Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   F O R   F I L M   -  L I T T E R A T U R   -  T V                 w w w . s e n t u r a . d k

 

[Tilbage]

 

Tegning af Leyla, 5.b, Parkskolen, TaastrupLeyla

 

Når sneen er så stille,
      når den daler ned,
      og når den ligger og dækker jorden,
må det være, fordi den elsker verden så højt,
at den ikke kan sige det.

 

[ h j e m ]