Hvad er Sentura? | Indeks | Abonnement | Forhandlere | Links | Notits | Hjem
 M A G A S I N   F O R   L I T T E R A T U R   O G   L E V E N D E   B I L L E D E R                 w w w . s e n t u r a . d k  

UDDRAG
Shamal Adel Salim:
Himlen behøver sine stjerner
[Forord Erik Stinus og efterord af bl.a. Niels Helveg Petersen]
Digte
96 sider
Kr. 198,-
CDR-Forlag
Udkommet juni 2003

[Digtet bringes med venlig tilladelse fra forlaget]

 

Af
Shamal Adel SalimOmslag til bogen


Shamal Adel Salim Født i Irak 1966. Tog studentereksamen i juni 1985 og blev en måned efter fængslet på grund af farens politiske aktiviteter. Løsladt i 1987 og kom til Danmark i 1992 som politisk flygtning.
Gift i 1994 og har to børn. Skribent i kurdiske og arabiske oppositionsaviser.

[Citat fra bogens omslagsflap]

 

*

RELEVANTE LINKS:

På CDR-Forlags hjemmeside kan du se flere digte (og tegninger) fra Himlen behøver sine stjerner

Læs Dagbladet Arbejderens anmeldelse af digtsamlingen – "Det er svært at anmelde denne digtsamling. Man føler sig helt utilstrækkelig..."

 

Teksteksempel

Et kig gennem nøglehullet

Et klip
En dråbe
En tåre i tårernes hav
Den store tunge støvle
kalder jeg Helvedets hammer
Den er forbandet tung
Når de sparker med den
bliver du nedbrudt af dens tyngde og smerte
Uret er gået i stå
Symbol på din uvidenhed om tid
Tiden er utrolig langsom
De fortalte at jeg var i fængsel
i to år
Jeg undrede mig
Jeg undrede mig
og blev dybt forbavset
Jeg troede jeg blev født i fængslet
havde tilbragt hele mit liv
mellem væggene
Bødlerne er rovdyr
fordi ingen ved hvor de kommer fra
hvilken rovdyrsslægt de stammer fra
hvilket væsen de er
De griner
når fangerne har ondt
De danser
når ofrene skriger af smerte
De glædes
når du brænder

Døden er bange for dem
Døden er bange
for at blive dræbt af bødlen
Selv væggene har øjne
og trækker vejret gennem dem siger de 

 

 

 

 

 

 

 

[Tilbage til Lyriklisten]