Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 2.6.2005
[Opdateret d. 12.1.2010]

UDDRAG
René Char:
Digte & Aforismer
Et udvalg oversat af Einar Tassing
Forord og omslag af Elisabeth Tassing
44 sider
Kr. 100,-
Forlaget Tomos
Udkommet 19. april 2005


Bogen kan i købes boghandlen – distribueres af DBK, Køge


[Uddraget bringes med venlig tilladelse fra forlaget] 

Af
René Char

NB! Introduktion af
Erik Helger
Omslaget til bogen er skabt af Elisabeth Tassing.

Forlæggerens historie
Forfatteren og forlæggeren Erik Helger siger om baggrunden for bogen:
– Jeg kendte Einar Tassing de sidste 15 år af hans liv nogenlunde godt, og derfor vidste jeg, at han kendte Char personligt, han havde besøgt ham i Provence, og havde oversat hans digte.
Oprindeligt var det meningen, at Brøndums forlag skulle lave en stor og fyldig udgave af hele Chars digteriske produktion, med flere oversættere knyttet til projektet, Ebbe Traberg og Uffe Harder. Men tiden gik uden at der skete noget i sagen.
Erik Helger fortæller:
– Efter Tassings død fandt Tassings datter Elisabeth, hvad der forelå af Char-oversættelser, og ville gerne have dem udgivet. Men det viste sig ikke at være så nemt at finde et forlag. Et forlag trak sig, og et andet havde den forklaring, at det kun udgav hele digtsamlinger i oversættelse. Men selve Char kunne de alle sammen alligevel mægtig godt lide.
– Og så kom turen endelig til mig, som sagde, at så måtte vi for Einar Tassings fred og hviles skyld nok hellere udgive den hos mig. Kald det bare en mindeudgivelse".

Hvem var Einar Tassing?
Einar Tasing (1909-1991) underviste ved Københavns universitet i 40 år, fortrinsvis i fransk, han var dagbladskritiker og skrev i Berlingske Aftenavis og Weekendavisen, hvor han bla. skrev om de nye franske romanforfattere, der brød igennem i tresserne. Oversatte kun få ting, men de blev til gengæld meget værdsatte, heriblandt et udvalg af Paul Eluards digte [Gyldendal, 1978].

Poesi om poesien
"Der er meget få digtere – Heraklit, Hölderlin og Char hører til dem – der udelukkende har talt poetisk om poesien, gennem en ganske klar og uskrømtet opfattelse. Hos Paul la Cour [: dansk digter, red.] der i sin sidste fase lærte af René Char. blev selve jagten efter klarhed ofte et mål, ikke et resultat af poesiens ændrende og forvandlende evne. [...] Hans poesi er poesi om poesien. Den vidner om mennesket i vor tid [...]". Citat: Einar Tassing i essayet René Char [trykt i Einar Tassing: Moderne Fransk Poesi, Vintens Forlag, 1978, i serien Stjernebøgernes Kulturbibliotek]

Andre bøger af Char? Ud over dette nye udvalg findes af Char på dansk Digte og prosa, oversat af Ebbe Traberg [Arena, 1959].
Desuden findes et bredt udvalg af hans tekster – og en grundig præsentation – i Jørgen Sonnes De franske surrealister – en gruppe digtere mellem to krige, udvalg og oversættelse, indføring og noter [Tiderne Skifter, 1994].*

RELEVANTE LINKS:

Tag en søgning på bibliotek.dk og find frem til en håndfuld af Einar Tassings artikler og bøger...

Læs et uddrag på dansk af Philippe Soupaults Westwego & Gravskrifter. Soupault (1897-1990) var ligeledes fransk lyriker og regnes for én af den surrealistiske bevægelses stiftere...

Erik Helger er både forfatter og forlægger – læs ét af hans egne digte på Senturas lyrikliste...


 

En stædig og ydmyg fransk digter

Surrealisten René Char oplevede lidelse og sult. Det trængte ind i hans sprog. Forfatteren og forlæggeren Erik Helger giver en kort introduktion til den spændende, franske digter:

TEKSTUDDRAG:
Direkte til digtene

"René Char (1907-1988) debuterede som surrealist i 1929 med Arsenal. Derefter fulgte i 30'erne en række små digtsamlinger, hvoraf især Le marteau sans maître [Hammeren uden herre, 1934] kendes. Men det var først og fremmest hans indsats som leder af en afdeling i modstandsbevægelsen i Provence, der forandrede hele hans digtning.
    Hvad han under krigen oplevede af lidelse og sult, trængte ind i hans sprog; ødselhed bliver til sammenknyttet økonomi, vildskab gøres til streng tæthed, en koncentreret uro, hvorfra selve skønheden kan opstå som glimt. Han lærer varme, visdom, håb og bøn at kende og udtrykker dette i bøger som Seuls demeurent (Ene bliver tilbage, 1945), Feuillets d'Hypnos [Hypnos dagbog, 1946], Le poème pulvérisé [Det pulveriserede digt, 1947] og Fureur et mystère [Raseri og mysterium, 1948].
    Man har sagt, at René Char er en klassisk modernist beslægtet med antikkens græske filosof Heraklit: Ilden er verdens grundstof; intet kan siges at være uden at strides og forandres, uafbrudt på vej."

 
TEKSTEKSEMPLER

RUDEN

Lutter regnskyl, kvinder jeg venter,
Den side I visker ren,
Er den oprørskes ansigt,
Af glas bestemt til kval;
Den anden side, den lykkeliges rude,
Skælver ved brændets ild.

Jeg elsker jer, dobbelte mysterium,
Jeg rører skiftevis ved jer begge;
Jeg føler smerte og jeg er let.TILKENDEGIVE SIT NAVN

Jeg var ti år gammel. Sorguefloden var min indfatning.
Solen sang timerne på vandenes vise urskive. Sorgløsheden og smerten havde fastnaglet vejrhanen på husenes tage og tålte hinandens selskab. Men hvilket hjul i det vagtsomme barnehjerte drejede heftigere, drejede hurtigere end vandhjulet i dets hvide ildebrand?VEJEN OG STIERNE

Stierne, indskæringerne der usynligt løber langs
landevejen, er vor eneste vej, vi der taler for at leve, vi
der sover på siden uden at stivne.FIRE AFORISMER

1.

Hver gang beviserne bryder sammen, svarer digteren med
en salve af fremtid.

2.

Digtere, børn af stormklokken.

3.

I poesien bebor man kun det sted man forlader, skaber
man kun det værk man frigør sig fra, opnår man kun varig tid ved at ødelægge tiden.

4.

Hvis vi bor i et lysglimt, er det evighedens hjerte.


NB! Linjedelingen kan forekomme anderledes end i bogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ t o p ]       [ h j e m ]