Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem

 M A G A S I N   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R               w w w . s e n t u r a . d k

 

PRESSEMEDDELELSE
Sentura #16
Vinter 2003
[udkommet 21. november 2003]

BESTIL bladet online
SE forhandlerliste
LÆS også lederen


Sentura præsenteret på video
[NB! skabt til tv - tilpasset 56 kB modem]


NB! Download højtopløseligt scan af forsiden i jpg-format, fylder ca. 1 Mb [højreklik og tryk gem som]


Forside til magasinet

Indhold af nummer:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12/13  14  15  16  17/18  19  20Sentura
- magasin for litteratur og levende billeder

Valdemarsgade 19A, 2. th.
1665 København V
sentura@sentura.dk

 

En amerikansk burger med tekster.

Sentura – magasin for litteratur og levende billeder:

Forestillinger om Amerika

Vi frasiger os den, vi dyrker den, og vi er uundgåeligt viklet ind i den. Vi har måske endda opfundet den. Den amerikanske kultur. Amerika eksisterede som en forestilling i europæisk bevidsthed allerede inden, kontinentet blev opdaget. Sentura er denne gang gået på opdagelse i forestillingen om Amerika. Det er blandt andet blevet en rejse på den åbne vej, som er knyttet til drømmen om frihed, til en tur i de amerikanske gated communities, hvis rygrad er frygtens dna, og til et hold-up med den amerikanske billedpistol, som europæerne glor ind i. Undervejs har vi blandt andet mødt Michael Moore, Brødrene Coen, Jørgen Leth og Easy Rider.

Vi har samtidig givet ordet til en flok yngre instruktører, digtere og manusforfattere. De har hver modtaget et udvalgt billede fra Amerika og en opfordring om at skrive løs. Resultatet er en række unikke fiktionstekster.

Sentura #16 indeholder blandt andet bidrag af Mogens Rukov, Pia Juul, Martin Strange-Hansen, Lone Hørslev, Hans Hauge, Mads Eslund, Nadja Pass, Signe Søby Bech, Michael Lee Burgess, Nina Søs Vinther, Jens Jacob Toftegaard, Henrik Marstal, Kim Blæsbjerg, Rasmus Nikolajsen og Kristina Stoltz.

Lad dine forestillinger om Amerika komme an på en prøve i dette 16. nummer af Sentura.

God fornøjelse!

Venlig hilsen
Redaktionen

Magasinet Sentura udgives af foreningen Sentura og er udkommet trofast siden 1998.
Redaktionen kan træffes på sentura@sentura.dk eller tlf. 20 33 17 56.


En amerikansk burger med tekster

 

[ t o p ]       [ h j e m ]