Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R               w w w . s e n t u r a . d k

 

PRESSEMEDDELELSE
April 2002


Forside af Sentura dobbeltnummer 12/13

Indhold af nummer:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12/13  14  15  16  17/18  19  20

Sentura
- magasin for litteratur og levende billeder

Valdemarsgade 19A, 2. th.
1665 København V

 

Norden findes, ikke?

Norden er det sted, hvor vi bor, men findes Norden som andet end en vag forestilling i vores hoveder. Findes der en nordisk sjæl, en nordisk litteratur eller en nordisk sammenhørighed?

Fra Sverige protesterede journalisten Ingmar Lemhagen, da han blev bedt om at skrive om det nordiske. ”Det er jo lige så bredt som at skrive om universet,” svarede han, men formåede alligevel at skrive en artikel, der undersøger om der overhovedet findes noget, der kan kaldes Norden.

Det nordiske er ”et rensdyr med en enorm omvendt penis,” siger den islandske forfatter og digter Sjón i det nye nummer af Sentura.

”Det regner, det er det, det gør”, skriver forfatteren Morten Søndergaard i en helt ny tekst om det mest omdiskuterede nordiske vejrfænomen – regnen. Digteren og forskeren Niels Lyngsø beskriver, hvordan vi bruger vejret til at udtrykke vores sindstilstande, og en artikel opregner regnvejrets poetiske betydning.

Senturas nye dobbeltnummer lover ikke endegyldige svar på disse og mange andre spørgsmål om Norden. Men bladet kommer med mange forskellige bud på det nordiske. Bladet rummer også et skatkammer af fiktion fra alle de nordiske lande.

Sentura #12/13 udkommer den 12. april og koster 79,00 kr.

Bladet udkom første gang i september 1998. Magasinet kan købes i udvalgte kiosker og boghandlere, samt via www.kulturmagasiner.com

God læselyst!

 

[ t o p ]       [ h j e m ]