Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 30.4.2007
[Opdateret d. 23.8.2007]

ANMELDELSE
Peter Christensen Teilmann:
Friværdi
Digte
49 sider
Kr.150,-
Borgen
Udkommet 18. april 2007

 

Af
Martin Johs. Møller
Omslag til bogen

Peter Christensen Teilmann
Er født 1962, uddannet cand.mag., tidl. adjunkt og amanuensis ved Aarhus Universitet, tidl. freelance kritiker og kulturjournalist ved dagbladet Information. Ekstern lektor og koordinator for Kulturformidling og Kulturlivets institutioner ved Københavns Universitet.

Har haft et større faglitterært virke og været redaktør på bøger om bl.a. Per Højholt og Ludvig Holberg. I 2002 kom cd’en Halvejs til Halfdan, som han havde tilrettelagt sammen med komponisten Hans Sydow.

Han har tidligere udgivet tre digtsamlinger, senest Pauser [Borgen], der kom i 2000.

Portrætdigte
”Friværdi består af 21 portrætdigte bundet på tid og sted – fra klitgården i Skagen over forskellige kvarterer og pladser i København og provinsen til Campo de Fiori i Rom. Digtene portrætterer mennesker, situationer og sociale tilstande, der ellers har det med at glide forbi ubemærket eller sætte sig som grundtoner.”
Citat fra bogens pressemeddelelse*

RELEVANTE LINKS:

Besøg Peter Christensen Teilmanns egen hjemmeside med mange oplysninger om forfatteren – også mulighed for at sende ham en mail...

Læs et langt og grundigt interview med Peter Christensen Teilmann om Friværdi på litteratursiden.dk...

Læs Dan Ringgaards interview med Peter Christensen Teilmann i anledning af hans første digtsamling, Kendemærket [Borgen], der udkom i 1998...

Peter Christensen Teilmann underviser i kulturformidling på Københavns Universitet – læs mere om kursets indhold på kulturformidling.info...

 

I bagklogskabens kalkeskjul

Peter Christensen Teilmanns digte forsøger at se om hjørner og krydse grænser, men er endt i noget kuriøst, mener vor anmelder.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bogen

ANMELDELSE: Det kedelige udtryk friværdi, bl.a. kendt fra samtaler med bankrådgiveren, dækker sædvanligvis over forskellen mellem værdien på en ejendom og de lån, der er taget i den. Samtidig er det titlen på Peter Christensen Teilmanns nye bog. At bandet Magtens korridorer sidste år udgav et album med samme navn, har altså ikke kunnet afholde forfatteren fra at genbruge titlen.

Ordene fri og værdi er grafisk adskilte på forsiden af digtsamlingen, og det illustrerer meget godt dens forsøg på at mobilisere ordet, så det kommer til at stå som ”fri værdi”, men også udvidet, som fri(hed) og værdi(er) eller friheden, som den største værdi.

Bogen er først og fremmest samlet omkring en række tids- og stedfæstede observationer, med en fortæller, der både er individuel og kollektiv og henvender sig i flere forskellige retninger. Teksterne består, med undtagelse af den første, af to strofer fordelt over to sider, hvor den venstre er venstrestillet og den til højre er højrestillet. Sidste strofe rundes af med et citat eller et fragment af noget mere eller mindre populært.

Stramme og løsslupne
Forfatteren synes at ville skrive stilistisk stramt, men samtidigt også sprogligt løssluppent. Desværre kommer det, der kan betegnes som stramt, til at virke unødigt romantisk poetiserende, hvorimod det løsslupne ofte virker kejtet og anstrengt.

Et eksempel på det poetiserende er pludselige indskudte ord såsom figurati i et digt fra Rom og hommage i et digt fra Guldbergs plads, imens ordspillene for eksempel lyder ”min bagklogskabs kalkeskjul” eller ”Fremtiden skvulper flanøret/og forbavset rundt i din hovedbund” Desuden virker de indskudte stumper af radiohits o.l. desværre ofte slemt punkterende i oplevelsen af digtene. Hvad end man oplever dem som underlægningsmusik, som stemningsskabende fragmenter eller som integrerede elementer i dialog med resten af teksten, så åbner de for et slørende lag af merbetydning. Som brudstykker kan de ikke lade være med at pege på den helhed udenfor teksten, som de også er en del af, og den kan ofte være svær at placere i forhold til resten af Friværdi.

Peter Christensen Teilmanns digte vidner om et ønske om at kunne se om hjørner og krydse grænser, men den endelige udførsel står ikke mål med ambitionerne. Den frie sidestilling af det høje og det lave, både hvad angår emneområder og stil, er sikkert tilstræbt, men teksterne kommer til hverken at være det ene eller det andet.

Bogen efterlader mest af alt denne anmelder med et minde om noget nærmest kuriøst fjumret.* * *

 
Teksteksempel

Klitgården, Skagen, februar 2002


Sidder i kongens påklædningsværelse
og mumler på det store hav.
Skarven lufter sit vingefang og
på stranden nedenfor står den nyligt afdøde digter.
Højt og flot råber han: Frk. Rohde! Hér er jeg!
håndholdt og netop ankommet til havet.
Han vil på cafeteria, det er tidlig morgen på Skagen
og midt i februar, hvad tænker han på.
Dada betyder kæphest, snøvlede en anden gammel digter
og søvnsygen er fyldt med stum fortræd.
               
Åsyn og alderdom er ord, siger han,
der er faldet ud af verdens vagtplaner, og jeg,
jeg vil bare sove nu.
Han går omkuld i hvide forbistringer, den gamle slider.
Halsens gerning, dette er dødens mesterskab.
Wivel, hold kæft! og hold dig fra mit kirkeskæg,
Mit modernistiske overdrev, min bagklogskabs kalkeskjul.
Vreden er brud på tidens lige linje.
Vi er fanget i dens folder og har mere end nok at gøre
med at tjene til livets ophold:


You're stuck in a moment
and you can't get out of it[NB! Digtet står s. 8-9 i bogen. Det kursiverede citat er fra en sang af gruppen U2.]

 

 

[ t o p ]       [ h j e m ]