Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 11.9.2008
[Opdateret d. 11.9.2008]

INTERVIEW
med Per Aage Brandt 

Af
Jesper Elving
Portræt af Per Aage Brandt. Foto udlånt fra Borgen.
HVER DAG: – Per Aage Brandt holder poesien ved lige med daglig træning.
Foto udlånt fra Borgen.

Per Aage Brandt
Er født 1944, debuterede som digter i 1969 og er medstifter af Forfatterskolen.

Udannet som mag.art. i romansk filologi og har forsket og undervist i forskellige sproglige områder – heriblandt semiotik og kognitiv lingvistik. Optaget i Kraks Blå Bog.

Hans seneste udgivelse er digtsamlingen Fandango.Poesi [Borgen, 2008].

Per Aage Brandt om amerikanske tidsskrifter
Der findes en lang række litterære tidsskrifter i USA. Per Aage Brandt fortæller:
– Jeg holder det udmærkede Poetry og det fremragende The Threepenny Review. Så er der det fornemme tidsskrift for oversat poesi med den afslappede titel The Dirty Goat – hvor jeg har fået trykt et helt bundt tekster.

Per Aage Brandt om Forfatterskolen
Om Forfatterskolen siger Per Aage Brandt:
– Poul Borum og jeg vidste, hvad vi ville, nemlig se, om det var muligt at få unge skrivende folk til at forholde sig mere professionelt og "objektivt" til det at skrive.

– Kritik drejer sig ikke om personen, men om teksten. Tekster har egenskaber, uanset hvem der har skrevet dem. Det er denne grundholdning, Forfatterskolens elever kommer ud med. Meget forskelligt fra mere trøstende og opmuntrende skrivekurser i creative writing.

– Meget afhænger af kritikerne og medierne – de var længe i forsvarsposition over for skolen – nu er de mindre aggressive, hvilket måske forstærker den parnas-agtige aura omkring forfatterskolen, set udefra.

*

RELEVANTE LINKS:

Læs Senturas anmeldelse af Per Aage Brandts Poesi i udvalg 2002-1969, der udkom i 2004...


 

Professorat og jazzmusik – men alligevel ingen dag uden en linje

Per Aage Brandt er en travl mand, som ud over at være digter, oversætter og jazzmusiker fungerer som dobbeltprofessor ved Case University i Cleveland, USA. Vi fangede ham via nettet til en snak om at få skrevet i den pressede hverdag og digternes vilkår i et land, hvor oplæsninger er et særsyn.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra Per Aage Brandts Fandango.Poesi

INTERVIEW: Kan du fortælle noget om din arbejdsrytme, hvordan finder du plads til at skrive digte mellem alle de andre projekter?
– Det er ligesom at spille på et instrument; man må øve hver dag, ellers bliver det forfærdeligt at høre på, når det endelig gælder. Ingen dag uden en linje.

– Jeg skriver hver nat, fortrinsvis kl. 24, når jeg er færdig med at ævle på mæjlen. Første linje kommer automatisk
»Første linje kommer automatisk ud af venstre øre. Jeg prøver så at høre efter, hvad systemet derefter mumler...«
ud af venstre øre. Jeg prøver så at høre efter, hvad systemet derefter mumler, og noterer, hvad jeg opfanger.

– Så sørger jeg for, at der ikke bare trykkes sprog ud herfra og til i morgen; det er her, formaterne kommer ind i billedet: Jeg prøver, om jeg kan stoppe maskinen efter 6, 10, 12, eller 14 linjer, det kan jeg heldigvis ofte. Sommetider kan jeg få den til at holde kæft igen efter bare en enkelt linje, så er natten reddet.

– Næste aften læser jeg, hvad der dog står fra den forrige, og griber ind, hvis det kalder på nødhjælp. Nogle af manuskripterne er derfor skrevet strofevis baglæns, så den sidste tekst er den, man læser først – for derefter at dykke ned i det, der gik forud, døgn for døgn.

Selvbegrænsning som metode
– Kun når jeg er i gang med en artikel eller et oplæg til en præsentation næste morgen, typisk på rejser, springer jeg poesien over, ligesom jeg heller ikke kan komme til at spille klaver (på hotelværelset).

– Min metode, har jeg lagt mærke til, består i selvbegrænsning og således typisk også i at forbyde mig selv at skrive poesi, hvis kvoten er brugt. Jeg har så én chance, ikke mere, pr. dag (nat). Det virker i almindelighed, fordi der som i enhver skribent også er en vis (ofte temmelig stærk) modstand mod at begå skrift.

Modstanden mod at begå skrift
Hvad er det for en spænding der ligger i denne modstand mod at begå skrift?
– Måske er modstanden mod at begå skrift en egenskab ved skriften. Grunden til, at sonetten overlevede modernismen er sikkert, at den på forhånd leverer sikker viden om, hvornår teksten er "forbi". Knapheden, poesiens helt centrale motor, kan kun fungere, hvis den på en eller anden måde støttes formelt.

– Skribenten må hjælpe teksten med at slutte, før det er for sent, og alt er forvandlet til sprogligt opvaskevand. Sagen kan sammenlignes, tror jeg, med psykoanalysens og andre
»Skribenten må hjælpe teksten med at slutte, før det er for sent, og alt er forvandlet til sprogligt opvaskevand.«
psykoteknikkers tidsbegrænsede seancer; jo kortere, jo fyndigere, hvis analysanden da ellers er klar over kortheden på forhånd.

– Her kommer modstanden ind: Man nærmer sig ting, man ikke vil røre ved, og så gør man det alligevel, og så klapper man i, inden man har fornægtet det hele ved at drukne det i flom som i almindelig konversation.

– Modsætningsvis kan man sige, at hvis det, man gør, får mening i kraft af det, der følger efter det, og hvis man så fortsætter til evig tid, eller fortsætter, som om man havde evig tid til rådighed, så får det, man gør, faktisk ikke meget mening.

Kunst kan mekaniseres
Behøver du at gå til en anden grad af sensitivitet for at kunne skrive digtene? Umiddelbart virker det som et hårdt skift fra aftenens mailkorrespondance til digtene.
– Kunst kan faktisk mekaniseres: Man trykker på en mental knap, så spiller man, eller så skriver man, eller så retter man opgaver til morgendagens timer, eller skriver ansøgninger.

– Det værste er, som du også noterer, e-mail-strømmen, en kulturel plage; denne kommunikationsform brænder neuroner af som ingen anden.

At styre uden om personligheden
Ved oplæsningen står man også med et afgrænset tidsrum, hvor der så skal ske et eller andet. Hvilke tanker har du gjort dig om den situation?
– I en vis forstand er der noget galt med oplæsninger i almindelighed; de bliver personaliseringer. Cirkusforestillinger. Især de amerikanske oplæsninger. Stemmen i poesien er imidlertid ikke en psykologisk vibrerende teatralsk rolle-stemme, dvs. et digt er ikke en replik i et imaginært skuespil.

– Når poeter ofte "messer", husk Poul Borums oplæsningsstemme, f. eks., og i ekstrem grad Inger Christensens, har det
»I en vis forstand er der noget galt med oplæsninger i almindelighed; de bliver personaliseringer. Cirkusforestillinger.«
at gøre med at styre udenom personaliseringen – man er ikke SIG, bio-personligt, og skal ikke være det, når man leverer stemme til et stykke poesi, et stykke af poesien.

– Man er tekstens stemme. Hvordan lyder den, eller: hvordan skal den lyde? Den samme tekst kan fræses af sted, hviskes, gnægges ironisk, køres af med russiske armsving. Det bedste, jeg nogensinde har oplevet desangående, var Hotel Proformas geniale levering af mine temmelig mærkelige tekster deklameret af 7-årige børn. Se, dét var poesi! Hårrejsende, både den flamske og den danske udgave.

– For ikke at være SIG under oplæsninger er det som bekendt almindeligt blandt poeter at ikke være ædru, men virkningen er desværre den modsatte: ecce homo!

Lytteren er ikke terapeut
Hvordan ser du på lytterens rolle ved oplæsninger?
– Læseren, lytteren, er kommet for at høre poesi, ikke for at blive oplæserens terapeut.

– Jeg har engang, ved en oplæsning på universitetet, naivt prøvet at kommentere teksterne semiotisk ind imellem. Frygtelig virkning, gør det aldrig. Tilhøreren vil ikke være medsammensvoren. Kollega. Nej og atter nej.

– Poesi er sprog, som er koaguleret i en vis form, og man skal ikke ophæve koaguleringen eller prøve på det ved en reanimerende oplæsning. Resultatet vil være massakre.

Poesi kan ikke være succeslitteratur
Hvordan oplever du det litterære undergrundsmiljø i USA, sammenlignet med det danske?
– Som Roubaud [fransk poet og matematiker, red.] siger, er poesi selvfølgelig en minoritær genre, der altid vil interessere et forsvindende mindretal – men dette mindretal kan enten danne et miljø eller
»Her er undergrunden internettiseret og kan derfor ikke danne noget miljø, eller kun en slags poetisk fjæsebog.«
ikke. Her er undergrunden internettiseret og kan derfor ikke danne noget miljø, eller kun en slags poetisk fjæsebog.

– Der er ikke denne strøm af oplæsningsarrangementer, som vi kender fra Danmark. Man finder ikke digtoplæsninger spektakulære nok til at gide organisere dem, medmindre nogen har vundet en pris.

– Poesi kan ikke være spektakulær succeslitteratur, og derfor kan den ikke blive genstand for kulturel interesse.

Kun pristagere og mord i avisen
– Kultur er kommers her, og disse folk mener det virkelig. Bortset fra meget store pristagere kommer poeter kun i avisen, hvis de er indblandet i et mord, for eksempel.

– I Danmark vælter vi os i udgivelser i bogform, også når det gælder svære og smalle ting. I USA er det næsten umuligt at få en udgivelse af sted på denne måde, med mindre man vinder én eller anden litterær konkurrence.

– Mange skriver, men kan ikke vise mig en bog, for det er aldrig lykkedes dem at få udgivet en sådan. Tidsskrifter er der mange af og selvfølgelig en rasende mængde netsteder for poesi.

– Det er meget mærkeligt at se dette tomrum, fravær af digtbøger og eksperimentelle værker, som vi er vant til at diskutere. Det sker ikke her; netbegivenheder giver jo ikke anledning til diskussion, idet folk beskæftiger sig med dem i enrum og efter midnat.* * *

 
Teksteksempler


Uddrag fra Per Aaage Brandts digtsamling Fandango.Poesisort salt sne flyder som lava gennem gaderne
og fortæller som alt andet flydende om livets mening
der som bekendt er den at hvidt er sort og alt er salt

*

hvorfor tror jeg, at jeg var i min tid på samme
måde, som jeg er i min tid nu? samme menneske,
er det ikke sært? jeg gider ikke retoriske spørgsmål,
så hellere gå til sagen: et jeg er en person set indefra,
og den går gennem tiden vandrende fra urtid til nutid
og videre til hvem ved hvad, det gør den nødvendigvis,
ellers var der ingen grund til at dø før tiden, som mange
af vennerne gør, personen er sig, om den så må sige, og det
betyder at gå gennem tiden som værende sig, beklager, du
bliver ingen anden nogensinde, heller ikke set udefra, så det

                                                   (kan du godt glemme alt om)

*

jeg siger, det her gider jeg overhovedet ikke:
du siger, lokummet brænder, det brænder lystigt,
jeg siger, skal jeg slukke det, er det det, du mener,
du siger, det har jeg overhovedet ikke sagt noget om,
jeg siger, hvorfor sagde du så noget om lokummets brand,
du siger, jeg sagde hvad jeg sagde, andet sagde jeg ikke,
jeg siger, den sætning har jeg hørt før, desværre,
du siger, hvad snakker du om, fjols,
jeg siger, jeg har for hørt, at man sagde, hvad man sagde,
men ikke, hvad man havde tænkt sig, det skulle betyde,
du siger, jeg sagde, hvad jeg sagde, og hold så kæft
jeg siger, tak for kaffe
du siger, hvad har kaffe med sagen at gøre,
jeg siger, man taler, fordi lokummet brænder

                                                                         (sonet om ild)

*

foråret rejser sig som halen på en kat

                                                     (som)

*

ligesom bogmessen er fuld af messebøger,
er lyrikcentralen propfuld af centrallyrik og
tænketanken fuld af tanketænkere, sådan
er livet, kunstlivet er fuldt af livskunst, det
ved enhver, der har været der, i centralerne,
i gamle dage kunne man ringe til dem, men
nu meldes der altid optaget, man må hen-
slæbe eksistensen i marginaler, under broer,
f. eks., hvor der stadig er gode sovepladser
for den, der kan klare stanken af kvælstof

                                               (centralelegi)

*

det gode ved verden er dens urokkelige neutralitet

*

daglig omgang med kvitteringer og investeringer, budgetter
og kontrolforanstaltninger vedrørende allokeringer transfor-
merer agenterne irreversibelt, nu kitinbærende, skarpskårne
udi ansigters træk, seksvingede og spyttende efter stik, med
kæber, antenner, hat, briller, hele udtrækket, tydeligt under
mikroskopet, men undgå synet, hvis humøret ikke er skyhøjt

                                                                              (præparat))[NB! Digtene er fra s. 16, s. 19, s. 40, s. 40, s. 41, s. 46 og s. 76 i bogen.]

[ t o p ]       [ h j e m ]