Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Jørgen Gustava Brandt:
Det stilfærdige orgie
Høstlige digte
80 sider
Kr. 175,-
Gyldendal
Udkommet 8. september 2003

[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Jørgen Gustava Brandt*

RELEVANTE LINKS:

Læs Senturas anmeldelse af Jørgen Gustava Brandts forrige digtsamling Ting og sager – også et par teksteksempler

 

Teksteksempel


MED VELBERÅD HU

Gå tænksom med dørene
og kønslig

uden tugt
løs og ledig

ingen lyssky
ingen griskhed

holde af
svare til
bøde på
lade leve
lade være

for det haster jo
at udøve den kunst 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]