Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 26.8.2009
[Opdateret d. 26.8.2009]

ANMELDELSE
Alen Meskovic: Første gang tilbage
Digte
60 sider
Kr. 175,-
Gyldendal
Udkommet 29. april 2009

 

Af
Christian Bonde Korsgaard
Omslag til bogen

Alen Meskovic
Født 1977 – i Bosnien. Kom til Danmark 1994 efter at have tilbragt 2 1/2 år i en flygtningelejr.

Uddannet cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet og har arbejdet som kulturformidler, journalist og oversætter.

Første gang tilbage er hans debut.

Portræt af Alen Meskovic fra bogens omslagsflap. Foto: Foto: Anders Hviid ©
Portræt af Alen Meskovic fra bogens omslagsflap.
Foto: Anders Hviid ©*

RELEVANTE LINKS:

Læs et digt af Alen Meskovic fra antologien Nye stemmer, der udkom i 2007 – digtet er også med i den nye bog...


  Verden delt i to

Nogle steder er Alen Meskovic' litterære rum for afgrænset – men han er stadig værd at følge.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bogen

ANMELDELSE: Når der i dag udkommer tekster af en forfatter med anden etnisk baggrund, må man indledningsvist tage stilling til, om man i sin vurdering af teksterne vil eller ikke vil læse dem med hele integrationsdilemmaet in mente, og det kan selvsagt være problematisk at gøre både det ene og det andet.

Digte skal jo læses på deres egne præmisser, og deres egenart må ikke udviskes på grund af skinger hensyntagen til en mere eller mindre betændt samfundsdebat.

Små tætte stykker
Når man læser Alen Meskovic' Første gang tilbage, synes jeg imidlertid, man er nødt til at læse digtene med dette skelende blik ud af teksterne og ind i forfatterens baggrund. Hvis man lige skal kommentere sprogbeherskelsen, bliver kommentaren, at der ikke er noget at kommentere. Han bevæger sig ubesværet rundt i det danske sprog.

Efter en formel betragtning af digtene må man egentlig blive lidt skuffet. Der er næsten ingen "rigtige" digte i samlingen. Det hele er sådan mere prosa-agtigt i sin opsætning og udførelse.

Sammenligningen er naturligvis alt for meget af det gode, men det kan da godt for et hurtigt øjekast ligne Rimbauds Illuminationer. Små tætte stykker, hvor et digterisk sprog forsøger enten at udfolde eller sammenfolde en tankegang om et emne og nogle motiver.

En by, en flod, et værelse
Meskovic' bærende motivkreds står om en by og en flod og et værelse. Værelset ligger i byen. Floden skærer byen over i to. I dette tableau udspiller sig en rolig analyse af rejsen som fænomen, hvori jegets holdning til det at have og at søge et hjemsted i verden afsættes.

Hans stilistiske virkemidler består i et sikkert greb i en skrifttematik, der godt nok slides hårdt på, men som aldrig bliver helt tyndslidt, samt en god fornemmelse for at kunne snige sine tanker ind og ud af ret lange sætningskonstruktioner, uden at hverken meningen eller meningstabet deraf bliver anstødeligt.

I sine lange sætninger kan han få læserens blik til at rulle henover gaden som gennem en papirsværm af sære regnestykker i blæsevejr.

For lette at følge
Når han omvendt skriver med korte ytringstyper, synes jeg til gengæld ikke at der er helt nok swung i det, til at det får teksten som helhed til virkeligt at flyve.

Symbolsk nok viser forsiden et billede af huse, der er i færd med at lette. Han vender og drejer sit tema med stor sikkerhed og rimelig finesse, men det er alligevel som om han måske burde forlade det lidt ind i mellem, eller finde frem til noget mere springende, noget mere mærkværdigt (jævnfør ovennævnte franskmand). På en måde er digtene i deres klare gennemførsel af deres ærinde lidt for lette at følge.

Måske kan man sige, at idet det litterære rum er så klart afgrænset, giver det også den samlede læseoplevelse en lidt for begrænsende entydighed. Visse steder tynges helheden lidt mod jorden af temaernes stærke skinnen, men en digter der bl.a. kan skrive "Jeg har slået alle rekorder i fravær", bliver man da nødt til at stifte bekendtskab med.* * *

 
Teksteksempel


DAG IND OG DAG UD

Hele aftenen gik med at flirte med en langbenet tanke, en tanke om at eje en bolig i en by hvor de elskende og de elskede ikke snubler over hinandens ustyrlige skygger, hvor alle har en cykel og en vindmåler i haven og ingen føler trang til at træde i pedalerne op ad bakken mod de alenlange fester, hvor mænd og kvinder ligner lodne bæster og de modne gæster holder hinanden i hånden og ser ned mod jorden, belyst af stjernerne og solen, dag ind og dag ud, blot for omsider at udstøde et brøl og enten gå i vrede eller blive endelig ladt i fred – de bliver ved og ender altid samme sted. Det er nogle meget underlige fester. Gæsterne er mange, men værten er kun én. Dem der indædt kæmper for at komme ind eller som mig søger den modsatte vej ender grublende imellem et ude og et inde og kan hverken nyde aftenen eller finde døren der lydløst flytter sig langs væggen. I værelset ved siden af står en glosesmed og rasler med store ord viklet ind i et broget bundt af tabte tråde. Stormen løjer af, men blæsten fortsætter.

[NB! Digtet står s. 49. Opsætningen er lidt anderledes end i bogen.]

[ t o p ]       [ h j e m ]