Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 1.5.2008
[Opdateret d. 2.5.2008]

ANMELDELSE
Naja Marie Aidt:
Poesibog
Digte
96 sider
Kr. 199,-
Gyldendal
Udkommet 18. marts 2008

 

Af
Stefan Kjerkegaard
Omslag til bogen

Naja Marie Aidt
Er født 1967 – 24. december – på Grønland. Hun debuterede med digtsamlingen Så længe jeg er ung [Gyldendal 1991] og har siden skrevet både digte, dramatik, sangtekster, manuskripter – og ikke mindst noveller

I 2008 fik hun tildelt Nordisk Råds Litteraturpris for novellesamlingen Bavian.

Poesibog udkom kun få uger efter, at Aidt fik tildelt Nordisk Råds Litteraturpris, og det medførte det usædvanlige for en digtsamling, at den hurtigt måtte trykkes i flere oplag – og tilmed kravlede op på bestsellerlisterne.*

RELEVANTE LINKS:

Læs tre digte fra Naja Marie Aidts Poesibog på gyldendal.dk...

Hør et indslag på P1 Morgen fra 17. marts 2008, hvor Naja Marie Aidt fortæller om Poesibog...

Se et interview fra DR2's Den 11. time fra d. 11. marts 2008, hvor Naja Marie Aidt læser fra Poesibog og viser sin egen "rigtige" poesibog frem...

Læs novellen Tur i bil fra Naja Marie Aidts novellesamling Bavian hos Sentura – også andre gode links...


 

Formen og barndommens fælder

Vor anmelder ville gerne rose Naja Marie Aidts Poesibog til skyerne. Det er nemlig i grunden en god bog – men han forbliver alligevel lidt upåvirket af den.

BONUS-INFO:
Direkte til smagsprøve fra bogen

ANMELDELSE: Lad mig starte med at slå fast: Jeg er stor fan af Naja Marie Aidt, specielt hvad hendes noveller angår, og det er fortjent, at hun fik Nordisk Råds Litteraturpris.

Præcis derfor var det også med store forventninger, at jeg gav mig i kast med hendes seneste bog, der har fået den ydmyge, men ikke desto mindre meget sigende, måske endda ligefrem ambitiøse titel: Poesibog.

Bogen kredser om temaer som barndom og opvækst i 70'erne i et miljø præget af nye familiemønstre og samlivsformer, og den er delvist en fiktion over Aidts egen barndom. Hvad omslag og bogens konkrete udseende angår, så er den konceptualiseret over poesibogen, som man måske kender den fra gamle dage.

Fremragende idé
Ifølge Ordbog over det Danske Sprog er en poesibog en bog, "der indeholder, eller hvori man skriver, digte; spec. om en art stambøger, hvori man faar venner og bekendte til at skrive deres navn samt et lille vers, et citat, et ordsprog olgn."

Idéen er fremragende, og bogen rummer mange gode digte, selvom flere af dem skæmmes en smule af lidt for prægnante psykologiske skildringer, ja ligefrem fortolkninger eller efterrationaliseringer af barndommens forskelligartede problematikker, som ikke helt yder idéen retfærdighed. Der beskrives og fortælles, suverænt og elegant, men nye erkendelser i og med stoffet afsøges ikke nødvendigvis.

Gennemført coolness
"Du mußt Dein Leben ändern" skrev digteren Rainer Maria Rilke, og det fornemmer man, at personen bag digtene har gjort. Netop derfor er der måske heller ikke så meget på spil, som man kunne forvente, når man ellers forsøger at opregne de personlige katastrofer, som digtene omhandler. Men om egentlig traumatisk stof er der – jeg havde nær sagt desværre, men det kan man vel ikke tillade sig – ikke tale om, selvom det muligvis ville have kvalificeret teksterne yderligere.

I stedet står man efter endt læsning lidt tilbage med en følelse af, at man har været udsat for et mildt bedrag. Et bedrag som ligger i digtenes og bogens gennemførte coolness. Formen kan være forførende i nogle tilfælde, for har digtene reelt noget ærinde i barndommens landskab?

Formens fælder
I et af digtene står der: "Jeg har det med at lægge fælder/og gå i dem." Men fælderne her forbliver, føler jeg, mere de formmæssige af slagsen, konceptet som sådan, ikke barndommens, som ville have været mere interessante i min – jeg ved det – fuldstændige uretfærdige optik.

Når det så er sagt, så føler jeg mig som anmelder inadækvat, ja nærmest resistent overfor Aidts i grunden gode bog, og det på trods af gentagne læsninger over flere perioder. Andre vil føle noget andet, heldigvis.* * *

 
Teksteksempler


1.

Vildfaren

Det summer.
På gaden møder jeg en søster
hun lægger sin kind mod min.
Men det er ikke min søster.
Vi taler om porcelæn.
At eje noget så tungt og let.
Jeg ejer ingenting.
Det er dybt dybt inde i kroppen det summer.
En anden dag er det diset og regnfuldt
i skumringen, søsteren, der ikke er min søster,
vinker fra en bus.
Jeg skimter ringlende armbånd.
Jeg ser at hun åbner sit ansigt.
Selv har jeg sat mig i rendestenen
jeg kan ikke finde vej
jeg kan ikke finde vej
og det trætter mig
som fester trætter mig
som regnen
som barn var jeg buttet og hidsig
nu er jeg noget helt andet
min krop en søjle eller et tårn
alting stiger opad
jeg er bange for at det så forsvinder
dette det
summen af mig
et soldelirium –
Om natten møder jeg søster igen
nu kan jeg tydeligt se at hun græder
hun har tabt sine armbånd
og sit mod
nu er det mig der lægger kinden
mod hendes og raller:
Mere lys!
Men månen har gemt sig
der er ingen musik
vi er et kønt par
ikke engang søstre
bare faldne kvinder
iført røde stiletter af lak
og en lille trist hue.

2.

frihed

engang sagde vores mor jeg vil have min frihed og det var der mange der ville, vi gættede på hvad det var for en frihed: at kunne flyve, at slippe for tandlæge, kedeligt fritidshjem, rosenkål, men der var tale om helt andre friheder, noget med fremmede mænd, fremmede kvinder, noget lummert, men også undertrykkelse, klassekamp, noget uhyre vigtigt, et begær der måske havde med solidaritet at gøre? i hvert fald noget med børn der skulle følge med og vente mens de voksne tog sig deres friheder som på en eller anden måde var deres ret

3.

så så

så meget skønhed
i en enkelt dag
mig skal intet fattes
guderne driver gæk med os
søerne så blanke
så sorte så blå
lyset er en flod
vi er vi er
badet i luksus
det koster ingenting
som at tænke på din
pandelok, dit blik
at slukke sin tørst ved en kilde
løvet flammer op
du går på den røde løber
og slår med nakken
verden så skøn
så skøn[NB! Digtene er fra s. 18-19, s. 40 og s. 62. Opsætningen kan forekomme lidt anderledes end i bogen.]

[ t o p ]       [ h j e m ]