå
"blå adj. -t, blå
med en farve som den himlen og havet har på en solskinsdag; den blå farve er en af de tre grundfarver
ETYMOLOGI: af fælesgermansk blewa- 'blå, sort, sortskinnende', af indoeuropæisk bhleuo- 'sortskinnende, skinnende' afledt af bhel- 'strålende, flammende; beslægtet med latin flavus 'flammefarvet, rødgul, gul'."
Kilde: Den lille ordbog i Livord [af Bolette Rud Pallesen]

*

RELEVANTE LINKS:

Du kan se nogle billeder af Peter Poulsen hos inkinc.dk – det ser ud til, at han faktisk har blå øjne...

Læs en lille blå bog over Peter Poulsens udgivelser m.m. hos Forfatternet...

hjemmesiden for Politikens Forlag kan du læse bogens pressemeddelelse – også mulighed for at bestille, hvis du vil læse om flere yndlingsord...


  Blå

Alle dage, ikke blot mandage, kan være blå, blå som himlen (naturligvis), blå som agernet Illustration fra Livord. Tegnet af Niels Bo Bojesen.eller muslingen. Årernes netværk er blåt, skønt blodet er rødt. Middelhavet hedder også det blå hav.
    Bla, ble, bli, blo, blu, bly, blæ, blø – smukkest er blå, selv om blu og bly ikke er til at kimse ad.
    Blå er et sydord, som Gottfried Benn sagde. Novalis ledte efter poesiens blå blomst, bag hvis kronblade en pige var gemt. Franskmændene lancerede den blå time, l'heure bleue, som sender en sagte skælven gennem alkoholistiske celler. Jeg gik i skole med en, som 7 år i træk, dagligt, i timevis, tegnede blåmænd. Om han er blevet skør, ved jeg ikke. Tænk at der findes ord som blåbær, for ikke at tale om blåbærbrændevin, blåmejse og blåræv. Tænk at blåskimmel både er en ost og en hest. "Blaae foraarsaget af Biergenes Skygger, er ubeskrivelig dejligt", skrev Jens Baggesen.
    Blå er mit livord, med alle dets kombinationer og associationer, som ikke bare er salige og smukke. Du kan være blåfrossen, en blåpung, og du kan promenere et blåt øje. Der er blåsot og blåsyre; mælken kan være syrlig og sammenløben: blåsur. Kighosten kaldes også den blå hoste.
    De irske fascister kaldte sig blåskjorter, og Blåskæg myrdede sine arme hustruer. At blåt altid er pænt, er en sandhed med modifikationer. Som de fleste sandheder.
    Blau, bleu, blue – på de få sprog, jeg kender lidt til, er ordet attraktivt. Også når det optræder på spansk og portugisisk som azul, på italiensk som azurro; i Frankrig er l'azur himlen, og der kan være tale om en grum ironisk himmel som i Mallarmés berømte digt, og La Côte d'Azur Rivieraen; bleu er mere jordbundet: en cikade, en pakke smøger, en bøf vendt på den gloende pande.
    Blå skulle være de indadvendtes farve, har jeg læst. Jeg går ud fra, at indadvendt, eller introvert, skal læses som melankolsk, indkapslet i stille overvejelser. Der er noget meditativt over blå. Ude i det blå er somewhere between heaven and the deep blue sea. Bortset fra hvad det ellers er.
    Fra et digt af Knud Holst, som i de senere årtier stille og roligt, og totalt uretfærdigt, er blevet glemt af den litterære offentlighed, husker jeg denne vidunderlige passage: "altid at ende i det blå/ i den blå sæson for vanviddet/ hvor datoerne kaster deres lumske granater/ der eksploderer upåagtet/ med små blå puff". Digtet hedder "Blåt" og er fra Dementi (1962).
    At blå fremkalder sjælstilstande af en særlig karakter rummer sproget talrige eksempler på. Visse nuancer kalder på mismod og melankoli, andre antyder renhed og naivitet. Sammenlignet med rød og grøn har blå langt flere psykiske gradueringer og konkurrerer i så henseende (tror jeg) kun med sort, schwarz, black, noir, negro osv. Også sort er attraktivt.
    At farver og sjælstilstande korresponderer, har digtere og malere vidst fra tidernes morgen; katastrofer foregår ikke sjældent under blåsorte himle, og når den blinde Homer faldt i svime over Middelhavets skønhed, brugte han gerne tillægsordet hyacintblå. Det er lige før, jeg vil kalde det hans livord.
    Også Rimbaud var hjemsøgt af blå. I hans berømte sonet "Vokalerne", er o'et blåt, og det får den sidste terzet

    O – høje trompet fuld af hvinende klange,
    En stilhed gennemtrængt af verdner og engle;
    O – omega, det blålige lys i hendes øjne!

i en fri, rimløs oversættelse. Skulle sonetten ydes retfærdighed på dansk, måtte man skrive en ny, som tager hensyn til, at vore vokaler har andre valører end de franske, og at vi har flere af dem. Men tanken om, at vokalerne er farver, den gør indtryk (i hvert fald på mig).
    Ordet farvetone ligger på læben. Rimbauds reaktion på vokalerne er en musikalsk, klanglig reaktion. Og for ham havde o'et altså en blålig klang.
    De blå toner; tonerne omkring den lille terts, den lille septim og den formindskede kvint i durskalaen, hvis man skulle beskrive dem nøgternt; de toner, som gør en blues sørgmodig og som har foretaget en rejse, der mindst er lige så lang som de afrikanske slavers. De blå toner er reeksporteret fra Amerika og har bredt sig langt op i de svenske birkeskove og til adskillige tonesprog verden over; og de indskrænker sig ikke til durskalaen; der er en god håndfuld blues i mol.
    Enhver rigtig jazzmusiker er blå, uanset om han (eller hun) spiller blues eller ej. Armstrong, Beiderbecke, Bechet, Hodges, Goodman, Young, Parker, Gullin, Desmond, Baker, Getz var, trods deres forskelligheder, blå; Konitz er blå, Lovano er blå; alle ballader er blå; man hører det straks, uden at man nøjagtig kan definere det som egenskab.
    At der er tale om en magisk dimension, når det handler om sprog, er jeg ikke i tvivl om; blå rækker langt ud over farven blå, over ordet blå; de tre bogstaver forplanter en fornemmelse hos brugeren og modtageren, som er hinsides det betydningsmæssige, men som alligevel har sine afgrænsninger. Blå er uendeligt og derfor risikabelt. Skønt det er livord, forsøger jeg at økonomisere med brugen, fordi ordet er så vidtfavnende, at det repræsenterer en fristelse. Er der noget imellem himmel og hav, nogle skæve og mismodige stemninger, du gerne vil gribe og fastholde, er det alt for nærliggende (og nemt) at kalde dem blå.
    Blå er så fintmærkende (og diffust), at det ikke skal siges og skrives for tit. At fremmane blå med helt andre ord er en kunst; og kunsten er lang.


BONUS-INFO

BIDRAGYDERNE OG DERES YNDLINGSORD

Merete Pryds Helle:
Ambassadør

Jette A. Kaarsbøl:
Blunde

Peter Poulsen:
Blå

Dy Plambeck:
Brutto

Anne Lise Marstrand-Jørgensen:
Bundløs

Janus Kodal:
Digter

Lars Frost:
Du

Georg Metz:
Fager

Jens Smærup Sørensen:
Fjorden

Henning Mortensen:
Fontæner

Peter Laugesen:
Græs

Vagn Lundbye:
Hami

Anne Marie Løn:
Ida

Suzanne Brøgger:
Jazz

Preben Major Sørensen:
Kommenskringle

Katrine Marie Guldager:
Konsterneret

Klaus Høeck:
Korn

Jørgen Sonne:
Livsvæsen

Pia Tafdrup:
Lys

Niels Brunse:
Miskundhed

Maria Helleberg:
Miskundhed

Mathilde Walter Clark:
Mæcen

Laila Ingrid Rasmussen:
Panoramaruder

Sven Holm:
Pludselig

Karen Fastrup:
Røvhulsvand

Benny Andersen:
Samvittighed

Bent Vinn Nielsen:
Situation

F.P. Jac:
Skillelinjen

Leif Davidsen:
Skriveredskaber

Knud Sørensen:
Skvulpende

Iselin C. Hermann:
Smelske

Hanne Marie Svendsen:
Solnedgangsskyer

Klaus Rifbjerg:
Solsort

Bjarne Reuter:
Støvregn

T.S. Høeg:
Subsidiært

Jens Blendstrup:
Svensknøgle

Tage Skou-Hansen:
Tillid

Janne Teller:
Tvivl

Bo hr. Hansen:
Undskyld

Morten Søndergaard:
Undtagelsestilstand

Paardekooper:
Vimpel

Lars Bukdahl:
Øs

[ t o p ]       [ h j e m ]