Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Rasmus Nikolajsen:
Frihed og sex på rejsen
Digte
49 sider
Kr. 159,-
Borgens forlag
Udkommet 4. september 2003

[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Rasmus Nikolajsen


Omslag til bogen


Teksteksemplet er fra bogens første afsnit, Frihed, der består af 16 6-linjede digte, inddelt i fire spor.

Rasmus Nikolajsen skriver i en note s. 49: "Hvert spor forholder sig mere eller mindre til frihedssangen "Frihed er det bedste guld" som består af udvalgte strofer af den såkaldte "Engelbrektsvise" sandsynligvis forfattet af biskop Thomas af Strängnäs i 1439."


*

RELEVANTE LINKS:

Læs Rasmus Nikolajsens litterære forlæg Frihed er det bedste guld

Rasmus Nikolajsen har skrevet en serie om tre oversete nordiske forfattere til Sentura – Ellen Einan, Johannes L. Madsen og Henry Parland

 

Teksteksempel

Uddrag fra Frihed og sex på rejsen

Frihed er en bondeknold:
O-tab-O-vind-O-fodboldhold!
O-lærkesang! O-vejret!
En dag kan spredes i en klo
men gror min vej? Du flår en ko
måske dén sky er spærret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]