Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

Publiceret d. 21.11.2005
[Opdateret d. 21.11.2005]

RETTELSE
til Sentura #20
Senturahjernen

RETTELSE TIL SENTURA #20
Sætternissen eksisterer stadig. Og den har været på spil i Sentura #20, hvor den har spist digteren Rolf Steensigs navn – og halvdelen af hans digt.

Vi bringer her hele digtet, som det skulle have set ud på Rikke Villadsens fine illustrative forestilling om hypofysen. Bidraget står s. 24 i bladet.

Steensig har også leveret teksten s. 6, der ligeledes indgår i et bidrag af Rikke Villadsen.

/Red.

Læs pressemeddelelsen for Sentura #20

 

Tekst: Rolf Steensig          Illustration: Rikke Villadsen

Bidrag fra s. 24 i Sentura #20 - Senturahjernen [Som det oprindeligt skulle have set ud]. Tekst: Rolf Steensig. Illustration: Rikke Villadsen.

 

 

 

[ t o p ]       [ h j e m ]